“Tijd voor Nederland om terug te leveren aan Groningen”

nieuws

“Er moet snel een einde komen aan de gas-chaos. Groningen heeft decennialang gas en welvaart geleverd aan Nederland. Het is nu aan Nederland om terug te leveren aan Groningen.” Met deze woorden besluit Onafhankelijke Raadsman Gaswinnning Leendert Klaassen zijn jaarrapportage 2018.

2018 was volgens Klaassen een jaar van de grote onzekerheid voor de Groningers, omdat de schadeafhandeling en versterking dit jaar grotendeels hebben stilgelegen. Lopende processen werden stilgelegd, met veel onzekerheid en frustratie tot gevolg: “Beloftes over het snel weer opstarten van de processen zijn helaas niet nagekomen, want er bestaat bij veel inwoners nog steeds grote onzekerheid over wat er precies gaat”gebeuren en wanneer.”

Volgens Klaassen moet nu echt snel duidelijkheid worden geboden aan individuele inwoners over het nieuwe versterkingsprogramma. Alle betrokken partijen moeten daarvoor hun verantwoordelijkheid nemen: “De nieuwe aanpak mag niet verzanden in discussies over aansprakelijkheid, kostenverdeling en verantwoordelijkheden.” Daarnaast moet er volgens Klaassen onverminderd aandacht blijven voor de sociaal-maatschappelijke impact van schade en versterking: “Het wegnemen van onzekerheid is hierin een sleutelbegrip.

Deel dit artikel: