Categorieën: Nieuws

Oosterhamrik Race Tracé Nee: “Stem niet op één van de coalitiepartijen”

De actiegroep “Oosterhamrik Race Tracé Nee” roept samen met andere organisaties stadjers op om bij de gemeenteraadsverkiezingen niet te stemmen op één van de coalitiepartijen. Vanmiddag werden de plannen van het college voor de Oosterhamrikzone besproken in de raadscommissie Beheer en Verkeer.

De coalitie, bestaande uit GroenLinks, Partij van de Arbeid, VVD en D66, was kritisch op de gevolgen van de verkeersplannen voor de wijk Oosterpark en de Professorenbuurt. Er zou meer onderzoek moeten komen. Als het plan zoals het er nu ligt doorgaat zal de Vinkenstraat een busbaan worden en wordt de huidige busbaan langs de Oosterhamrikkade een autoweg waar dagelijks 12.000 auto’s en vrachtwagens langskomen. Alle oppositiepartijen zijn faliekant tegen het plan. Na vandaag lijkt duidelijk dat er steeds meer twijfel is over de Oosterhamrikzone, zelfs bij de collegepartijen.

Gert Jan Rus van de actiegroep “Oosterhamrik Race Tracé Nee” was vanmiddag samen met tientallen buurtbewoners aanwezig op het stadhuis. “Wat natuurlijk opviel is dat bij raadsleden van GroenLinks, Partij van de Arbeid, VVD en D66 zorgen zijn over de gevolgen van de plannen. Maar ook Wim Koks van de SP en Amrut Sijbolts van Stad en Ommeland waren ongekend fel”, aldus Rus.

“Vanavond is er overleg tussen de actiegroep “Oosterhamrik Race Tracé Nee”, Bewonersorganisatie Oosterpark en betrokken bewoners. Wij willen dat mensen op 21 november niet gaan stemmen op GroenLinks, Partij van de Arbeid, VVD of D66. Als deze partijen de straat op gaan om stemmen te werven lopen wij met ze mee en delen flyers uit om stadjers te overtuigen niet op hen te gaan stemmen”, besluit Rus.

Erick Bakker

Bekijk reacties

 • Ik was sowieso niet van plan op de genoemde partijen te stemmen ,dus de actiegroep kan op me rekenen.

 • Beetje overdreven dat ze denken dat zo’n item het atemgedrag van velen bepaalt.
  Er zijn heel wat belangrijker onderwerpen die belangrijk zijn voor veel meer stadjers.

  • Jack,
   belangrijker onderwerpen ?
   Ja, laten we het eens over HET MONSTRUM hebben, of over HET FIASCOHE.
   Beide minstens net zo belangrijk als de Oosterhamrikzone.

   • Daar heeft een meerderheid van de raad en de stadjers al mee ingestemd.
    Heb je geen betere voorbeelden?

  • Hee Jack,

   Het gaat niet om het item zelf, maar om de beloftes die partijen maken.

   GroenLinks bijvoorbeeld claimt duurzaam te zijn en auto's liever te vervangen door fiets of OV. Maar bij de vraag naar nut en noodzaak van een plan om 12.000 auto's rechtstreeks van ring naar centrum te leiden, neemt de partij de houding 'Ja, mits' aan. Het is al niet mogelijk om ze over te halen dit te wijzigen naar 'Nee, tenzij'. En die 'mits' hebben we al moeten afdwingen.

   Dan moeten zij dus in hun verkiezingsprogramma ook niet gaan voor duurzaam en groen, tenzij ze het lef hebben hier ook werkelijk voor te staan. De politiek mag wel eens wat eerlijker. Het vertrouwen is al laag genoeg.

   • Eerlijk gezegd heb ik geen beloftes voorbij zien komen die gebroken worden.
    Het is de bedoeling om het vastzittende verkeer in dat deel van de stad weer op gang te helpen. Het is een grote illusie om te denken dat het OV hier een doorslaggevende rol in kan spelen.
    Ik hoor niemand over de vervuiling die er nu is door de vele auto's in de files. Er zijn uiteraard ook veel bewoners die er behoorlijk op vooruit gaan maar die hoor je niet, en dat snap ik wel.
    Ik vraag me af hoe het zit met het autobezit van de vele protesterenden. Gaan zij altijd met de fiets? Of horen zij voor een groot deel ook bij de meerderheid die ook voor korte ritjes (tot 7 km) de auto pakt voor woonwerkverkeer?

