Categorieën: Nieuws

Gemeenteraad roept Eerste Kamer met motie op om gaskraan zo snel mogelijk te sluiten

Een grote meerderheid in de Groningse gemeenteraad heeft het College opgeroepen om aan de Eerste Kamer duidelijk te maken dat de gaskraan in Groningen zo snel mogelijk definitief gesloten moet worden.

Dinsdagavond werd duidelijk dat de fracties van VVD, PVV, BBB, JA21 en 50PLUS in de Eerste Kamer volgende week niet gaan stemmen over het voorstel om het Groningenveld definitief te sluiten. De partijen willen eerst meer duidelijkheid hebben over de leveringszekerheid. Etkin Armut van het CDA: “De parlementaire enquête maakte het al duidelijk: de belangen van Groningers zijn structureel genegeerd en de gevolgen zijn rampzalig. Nederland heeft een ereschuld aan de Groningers. De Tweede Kamer was het enkele weken geleden het vrijwel unaniem eens. En nu bleek gisteravond dat VVD, PVV en BBB het argument waarbij belangen structureel genegeerd worden opnieuw uit de kast trekken waarbij een besluit over de gaswinning opnieuw wordt uitgesteld.”

Etkin Armut (CDA): “Sluiten van de gaskraan is de eerste stap”
Armut: “Een dag later laten de partijen weten dat ze de wet wel zullen invoeren. Maar de onrust is al gecreëerd. Gezinnen die dag in dag uit kampen met de gevolgen van de gaswinning. Gezinnen die jarenlang wachten op het versterkingsadvies. Gezinnen die jarenlang vechten tegen onrecht. Er zullen nog vele jaren nodig zijn om alle schade die is aangericht te herstellen. Het sluiten van de gaskraan is een eerste stap. De eerste stap op een pad dat nog uitmatere hobbelig zal zijn. Uitstel van sluiting is geen optie. Daarom komen wij met de oproep om de gaskraan volledig te sluiten en om deze boodschap over te brengen aan de Eerste Kamer.”

De oproep wordt gesteund door GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, D66, Partij voor het Noorden, SP, Partij voor de Dieren, Student & Stad en Stadspartij 100% voor Groningen.

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “Wij zijn voor sluiting van het gasveld”
De VVD steunt de motie niet. Fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz: “Gisteravond ontplofte mijn telefoon bijna van alle berichten op social media en op de nieuwssites met het bericht dat de VVD uitstel wil van de sluiting van het Groninger gasveld. U kunt zich voorstellen, ik schrok en was not amused, net als mijn fractie. Wij zijn voor de sluiting van het Groningse gasveld. Dat standpunt wordt breed binnen de VVD gedeeld. Daar is geen twijfel over. Bij onze inwoners zijn terecht zorgen en heerst terecht wantrouwen hoe er de afgelopen decennia met de Groningers is omgegaan. Dat hebben we allemaal kunnen lezen in het rapport Groningers boven gas. Wij zijn dan ook blij dat we daarover geen discussie hebben en met elkaar aan de slag gaan om nieuwe perspectief weer terug te brengen in onze provincie met het programma Nij Begun.”

“Niet populistisch vanuit de heup schieten”
Jacobs-Setz: “Wat voor mijn fractie van het allergrootste belang is dat we de rust bewaren en niet hijgerig en hyperig reageren op wat er nu eigenlijk in onze Chambre de Reflection gebeurt. En dan blijkt dat de meerderheid van de fracties in de Eerste Kamer aanvullende vragen heeft gesteld rondom de leveringszekerheid. Het frame wat er door diverse volksvertegenwoordigers nu wordt opgelegd dat de sluiting van het gasveld ter discussie staat en dat met een vraag over leveringszekerheid wordt bedoeld dat het veld open moet blijven is onjuist en doet geen recht aan wat er in de Eerste Kamer gebeurt. Het is belangrijk dat we eerst inademen en uitademen en dan tot tien tellen in plaats van populistisch vanuit de heup te schieten. Dat doet geen recht aan onze inwoners, geen recht aan onze volksvertegenwoordigers en komt het vertrouwen in de politiek in de volle breedte niet ten goede. Wat ons betreft staat de sluiting niet ter discussie en ik heb goede hoop dat onze Eerste Kamerfractie daar ook zo over denkt.”

Kelly Blauw (PVV): “Deze motie is voorbarig”
Kelly Blauw van de PVV is het met de VVD eens: “De Eerste Kamer heeft een controlerende taak. Die rol vervullen ze nu. Deze motie is voorbarig. Wij zullen dan ook tegen deze motie stemmen.”

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Snelle en definitieve sluiting is noodzakelijk”
Wethouder Inge Jongman, die de gevolgen van de gaswinning in haar portefeuille heeft, is het wel eens met de motie: “Toen het nieuws gisteravond bekend werd ontplofte mijn telefoon. Wat je ziet is dat mensen geschokt zijn. De handelswijze van de Eerste Kamer heeft geen duidelijkheid opgeleverd voor de Groningers. In regionaal verband wordt gewerkt aan een reactie. Met wat de partijen in de Eerste Kamer vandaag zeggen, waarbij het in een wat ander daglicht komt te staan, zal betekenen dat we voor iets andere woorden kiezen, maar de boodschap zal hetzelfde zijn: dat een snelle en definitieve sluiting noodzakelijk is.”

Uiteindelijk wordt de motie met 38 stemmen voor en 4 tegen aangenomen. Alleen de fracties van VVD en PVV stemmen tegen.

Sebastiaan Scheffer

Recente berichten

Gemeente en Holland Casino bereiken akkoord over aankoop oude locatie binnenstad

De gemeente en Holland Casino hebben een akkoord bereikt over de aankoop van de voormalige…

7 minuten geleden

Glaskunstwerk onder Groot Handelshuis maakt kans op prijs, maar Kunstpunt heeft geen idee wie de maker is

In de fietsenkelder onder het Het Groot Handelshuis (de voormalige V&D) hangt een kunstwerk dat…

10 minuten geleden

Pro-Palestinamars door binnenstad: spandoeken en vlaggen op bordes van Stadhuis, liggend protest in Herestraat (update)

Op de Grote Markt in Groningen, voor het stadhuis, kwamen dinsdagmiddag enkele honderden actievoerders bij…

51 minuten geleden

Renovatie Martiniplaza ‘niet logisch’; college denkt aan nieuwbouw rond 2035, mogelijk op Suikerzijde

Het lijkt logisch dat MartiniPlaza in 2035 in een nieuw gebouw is gevestigd. Dat denkt…

1 uur geleden

Goudgoed Textiel en Twaalfde Huis verkassen naar Ulgersmaborg

Vanwege de aanleg van de nieuwe wijk Stadshavens gaan GoudGoed Textiel en het Twaalfde Huis…

2 uur geleden

Meerderheid Tweede Kamer stemt niet in met debat over ravijnjaar gemeenten

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft niet ingestemd met een debat over het aanstaande…

2 uur geleden