Categorieën: Nieuws

“Bezuinigingen openbaar vervoer doen veel pijn, we gaan in gesprek met bewoners Engelbert”

De bezuinigingen waar het openbaar vervoer mee te maken zal krijgen gaan veel pijn doen. Dat heeft wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer woensdag gezegd, die ook liet weten zich te willen inzetten voor Engelbert en Middelbert.

De wethouder reageerde op een motie die ingediend was door de fracties van de PVV, Partij voor het Noorden, Stadspartij 100% voor Groningen en CDA. Dennis Ram van de PVV: “Wat wij graag zouden willen zien is of de gemeente Groningen bereid is om een hogere bijdrage te betalen waardoor het openbaar vervoer zoveel mogelijk op peil kan worden gehouden. Ook vragen we of het gemeentebestuur in gesprek wil gaan met het OV-bureau en de provincies of zij hun bijdrage ook willen verhogen. Daarnaast maken wij ons zorgen over lijn 5 die nu door Engelbert en Middelbert rijdt. Die lijn dreigt uit de dorpen te verdwijnen, en daar hebben wij veel zorgen over.”

Benni Leemhuis (GroenLinks): “Keuzes zijn draagbaar en acceptabel”
Benni Leemhuis: “Er moet mij iets van het hart. Er worden in Den Haag keuzes gemaakt die wij als gemeente op moeten gaan vangen. Maar moeten wij hier eigen geld in gaan steken? Als ik kijk naar het plan van het OV-bureau dan zie ik een afgewogen plan. De keuzes zijn niet fijn, maar ze zijn draagbaar en acceptabel. Bovendien is er geen verhoging van de tarieven, en wordt er minder bezuinigd dan eerst de bedoeling was. Ik hoop dat er in Den Haag nog wat gaat gebeuren, dat men het openbaar vervoer blijft steunen, maar de geluiden zijn niet hoopgevend.”

Dennis Ram (PVV): “GroenLinks is een echte ov-partij, waarom dan geen extra geld?”
Ram: “Een afgewogen geheel? Nu ken ik GroenLinks als een echte ov-partij. Als u het openbaar vervoer echt een warm hart toedraagt dan kunt u toch geld vrijmaken? Geld vrijmaken dat ingezet kan worden voor het openbaar vervoer, zodat we het komende jaar niemand hoeven teleur te stellen? Waarom heeft u dat niet gedaan?” Leemhuis: “Het zou absurd zijn als de gemeente alle kosten over gaat nemen, ook voor lijnen die in de provincie en Drenthe rijden. Dat kan niet.”

Julian Bushoff (PvdA): “Aan welke knoppen ga je draaien?”
Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen: “Wij hebben onze bedenkingen bij de plannen zoals die nu op tafel liggen. Wij vinden dat partijen en partners gewoon moeten bijlappen. Mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer mogen niet de dupe worden. Ga lobbyen bij het rijk. Laat je niet met een kluitje in het riet sturen.” Julian Bushoff van de PvdA: “Het is heel vervelend dat de steun vanuit Den Haag stopt. Maar aan welke knoppen kun je draaien om het op te vangen? Wat doet het minste pijn? We zien dat er geen lijnen geschrapt worden, maar dat de frequentie teruggebracht wordt. En dat is volgens ons de juiste knop. Als er weer meer geld is, dan kun je het makkelijk weer opschroeven. Wel delen wij de zorgen over Engelbert en Middelbert.”

Karoline de Groot (Student & Stad): “Er zijn juist mensen in Engelbert gaan wonen vanwege de goede busverbinding”
Karoline de Groot: “De bedoeling is dat lijn 5 in de toekomst niet meer door Engelbert en Middelbert gaat rijden. Wij hebben contact gezocht met inwoners van deze dorpen, en de zorgen daarover zijn groot. Wij horen geluiden dat er juist mensen naar toe zijn verhuisd vanwege de goede busverbinding. Wij vragen dan ook of deze optie herzien kan worden.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Gesprekken met Den Haag zijn onbevredigend”
Wethouder Broeksma: “We hadden graag gezien dat het Rijk haar verantwoordelijkheid had genomen, maar zoals het nu lijkt stopt de beschikbaarheidsvergoeding, terwijl het aantal reizigers nog niet op het niveau van voor de coronacrisis zit. Gesprekken met Den Haag zijn tot nu toe ook onbevredigend. Ik wil u als fracties uitnodigen om ook vooral contact te leggen met uw partijgenoten in Den Haag. Het zorgt hoe dan ook bij ons voor een probleem. En niet alleen voor volgend jaar, maar ook voor de komende jaren. Wel hebben we het voor elkaar kunnen krijgen dat er 1,6 miljoen euro minder bezuinigd gaat worden.”

“We gaan in gesprek met bewoners Engelbert en Middelbert”
Broeksma vertelt verder: “Bij deze bezuinigingen doet alles pijn. Geen enkele keuze is leuk. De vraag is voor welke pijn je kiest, wat is acceptabel. We kijken of er bij bepaalde lijnen alternatieven zijn in de vorm van andere verbindingen, desondanks gaan er in de provincie buslijnen verdwijnen. Wel zijn we blij dat de lijnen 107 en 109 niet verdwijnen. Zij zullen rechtstreeks naar Zernike blijven rijden. Wat betreft lijn 5 door Engelbert en Middelbert. Dit staat ongelukkig in de begroting. Volgend jaar rijdt deze lijn nog door de dorpen. Wij willen in gesprek met bewoners wat we hier het beste aan kunnen doen, ook omdat we horen dat er klachten zijn over de grote bussen die nu door de dorpen rijden. Wellicht kunnen we kleinere bussen inzetten.”

Hans de Waard (SP): “Dorpen blijven dus goed bereikbaar?”
Hans de Waard van de SP: “Dus u kunt beloven dat ook op de lange termijn deze dorpen goed bereikbaar blijven?” Broeksma: “De bus blijft rijden, en we gaan met de bewoners in gesprek, waarbij we eventueel kunnen kijken naar een alternatief.” De wethouder gaat tevens kijken naar een verzoek van raadslid Benni Leemhuis om lijn 10 op zon- en feestdagen op het Hoofdstation beter aan te laten sluiten op treinen uit het westen. Ook gaat er gekeken worden of de frequentie van Qliners 3 en 4 wel omlaag moet.

Sebastiaan Scheffer

Recente berichten

“Woensdag opklaringen en wolkenvelden, in het weekend droog en 22 graden”

De komende dagen is het eerst nog fris, maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het…

5 uur geleden

Accu elektrische step vat vlam in woning

In een woning aan de Merwedestraat heeft dinsdagavond de accu van een elektrische step vlam…

5 uur geleden

Komende dagen kans op lichtende nachtwolken

De kans is aanwezig dat er de komende dagen lichtende nachtwolken te zien zijn. Dat…

6 uur geleden

“Geen verrassing dat in Stadspark munitie wordt aangetroffen, er is hevig gevochten”

De vondst van munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het Stadspark maandagavond komt niet als…

7 uur geleden

Consternatie bij afvalbrand Stadsstrand

Bij het Stadsstrand heeft dinsdagavond een afvalbrand gewoed. Volgens een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl verliep de…

8 uur geleden

Een zangkoor zorgt voor een Europese primeur in aanloop naar Roze Zaterdag

Vrijdag 21 juni is het zover: dan treedt het Projectkoor Dieverdoatsie op in de Oosterpoort.…

8 uur geleden