   • Alle politieke partijen maken 'beloftes', waar stem je anders op? Een mooi logo, een frisse jonge knul? Alle coalitiepartijen hebben wat dat betreft beloofd te gaan voor duurzaamheid. Daarvoor kun je simpelweg hun websites even nakijken.

    Wat betreft bewoners die erop vooruit gaan, welke je niet zou horen, kan ik kort zijn. Die zijn er niet, dat ik weet. Ik heb aardig wat van die bewoners gesproken, en er niet één gehoord die hier niet tegen is. Degenen die wel voor zijn, als ze al bestaan, zijn op één hand te tellen.

    Om knelpunten in het verkeer tegen te gaan moet je echt een beetje creatiever aan de gang, dan gewoon meer asfalt aanleggen. Drukke punten als bij Hoogkerk en Haren, zijn al goeddeels opgelost door de P+R-terreinen aantrekkelijker te maken. En het drukke punt tussen Damsterdiep en ingang UMCG, wordt niet verlicht door het Oosterhamriktracé, maar zou wel veel voordeel hebben van een overzichtelijker kruising.

    Dat mensen op de Europaweg al links moeten voorsorteren, om dan op de Petrus Campersingel linksaf de Oostersingeldwarsstraat in te rijden, dwars door het tegemoet komend verkeer heen, is gewoon nooit handig geweest. En als je gaat verwachten dat mensen 10 kilometer omrijden via de Ring Oost, voor ook 10 minuten extra reistijd, los van het feit dat geen navigatiesysteem je hier ooit langs gaat sturen, en ook nog denkt dat dit schoner zou zijn, ben je wel van het padje.

   • @ Gert Jan en Jack: wat is jullie mening over het opwaarderen en activeren van de P+R van Kardinge? Voor personen uit Beijum, De Hunze, Lewenborg, Ulgersmaborg, Oosterhoogebrug, Noorderhoogebrug, Zuidwolde, Bedum, Ten Boer, etc.

    Werknemers van het UMCG kunnen van hun werkgever en de gemeente Groningen mogelijk gratis met de bus naar het UMCG Noord. Dit lijkt me iets voor de vakbonden.

    Ik herhaal dat de variant De Knip van de SP en de CU als experiment tijdelijk kan worden ingevoerd. Dit is mogelijk door een uitvoeringsbesluit van het college van B&W, waarbij uiteraard de gemeenteraad kan worden geïnformeerd. Vooraf verdient de voorkeur.

    Denk tevens aan ook het subsidiëren van fietsers en e-bikers voor het woon-werkverkeer door de Belastingdienst. En het stimuleren van thuiswerkers/ZZP'ers met een fiscaal voordeel. Dit moet nationaal geregeld worden.

 • Uit het RTVnoord verslag van Robert Pastoor over het onzalige race-tracé de stad in:
  "GroenLinks is genegen om in te stemmen met het voorliggende plan om auto's over de Oosterhamrikkade te laten rijden." [ let wel: 12.000 auto's per dag over een kort stuk weg, waarbij ook veel auto's van buiten de stad ]. "De coalitiepartij wil het verkeerscirculatieplan in de stad uitbreiden omdat het ervoor moet zorgen dat er minder auto's in de stad rijden."
  Eeeeh: GroenLinks wil meer auto's de stad inloodsen zodat er minder auto's in de stad rijden...???
  Wat ik graag wil: intelligentere politici...

  In februari produceerde het College van B&W een mooi voorbeeld van spinning:
  "De variant Splitsing doet het meest recht aan de ambities van de gemeente: meer ruimte voor groen, meer bomen, beter zichtbaar maken van het Oosterhamrikkanaal en de aanleg van nieuwe wandelpaden."
  Je zou er als argeloze burger helemaal blij van worden: daar komt toch nog die ooit beloofde groene long vanuit Kardinge richting de binnenstad!
  Helaas: wat hier voorgespiegeld wordt als groene long, is in feite een zwarte long (meer luchtvervuiling en fijnstof) met een groen randje.
  Een partij in Groningen Stad als GroenLinks, die kleur bekent, kan zich bij de komende verkiezing beter presenteren als ZwartLinks.

 • De fractie van GroenLinks wil graag een nieuw Verkeerscirculatieplan 2.0. voor de stad Groningen. Binnen de Ring Groningen. Als opvolger van het VCP van toenmalig wethouder Max van den Berg c.s., ingevoerd in het jaar 1977.

  Zie: https://www.deverhalenvangroningen.nl/alle-verhalen/ijkpunt-39-verkeerscirculatieplan

  Gisteren vonden meerdere partijen binnen de gemeenteraad dit een goed idee. Het voorstel De Knip van de SP en de CU kan reeds als een klein VCP worden gezien, dat de Ring Groningen zeer serieus neemt. Daarvoor mijn grote waardering.

  Welnu: als meerdere partijen een nieuw stadsbreed VCP wensen, dan lijkt me het geheel logisch toe dat hieraan wordt gewerkt. Dan is het gans voorbarig om deze maand, op 27 juni 2018, een principebesluit te nemen over de nadere uitwerking van de voorkeursvariant Splitsing.

  Ik heb het raadsdebat binnen de raadscommissie Beheer & Verkeer gisteravond op mijn PC bekeken. Ik ben erg onder de indruk van de hoge kwaliteit van de inbreng van de insprekers. Er is veel kennis aanwezig bij de Bewonersorganisatie Oosterpark, de Stichting Buurtoverleg Professorenbuurt-Oost en bij de bewoners van de Oosterhamrikkade. Tevens van het Consumentenplatform Openbaar Vervoer. Van deze kennis en kunde kan het gemeentebestuur gebruikmaken.

  Indien er nog enorm veel onderzoek moet komen over de verkeerskundige aanpak van de Oosterhamrikzone, waaronder de variant Splitsing - hierover was raadsbrede overeenstemming - waarom kan de beslissing over de nadere uitwerking van de variant Splitsing dan niet over de raadsverkiezingen van 21 november 2018 heen getild worden? Hierover wordt op 27 juni 2018 een motie van de SP en de CU ingediend. Uitstekend.

  Maak dan eerst een nieuw Verkeerscirculatieplan 2.0! Binnen dit nieuwe VCP kan de ontsluiting van de Oosterhamrikzone met de Ring Groningen worden opgenomen. Maak eerst een raamwerk en ga later de sectoren inkleden en invullen (in en na professionele inspraak en bewonersparticipatie)!

  Omdat de variant De Knip niet erg duur is, kan dit voorstel op korte termijn reeds gaan proefdraaien als experiment (een pilot met metingen), gegeven de eenvoudige randvoorwaarden van De Knip. Ik denk met name aan knips (afsluitingen) bij de Kapteynbrug en de Petrus Campersingel/Damsterdiep. Gegeven de huidige verkeersdruk en files, mede veroorzaakt door het personeel en de bezoekers van het UMCG.

  Zie: https://www.aanpakoosterhamrikzone.nl/actueel/sp-en-cu-gaan-voor-alternatieve-oplossing-zonder-autoverbinding-in-oosterhamrikzone-de-knip

  Graag nadere reacties.

  • Zo'n knip moet onderdeel zijn van een overkoepelende visie, anders heeft het geen zin natuurlijk. Dus ik kan volledig achter je opmerking staan dat er eerst een nieuwe (of gewijzigde) visie op de Groninger bereikbaarheid moet komen.

   Het liefst één waar de realiteit voorop staat, niet het gewenste beeld. Auto's zijn nu en in de toekomst het meestgebruikte vervoermiddel om naar de Stad te gaan, zeker vanuit de regio. Dat is een gegeven. We hebben in het Noorden vele kleine, verafgelegen wooncentra, waardoor het niet realistisch is om daar meer of betere OV-lijnen naartoe te leggen en de (elektrische) fiets is geen alternatief voor alles wat meer dan 5km buiten de Stad ligt. Er zijn sowieso geen (voor Groningen haalbare) alternatieven voor autoverkeer.

   Auto's dus! En als zelfs GroenLinks begrijpt dat je de auto niet moet weren maar zo goed mogelijk moet faciliteren, dan zou de politiek daar wat mee moeten kunnen.

