Categorieën: Nieuws

Bedrijvenvereniging ziet nog geen beweging bij coalitie over reclamebelasting

Bedrijvenvereniging WEST zoekt naar beweging bij GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren, PvdA en ChristenUnie op het gebied van de reclamebelasting. Mede dankzij de steun van veel ondernemers is voorzitter Klaas Holtman hoopvol.

“Het gaat Groningen economisch voor de wind, maar Groningen staat ook in het lijstje van top vijf gemeenten wanneer het gaat om de hoogte van de OZB”, vertelt Holtman. “In de gemeentebegroting is de opbrengst van deze reclamebelasting maar klein bier. En natuurlijk willen ondernemers bijdragen aan afspraken om te zorgen dat de omgeving waar zij hun bedrijf hebben gehuisvest bereikbaar, schoon, heel en veilig is. Dat klanten en medewerkers er graag verkeren. Een bijdrage daarvoor is niet de grootste ellende, maar een verdere bijdrage aan de gemeentekas is wel een fors beroep op ondernemers. En als eenmaal een belasting is ingevoerd dan dreigt verdere verhoging.”

“De manier waarop er niet wordt gecommuniceerd”
“We zien zelden dat dit soort heffingen weer worden opgeheven. Daarom is het alle zeilen bijzetten om dit te voorkomen. Ook de manier waarop deze nieuwe regeling wordt gepresenteerd klopt niet. De manier waarop er niet gecommuniceerd wordt: het door de gemeente uitgevoerde onderzoeksrapport is bijvoorbeeld nog steeds niet openbaar zodat de effecten moeilijk zijn in te schatten. Zonder dat er overeenstemming is over de regeling, staat de opbrengst al wel genoemd in de voorgestelde begroting 2024, alsof het geen serieus punt van besluitvorming is. En ondertussen denk ik. Er liggen zoveel belangrijke dossiers. Maar met die dingen zijn we niet bezig. Nee, wij zijn bezig met reclamebelasting. En dat vind ik jammer.”

Reclamebelasting
De coalitie wil in de gemeente een reclamebelasting invoeren om de verrommeling van het straatbeeld aan te pakken. GroenLinks en Partij voor de Dieren gingen met deze ambitie de verkiezingen in, waarbij het bij de coalitievorming onderdeel werd van het akkoord. Heb je veel belasting, dan betaal je meer. Ondernemers met heel weinig reclame kunnen in aanmerking komen voor een vrijstelling, maar ondernemers vragen zich af hoe ze met weinig tot geen reclame hun diensten aan de man brengen. Een commissievergadering vorige week moest omwille van de tijd stilgelegd worden. Volgende week wordt er verder gesproken.

“Het was een bijzondere vergadering”
“Ik heb vorige week nog geen beweging in de coalitie gezien. We hebben de democratische spelregels te respecteren en ik ben nog hoopvol. Verschillende ondernemers, bedrijvenverenigingen en VNO-NCW hebben gebruik gemaakt van het inspraakrecht. Keer op keer werden de insprekers bedankt, maar vervolgens steekt iedere partij zijn of haar eigen riedel af zonder dat er echt wordt ingegaan op de argumenten en beleving van de insprekers. In het debat zie je vervolgens veel gelegenheidsargumentatie, niet erg louterend. Het was een bijzondere vergadering. Natuurlijk moet de reactie van de wethouder nog volgen en ben ik een positief mens.”

“Wij doen geen oproep om reclame af te plakken”
Het voorgenomen besluit heeft in ieder geval veel teweeg gebracht. In Ten Boer is men begonnen met het afplakken van de reclame met folie. Een idee dat op andere plekken in de gemeente wordt gevolgd. “De ondersteuning van ondernemers, en de acties die zijn begonnen bij VBNO en Ten Boer, hebben gemeente breed goede opvolging gekregen. Dat geeft aan dat we met goede dingen bezig zijn. En ik geloof niet dat de wethouders doof en blind zijn voor de ontstane onrust. Wij doen echter geen oproep om reclame af te plakken. Dat is aan ondernemers zelf. Wanneer dat gebeurt juich ik dat van harte toe. Wat we als vereniging wel hebben doorgezet is de oproep de petitie te ondertekenen, en de verspreiding van de protestposters. Ook werken we graag mee aan een oproep aan de gemeenteraad tot moed en herbezinning om dit voorstel in te trekken.”

“Reclamebelasting was de druppel”
Wat Holtman vooral steekt is dat het zover is gekomen en dat schijnbaar niet gezien wordt dat gemeente en ondernemers elkaar keihard nodig hebben. “De gemeente wil heel graag moeilijke onderwerpen als eiwittransitie en ondermijning agenderen. Maar daar heb je elkaar echt voor nodig. Maar ook uitdagingen op economisch vlak, op onderwerpen als circulariteit, duurzaamheid, arbeidsmarkt, mobiliteit en upgrading van bedrijventerreinen. En ondertussen heeft de gemeente ook al heel veel op het bordje van de ondernemer gelegd. De overlast van de aanpak van de zuidelijke ringweg, nieuw beleid met ja/ja-stickers, CO2 vrije distributie, uitbreiding van betaald parkeerzones, om maar wat te noemen. Dit gemeentebestuur wil een versnelde duurzaamheidsagenda doorvoeren en een nieuw venstertijdenbeleid, ook zonder overleg. Tel daar de gestegen loon- en energiekosten bovenop. De invoering van reclamebelasting is de druppel die de emmer doet overlopen.”

