Categorieën: Nieuws

Bezwaarschriften tegen bomenkap op Akerkhof

De Bomenridders Groningen roept mensen op een bezwaarschrift in te dienen tegen de bomenkap op het Akerkhof.

‘De gemeente Groningen heeft zichzelf een kapvergunning verleend voor het kappen van vijf bomen op het Aa-kerkhof. Tussen vrijdag 10 en vrijdag 24 augustus kunt u zowel op onze Facebookpagina als op onze website een kant-en-klaar formulier vinden met een bezwaarschrift, met ruimte voor uw eigen tekst / argumentatie.

Van de prachtige schaduwplek met oude bomen op het A-Kerkhof wil de gemeente een strak ontworpen “verblijfsplek” maken met puntige granieten bakken met grassprieten en losse stoeltjes. In plaats van de rustige plek, sfeer, bomen en schaduw te koesteren, wordt er een nieuw hitte-eiland gecreëerd in deze tijd van klimaatopwarming’, melden de Bomenridders.

Een oude Groningse zegswijze luidt: Het zal geschieden wanneer het aan het Akerkhof niet waait en in de Poelestraat geen plassen staan, dat wil zeggen met sint-juttemis (Wikipedia).

Menno van Duinen

Bekijk reacties

 • Ik heb al een voorlopige voorziening aangevraagd bij de Rechtbank Noord Nederland tegen deze volstrekt idiote Monumentale Bomenkap.

  Desondanks verzoek ik u dringend om:
  1. De politici uit te leggen , dat ze van deze Bomen af moeten blijven.
  2. De verantwoordelijke gemeenteambtenaren te bellen.
  3. een bezwaarschrift in te dienden.
  4. Een rechtszaak aan te spannen.
  5. Te onderzoeken wil de horeca daar wil gaan doen.

  En de Bomenridders te ondersteunen.
  Doen!

  Ik heb zo dadelijk een voorlopige voorziening tegen de burgmeester wegens het verlenen van de Noorderzon vergunning.
  Om 11.00 uur bij de Rechtbank Noord Nederland Gyuotplein.
  Zitting duur 30 minuten.

  Ik heb twee rechters gewraakt.
  Deze 3e rechter heeft in 2015 de buurtvereniging - volkomen onterecht - naar buiten geveegd.

  Mevrouw Kiki

 • Het feit, dat expliciet de 'gemeente Groningen' wordt genoemd als boosdoener, doet mij pijn. De ambtelijke organisatie alsook de politiek is zo langzamerhand verheven met lieden, die niets met Groningen hebben en van elders vandaan komen. Geen enig dossierkennis hebben over Groningen. Daarin niet zijn opgegroeid.

 • I.d.p.v. te denken hoe de stad leefbaarder te maken voor haar inwoners,kijkt de gemeente liever na hoe het toerisme kan worden bevorderd.
  De beleidsmakers zijn zelf over een paar jaar weer weg en de stadjers blijven met de puin zitten.

   • Stel je eens niet zo aan Otto. De boomdichtheid in Groningen is nog altijd veel groter dan Manhattan. Dat er een paar gekapt worden om wat licht en ruimte te maken is helemaal niet zo erg. Elders in de stad komen juist extra bomen, maar daar horen we je niet over.

   • Je bedoeld de vervanging van volwassen bomen door sprietjes. En zodoende de statistieken laat zegevieren!

   • Kleine bomen worden groot. Tegenwoordig worden er ook wel volwassen bomen geplaatst die van elder komen. Bij Stainkoelen is er zelfs een bomendepot. Bomen die bij de ringweg zijn weggehaald en weer terug komen wanneer het klaar is of elders in de stad gebruikt kunnen worden. het is een beetje kinderachtig om bij elke boom die verdwijnt moord en brand te roepen terwijl niets van het gemeentelijk bomenbeleid weet.

   • Dat duurt wel 30 jaar, dat is mijn houdbaarheidsdatum niet eens meer.

    Heb je het wel ooit eens goed bekeken, deze bomenpracht? Als je vanaf de Brugstraat komt.

    Tevens een oase van rust!

    Maar mocht het zover komen, dat gaat het niet zonder slag en stoot. Want dit stadsbestuur is ondemocratisch gekozen. Je hebt te luisteren naar zijn oervolk!

 • Doet OOG nu ook al mee aan die aandacht voor marginale belangenclubjes? Ik kan me voorstellen dat het komkommertijd is, maar kom op zeg, dan blijf je bezig.

 • bovenstaande foto lijkt van het voorjaar genomen en laat duidelijk zien dat de bomen in kwestie nog lang niet kaprijp zijn. I.pv. te kappen zouden er veel meer bomen aangeplant moeten worden in de binnenstad. Bijv op de grote markt..