   De politiek is natuurlijk het grootste probleem; zij vertrouwen elkaar voor geen cent sinds de dolk-in-de-rug van 2012 en dat is terecht, want het is een onbetrouwbaar zootje daar. Maar ze zullen toch wat moeten en ik hoop dat ze inderdaad een nieuw soort van VCP kunnen ontwikkelen.

 • Quote van Sjaak 14 juni 2018 om 19:19

  "Het is de bedoeling om het vastzittende verkeer in dat deel van de stad weer op gang te helpen."

  Dat is nu net hetgeen ik mij al sinds deze hele discussie vorig jaar begon afvraag, welk vastzittend verkeer? Er staat geen verkeer stil, niet in de Korrewegwijk, noch in de Oosterparkwijk.

  Enkel het verkeer uit de richting Europaweg, met bestemming Umcg, staat met enige regelmaat stil op de Europaweg richting Petrus Campersingel bij de verkeerslichten richting de parkeergarage van het Umcg, mede veroorzaakt door de voorrangsprivileges van stads- en streekbussen en in de zomermaanden de recreatievaart.

  Verkeer komende vanaf de Bedumerweg wat zich richting Kapteynlaan beweegt staat nooit stil behoudens het laatste stuk ter hoogte van de vrije busbaan welke bij het passeren van een bus een rood licht geeft voor hooguit 30 seconden, wat ook weer bevordelijk is om de rij voor het stoplicht richting Petrus Campersingel te beperken.

  Wat is dan de meest simpele oplossing om de doorstroming te garanderen voor nu en in de toekomst? Realiseer een fly-over ter plaatse van het kruispunt Griffeweg/Europaweg/Sontweg.

 • Jack
  14 juni 2018 om 19.14
  Dat de raad met die onderwerpen heeft ingestemd is juist, maar
  dat het merendeel van de stadjers hier (zeker aangaande HET MONSTRUM) mee eens is betwijfel ik( en u als eerlijk mens eveneens).

  • Ik denk dat je de zwijgende meerderheid onderschat. :o)

   Dat je ze niet hoort, betekent niet dat ze er niet zijn. De enige meetpunten zijn bijvoorbeeld verkiezingen en referenda. Die zijn er geweest en daaruit bleek dat een meerderheid vóór is. Feit, kun je niet over discussiëren.

   • O.Kars,
    bent u de zaakwaarnemer c.q woordvoerder van Jack?
    Indien ja.
    Dan werpt dat een heel ander licht op allerlei onderwerpen in het verleden.

 • Valt me zwaar tegen van GroenLinks (graaierspartij VVD laat ik maar even buiten beschouwing, D66 en PvdA zijn ook al lang door de mand gevallen).
  GroenLinks wordt steeds meer GrijsMidden, een soort D66.
  De enige écht groene (en linkse) partij? De PvdD.

Recente berichten

Ongeval tussen automobilist en motorrijder op kruising Stettinweg en Wismarweg

Op de kruising Stettinweg/Wismarweg was donderdagmiddag een aanrijding tussen een auto en een motorrijder. Dat…

2 uur geleden

Waterpompen tussen Damsterdiep en Eemskanaal voorlopig uit

Waterschap Noorderzijlvest heeft de noodpompen van het Damsterdiep naar het Eemskanaal uitgezet. De pompen werden…

2 uur geleden

Amkemaheerd krijgt deels nieuw asfalt op zaterdag 22 juni

Een gedeelte van de Amkemaheerd is op zaterdag 22 juni tijdelijk afgesloten voor verkeer wegens…

3 uur geleden

Brand in leegstaand pand aan Friesestraatweg

De brandweer rukte donderdagmiddag uit voor een brand in een leegstaand pand aan de Friesestraatweg.…

3 uur geleden

Doelman Dirk Jan Baron jaar langer bij FC Groningen

Doelman Dirk Jan Baron heeft zijn contract bij FC Groningen met een jaar verlengd. (meer…)

4 uur geleden

Prentenboeken voor kinderen met taalachterstand

Een groot deel van de kinderen die opgroeien in kwetsbare Groningse wijken heeft een taalachterstand,…

5 uur geleden