Categories: Nieuws

Google bouwt datacenter in plangebied Westpoort 2

Google koopt een grote kavel grond van de gemeente Groningen in het plangebied Westpoort 2, tussen de spoorlijn en het hoogspanningsstation van Tennet.

Omdat datacenters veel energie gebruiken, heeft de gemeente duidelijke afspraken gemaakt, over het benutten van het dak met zonnepanelen (minimaal 70 procent) en de verplichting dat Google restwarmte beschikbaar stelt voor een mogelijk toekomstig warmtenetwerk. Verder heeft de gemeente strenge eisen gesteld aan de landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing. Het datacenter biedt werk aan ongeveer 125 werknemers.

Het bouwplan bestaat uit een datacentrum met bijbehorende voorzieningen, installaties, kantoor en parkeren. De beoogde bebouwde oppervlakte is zo’n 8 hectare. De hoogte van het gebouw blijft binnen de kaders van het bestemmingsplan. Bovendien krijgt het perceel veel groen en water. Google draagt verder financieel aanzienlijk bij in de aanleg van een ecologische verbindingszone langs de Zuidwending, en de mogelijkheid van een rondweg rondom Westpoort.

Google denkt in het najaar van 2023 te beginnen met de bouw van het datacenter. De voorbereidende werkzaamheden voor de beoogde ontsluitingsweg beginnen komend najaar.

Gert van Akkeren

Recent Posts

Nieuw RDW-kantoor voor tolheffing geopend langs A7 bij Hoogkerk

Langs de A7 bij Hoogkerk is woensdagmiddag een nieuw kantoor van de RDW geopend, waar…

50 minuten ago

Zeven Stadjers beëdigd als Tweede Kamerlid, drie nieuwkomers leggen eed of belofte af

Zeven inwoners van de gemeente Groningen legden woensdagmiddag de eed (of verklaring en belofte) af…

1 uur ago

Rondzwevend zwerfvuilexpositie in Oosterparkwijk

In de straten van de Oosterparkwijk wordt veel zwerfvuil gevonden. In het wijkcentrum bij Van…

1 uur ago

“Geruchten over sluiting kartonfabriek Hoogkerk gingen al langer, maar dit is nooit leuk”

Een aderlating wil men het niet noemen, maar de dorpsvereniging noemt het erg jammer dat…

1 uur ago

Kerstkaarten voor eenzame ouderen

Niet iedereen heeft mensen om zich heen waarmee ze de kerstdagen kunnen doorbrengen. In de…

2 uur ago

Perry Sport, Aktiesport en Sprinter failliet, gevolgen voor winkels in Stad onduidelijk

Sports Unlimited Retail, het bedrijf achter sportwinkels Perry Sport en Aktiesport (die nu geleidelijk worden…

2 uur ago