 • Wat een gezeur om een verwaarloosd stukje groen op te knappen. Iedereen met enige kennis van zaken ziet dat het nodig is voor een gezond stukje groen dat er het bomenbestand wat wordt uitgedund. De overblijvende bomen doen het dan een stuk beter.
  Met mevr. Kiki is de rechtbank snel klaar, dat soort vaste klanten krijgt er geen poot aan de grond. Waarschijnlijk zal ze niet eens als belanghebbende worden beschouwd.
  En Noorderzon gaat ook gewoon door ondanks dit soort tot mislukking gedoemde pogingen om de stad een cultureel feestje te onthouden.
  In dit soort procedures wrakingsverzoeken indienen die nooit tot resultaat leiden is het minachten van democratische procedures en het verspillen van geld van een ander. Diep triest.

 • Door al dat onkruid zie je dat mooie gebouw nauwelijks. Laat die bomen lekker naar het bos gaan, waar ze horen.

 • De zieke bomen gaan er tussenuit,enkele andere worden verplaatst,5 eigentijds vormgegeven plaatsje en de Der A-kerk komt veel beter tot zijn recht.Ik ben dus voor deze tja,laat ik het maar ' uitdunning' noemen.

  • Welke zieke bomen? Want die zijn er niet. Dit willen ze ons wijsmaken, om deze bomenkap legitiem te krijgen!

   Het is 'Der Aa-kerk'!

 • In een vorig bericht van OOG TV stond dat vijf van de elf bomen bij de Der Aa-Kerk "ziek zijn" en dus gekapt moeten worden. Het gaat hier om monumentale bomen.

  Wat mij intrigeert is welke club heeft bepaald dat vijf monumentale bomen ziek zijn. Is dat Stadsbeheer van de gemeente Groningen ("Ons kent Ons") of een onafhankelijk extern bureau? Is in deze zaak sprake van een gelegenheidsargument of van zeer zorgvuldig boomonderzoek.

  Het lijkt mij daarom zeer wenselijk toe dat tijdens een kort geding wordt gevraagd om een "second opinion". Om de schijn van belangenvermenging tegen te gaan.

 • Geachte allen,

  Ik ben heel benieuwd naar al jullie reacties.

  Maar ik heb - wegens de voorlopige voorziening Noorderzon 2018 - de afgelopen weken te veel achter mijn laptop doorgebracht en ik veel te veel stukken gelezen, dus moet ik op dit moment even dimmen.

  Maar let op:
  De rechtszaak Noorderzon 2018 begon vandaag om 11 uur en zou een half uur duren.
  Om 11.45 uur was er voor mij alle reden om de 3e rechter - mr. H.J. Bastin - te wraken.

  In 2015 had mr. H.J. Bastin de buurtvereniging - mijns inziens volkomen onterecht naar buiten geveegd.
  Ook zij probeerden de HORECA ONDER Monumentale Bomen tegen te houden.
  De rechter oordeelde dat het geen schade gaf.
  Maar het doel moet zijn: SCHADE VOORKOMEN !!!!!
  https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2015:4044

  Mr. H.J. Bastin gaf vandaag naar de vertegenwoordigers van burgemeester Peter den Oudsten en de Stichting Noorderzon aan dat hij begreep dat je niet onder Monumentale Bomen moet komen.

  Dat leek voor de show want er was - in de verste verte - weinig heldhaftigs te bekennen richting zijn mogelijke uitspraak:
  > Niet onder Monumentale Bomen.
  > Dus ook GEEN HORECA zoals de THEETUIN.

  Het ging richting - mis - toen Mr. H.J. Bastin in een algemene opmerking beweerde dat Noorderzon niet het gehele plantsoen had.
  Maar hij drukte - bij mij - op de wraking-alarmknop, toen hij zei dat het Noorderplantsoen geen Natuur was en
  dat hij dat in het bestemmingsplan had gelezen.
  En dat voor hem alleen het bestemmingsplan leidend is.

  Hij slaat - zo redenerend - aan alle kanten de plank mis:
  Het bestemmingsplan zegt namelijk niets over hoe je de Bomen moet beschermen.

  Het Handboek Bomen geeft - voor elke bomen liefhebber - heldere aanwijzingen.
  https://www.google.nl/search?q=handboek+bomen+2018&oq=Handboek+Bomen&aqs=chrome.1.69i57j0l5.4585j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8

  Het Noorderplantsoen wordt bovendien - in diverse beleidsnota's - beoordeeld als onderdeel van de Ecologische Hoofd Structuur (ESH).
  Als zeer Kwetsbaar.
  Als zeer bijzonder wegens de Monumentale Bomen.

