Categorieën: Nieuws

“Tijd voor Nederland om terug te leveren aan Groningen”

“Er moet snel een einde komen aan de gas-chaos. Groningen heeft decennialang gas en welvaart geleverd aan Nederland. Het is nu aan Nederland om terug te leveren aan Groningen.” Met deze woorden besluit Onafhankelijke Raadsman Gaswinnning Leendert Klaassen zijn jaarrapportage 2018.

2018 was volgens Klaassen een jaar van de grote onzekerheid voor de Groningers, omdat de schadeafhandeling en versterking dit jaar grotendeels hebben stilgelegen. Lopende processen werden stilgelegd, met veel onzekerheid en frustratie tot gevolg: “Beloftes over het snel weer opstarten van de processen zijn helaas niet nagekomen, want er bestaat bij veel inwoners nog steeds grote onzekerheid over wat er precies gaat”gebeuren en wanneer.”

Volgens Klaassen moet nu echt snel duidelijkheid worden geboden aan individuele inwoners over het nieuwe versterkingsprogramma. Alle betrokken partijen moeten daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen: “De nieuwe aanpak mag niet verzanden in discussies over aansprakelijkheid, kostenverdeling en verantwoordelijkheden.” Daarnaast moet er volgens Klaassen onverminderd aandacht blijven voor de sociaal-maatschappelijke impact van schade en versterking: “Het wegnemen van onzekerheid is hierin een sleutelbegrip.

Tom Veenstra

Bekijk reacties

  • Geachte heer Klaassen,

    Dit beperkt zich niet tot schadeherstel aan de huizen en ons cultureel erfgoed alleen. Ook is de overheid schuldig aan de armoede en de hoge werkloosheid in Groningen. Ik verwijs u naar de kamerstukken uit 1962 en 1963, waarin men geenzins bereid was om investeringen te doen in Groningen als kapitaalvernietiging ten aanzien van de gaswinning. Omdat men toen al appelleerde naar een bodemverzakking op termijn. Mogelijk zou elke Groninger (refererend naar het bevolkingsregister) schadeloosgesteld moeten worden ten gevolge van deze inkomstenderving. En de psychische schade daaromtrent.

  • Ik kreeg in 1971 al de mededeling op de ruilverkaveling Slochteren houdt rekening met bodem daling 30-90 cm vanwege de waterlopen en stuwen. Die mededeling kwam van de NAM.
    Ik ben de enigste in leven, nog leiding gevende van de ruilverkaveling Slochteren met m''n keet bij de zandput in Siddeburen noordzijde, m'n collegas zijn overleden en aannemer Westerman bestaat niet meer.O.a de weg door het veengebied Tjuchem aangelegd met alle problemen.Vele watergangen met 15 kranen aangelegd.

  • Gewoon rustig leegpompen de komende jaren en de baten naar Groningen. Nu het in een rustig tempo gaat zijn er nauwelijks bevingen meer. Zonde om al die miljarden euro's in de grond te laten zitten.

Recente berichten

Fietser naar ziekenhuis na botsing op Astraat

Op de beruchte kruising  tussen de Astraat, de Aweg en de Westersingel heeft woensdagmiddag een…

6 minuten geleden

Blessure nekt Donar-forward Jordy Kuiper voor de rest van het seizoen

Jordy Kuiper komt dit seizoen niet meer in actie voor Donar. De power-forward kampt met…

9 minuten geleden

Heeft Groningen kans in de halve finale? “Feyenoord laat soms ruimtes open”

Nog één nachtje slapen en dan is het zover: De halve finale van de KNVB…

10 minuten geleden

Gemeente trekt halve ton uit om minima te helpen met acute dierenartskosten

Het gemeentebestuur vraagt de raad om éénmalig 50.000 euro opzij te zetten, waarmee de Stichting…

27 minuten geleden

Woonlasten voor huiseigenaren in Groningen hoger dan gemiddeld, maar stijging valt mee

Huiseigenaren zijn in 2024 gemiddeld 1.013,66 euro kwijt aan woonlasten. Dat is meer dan gemiddeld…

1 uur geleden

Voormalig Stripmuseum Westerhaven wordt grote fietsenstalling

Het voormalige Stripmuseum aan de Westerhaven wordt een stalling voor duizend fietsen. (meer…)

2 uur geleden