“Pin op de neus”
Daarbij valt de toonsetting in de Raad op. “De zondagsopenstelling van Broodje van Eigen Deeg is erg weinig respectvol behandeld. Ook de supermarkten krijgen weer ‘neen’ te horen wanneer ze in december wat langer open willen. Onlangs kreeg ik de vraag of het nog leuk is om bestuurder van WEST te zijn. Het beeld is inderdaad dat ondernemers keer op keer de pin op de neus krijgen wanneer het gaat om voorstellen die niet op het Stadhuis zijn bedacht. Denk aan de marathon die niet door mag gaan, maar anderzijds ook de tijdelijke studentenhuisvesting die op een onlogische plek bedacht is op Zernike zijn voorbeelden.”

“Als ondernemer is het vallen en opstaan”
Holtman: “Het helpt ook niet dat we deze coalitiesamenstelling in Groningen hebben. Ja, ze hebben een meerderheid, maar ik heb wel eens de indruk dat soms vergeten wordt dat circa vijftig procent van de stemgerechtigden niet kwam opdagen, en dat maatschappelijke allianties daarom van groot belang zijn. Aan de andere kant moet ook gezegd worden dat er over veel onderwerpen wel wordt doorgepraat. De reclamebelasting is nog steeds ongewenst, maar is wel versoberd. Er wordt verder gesproken over festiviteiten bij de opening van de zuidelijke ringweg, en een structurele aanpak van Gastvrij Groningen. Maar ook zijn er minder zichtbare successen in de gebiedsvisie Corpus den Hoorn, waarin onze wensen zijn overgenomen. Dus ja, ik vind het leuk om voorzitter van WEST te zijn, maar net als iedere ondernemer val je soms hard, maar is het ook de kunst om weer op te staan om door te gaan voor de goede zaak.”

“Laten we over echt belangrijke onderwerpen gaan praten”
Wat de voorzitter betreft gaat men snel om tafel. “Dat is de plek waar we deze situaties oplossen. Met alle ellende en droefenis in de Oekraïne en in het Midden-Oosten in het achterhoofd, moeten we in Groningen toch een manier kunnen vinden om samenwerking te vinden en lastendruk te verminderen. Daarmee wil ik zeggen dat we het maar over een reclamebelasting hebben, die maximaal, en als het meezit 5 ton opbrengt op een begroting van ruim 1 miljard euro. Laten we snel weer gaan praten over vraagstukken die er echt toe doen, namelijk de kwaliteit van het openbaar gebied, zorgen dat bedrijven van het gas af kunnen en hun groeiplannen met elektriciteit kunnen realiseren, dat we talent vasthouden in Noord-Nederland, dat innovaties worden opgevoerd en versneld, dat huizen betaalbaar worden gebouwd, dat we onze prachtwijken de gezondste wijken van Nederland worden. Groningen 2030 vraagt om een positieve actieagenda. Op deze onderwerpen kunnen we echt winst maken.”

Sebastiaan Scheffer

Recente berichten

Pro-Palestinademonstranten bezetten gebouw van RUG aan Oude Boteringestraat: politie deelt klappen en uit arrestatieteam gaat actievoerders verwijderen (update)

Na een grotendeels vreedzame demonstratie van Pro-Palestina-activisten heeft een deel van de actievoerders dinsdagmiddag toch…

13 minuten geleden

Wethouder krijgt inspiratieboekje ‘Veerkracht’ overhandigd

De Werkgroep Toegankelijk Groningen en Lentis presenteren deze woensdag het inspiratie-boekje 'Veerkracht' aan wethouder Manouska…

37 minuten geleden

Nieuw gesprek met omwonenden asiellocatie Eemsgolaan: “Geen datum bekend over instroom”

Er vindt volgende week opnieuw een gesprek plaats met omwonenden over de asiellocatie aan de…

47 minuten geleden

‘Prinses Alexia krijgt persoonlijk van ons een uitnodiging”

Het zijn waarschijnlijke de grootste fans van het koningshuis in Groningen: Albert en zijn man…

1 uur geleden

Gemeente en Holland Casino bereiken akkoord over aankoop oude locatie binnenstad

De gemeente en Holland Casino hebben een akkoord bereikt over de aankoop van de voormalige…

2 uur geleden

Glaskunstwerk onder Groot Handelshuis maakt kans op prijs, maar Kunstpunt heeft geen idee wie de maker is

In de fietsenkelder onder Het Groot Handelshuis (de voormalige V&D) hangt een kunstwerk dat uit…

2 uur geleden