  Ook probeerde mr. Bastin mij alleen belanghebbende te laten zijn als omwonende en niet ook als Boombeschermvrouwe.

  Wat ik minachtend van hem vond was zijn visie dat ik misbruik maak van wraken.
  Met alle respect - het is geen pretje om te wraken - maar wat de Rechters, de Wrakingskamer, de Gemeente Groningen de afgelopen weken hebben laten zien - in deze voorlopige voorziening procedure die ik al vroeg aan heb aangevraagd - tart alle realiteitszin.

  Ik vind dat ik - en de Bomen en ecologie van het Nooderplantsoen - recht heb op objectieve rechters.
  Die ALLE aspecten valide afwegen.

  De gevolgen:
  De rechter heeft geen uitspraak gedaan.
  De wrakingskamer zal mijn wrakingsverzoek moeten beoordelen.
  De wrakingskamer heeft in de twee eerdere wrakingen NAGELAYTEN te oordelen, alsof er geen wraking was.
  De motivatie van de wrakingskamer:
  > De 1e rechter was verhinderd, en dus geen wraking!
  > De 2e rechter gaf aan dat zij met vakantie ging: en dus geen oordeel van de wrakingskamer.

  mr. H.J. Bastin heeft aangegeven dat hij gehoord wil worden.
  Maar dat hij eerst op vakantie is.

  Noorderzon mag dus bouwen.
  Ook onder Monumentale Bomen.
  Mag stamhekken zetten ook onder Monumentale Bomen - wat juist geloop en bodemverdichting uitlokt.

  Ik raad de burgemeester, B&W en de Gemeenteraad aan om de met een beëdigd Boomtaxateur door het Noorderplantsoen te gaan.
  Dan nog eens de vergunning door te nemen.

  Het plan Jorn Copijn - dat volgens de burgemeester ZOEK is - laat zien dat Copijn al in 1995 al diverse locaties heeft AFGEWEZEN.
  Omdat de Monumentale Bomen zeer bijzonder en kwetsbaar waren.
  Met de opdracht: NIET ONDER DE BOMEN!!!!

  Weet:
  Dat een Monumentale Boom van 100 jaar een waarde heeft van € 126.500,=
  Weet:
  Dat de Stichting Noorderzon 2018 een evenementenvergunning heeft van € 3107,=.
  Voor het - een maand lang - in bezit nemen van het gehele Noorderplantsoen.

  Mevrouw Kiki

  • Waarom moet de belastingbetaler zoveel geld ophoesten zodat jij je ego kunt botvieren op alles wat de gemeente Groningen doet?

   • Terwijl je op een ander item van Oog nogal een pleidooi houdt voor de 'lokale democratie' maakt mevrouw Kiki onderdeel uit van dezelfde 'lokale democratie' door dit te doen.

    We leven in een rechtstaat Marc en deze instrumenten behoren daar ook toe!

    En ja, een democratie kost heel veel geld. Verzoen je ermee! Tenzij je in een dictatuur wilt leven!

    Als ik jouw was, zou ik een stevige pleidooi houden om de criminaliteit uit te roeien, dan wel te voorkomen. Dan doe je echt iets goed voor de belastingbetaler. Want er zijn ook vele belastingbetalers met een andere visie dan jezelf, die het roerend met mevrouw Kiki eens zijn!

    • Wat een drogreden weer Otto. Ook in een democratie bestaat er zo iets als genoeg is genoeg. Als het rechtssysteem door bepaalde personen overmatig belast wordt om onzinnige redenen is dat ten nadele van onze democratie omdat er minder tijd en geld overblijft voor echte problemen in plaats van iemands obsessie.

   • Ook voor jouw;

    Wie bepaald of iets onzinnig is en wat de 'echte problemen' zijn? Elk mens leeft in zijn eigen wereldje en heeft een eigen visie op de maatschappij. Een keuze, dat niet bepaald wordt door het individu. Gelukkig maar!

    En wat is 'genoeg is genoeg'. Omdat de politiek het bepaald, hebben wij ons te gehoorzamen? Juist in de huidige maatschappij, mag je blij zijn, dat er zoiets als een rechtelijke gang bestaat. Politieke partijen willen ons nogal tijdens de verkiezingen vernachelen met programma's die toch nooit nageleefd zullen worden. Het wordt later afgedaan met termen als 'coalitieland' om toch het programma, dat van te voren al was vastgelegd als koers van de gehele politieke elite te kunnen uitvoeren. Normaal gesproken waren wij immers toch ook nooit lid geweest van de EU mbt het verdrag in 2005. Inzake de Europese Grondwet. En was het land immers ook nooit zo afgegleden.

   • Een prachtige zin ook;

    Zulks grammaticale fouten deed ik op de lagere school

    'laten' en 'overlaten'

    Het is ook niet aan mij. Een goed verstaander begrijpt dit. Verder niet voor uitleg vatbaar. Wel, dat de rechtstaat geen enig subjectiviteit toepast, wat een Marc belangrijk vindt of een Jack of een Kars

  • Dus u wraakt rechters als zij niet precies zeggen wat u wil horen. En aangezien alleen u gelijk heeft kan de rechter dat niet hebben.

   Bjj dezen wil ik u vragen, namens alle belastingbetalers, op te houden met het misbruiken van openbare voorzieningen en van de rechtspraak. Er hadden echte zaken behandeld kunnen worden in de tijd die u nu verspild heeft.

   • Praat namens jezelf en niet namens mij!

    Met vriendelijke groet,

    Een belastingbetaler.

    NB maar wel het oervolk op kosten jagen en verzieken met je regiotram

   • Wie bepaald wat 'echte zaken' zijn. Voor een rechter is het nooit leuk om gewraakt te worden. Maar als de eiser dit vindt, heeft hij of zij daartoe ook dit recht. Uiteindelijk is het aan de wrakingskamer om te beoordelen of de rechter partijdig is geweest in dit verzoek. Hetzelfde geldt; dan een veroordeelde, altijd in hoger beroep mag gaan als hij of zij het niet eens is met een bepaalde uitspraak. Ook het OM, dat namens het volk optreedt heeft dit recht. Zelfs een cassatieverzoek is mogelijk na een hoger beroep. Overigens wordt er dan niet meer inhoudelijk naar de zaak gekeken, maar gaat het daarbij om de vorm. Ook de zwaarste crimineel heeft recht op de allerbeste advocaat. Om daarbij tot de juiste uitspraak te komen. Allerlei instrumenten zodat de rechtstaat niet in het geding komt!

    Maar jouw geld, weegt helaas zwaarder dan de rechtstaat. Een beetje bekrompen vind je niet?!

   • Oja, dat komt er ook aan. Van 6 naar 9% op de BTW. Een Big Mac bij de MCDonalds is straks goedkoper. En wat we straks dus extra binnenkrijgen aan BTW besteden we dan maar weer aan maagverkleiningen En krijgen we vervolgens de klaagzang van politieke partijen, dat we gezonder moeten leven. Tja!

   • O nee, zo moet je dat niet zien. Probeert slechts een andere lucht op je te laten klaren. Zodat je ietwat verstandiger zult zijn mbt de rechtstaat in je uitspraken. Dit is gelukt in je reactie op mw Kiki.

  • Bijzonder.

   Een gemeentelijke communicatiemedewerker (brutoloon van €4000 volledig door belastingbetaler opgehoest) die zich vanwege korting op inkomen, zich een belastingbetaler waant.

   Triest dat betrokken burgers als Mevrouw Kiki, door deze anonieme medewerker van het gemeentelijk apparaat op internetfora op gemene wijze wordt bestreden.

   #Bananengemeente.

Recente berichten

Vrij zeldzame witwangstern strijkt met 35 paartjes neer in Onnerpolder

De witwangstern wordt niet vaak in Nederland gezien. Dit voorjaar zijn er 35 paartjes neergestreken…

60 minuten geleden

Kunstenaar uit Stad exposeert op solotentoonstelling in Ierland: “Men denkt daar niet in hokjes”

Kunstenaar Wilma Vissers uit Stad heeft er een bijzonder avontuur opzitten. De afgelopen periode exposeerde…

2 uur geleden

Donar komt tekort tegen Heroes Den Bosch

Het is Donar zondagmiddag in Den Bosch niet gelukt om wederom te stunten. Het werd…

4 uur geleden

Wall House tijdens Pinksteren geopend: “Tentoonstelling ’thuis’ te zien”

Wall House aan de A.J. Lutulistraat is tijdens het hele Pinksterweekend geopend. In het gebouw…

5 uur geleden

Grand Theatre ademt dit weekend hiphop: “Jammer dat hiphop weinig kansen krijgt op festivals”

De noordelijke hiphopscene is dit weekend neergestreken in het Grand Theatre. Stichting Noordstaat presenteert in…

6 uur geleden

Twee minibiebs in brand in Haren, onderzoek naar brandstichting

In Haren heeft in de nacht van zaterdag op Pinksterzondag brand gewoed in twee minibiebs.…

7 uur geleden