Voorwaarden OOGgetuige-app

OOGgetuige app poster

Voorwaarden insturen beeldmateriaal als OOGgetuige

Via de functie OOGgetuige is het mogelijk om video- en fotomateriaal te uploaden naar OOG. Uploaden betekent dat alle auteurs- en andere rechten met betrekking tot deze foto- en/of video-opname voor onbepaalde tijd worden overgedragen aan Stichting Omroeporganisatie Groningen (hierna OOG).

Het is OOG toegestaan:

  • om de foto of video geheel of gedeeltelijk, onbeperkt in tijd en omvang, openbaar te maken via televisie (analoog en digitaal);
  • de foto of video openbaar te maken via Internet en social media-uitingen zoals, de website van OOG, de Facebook pagina van OOG, het Instagram account van OOG en het YouTube kanaal van OOG.

Mocht blijken dat op het geüploade materiaal auteursrechten rusten en/of er geen toestemming is gegeven om deze te openbaren, dan stelt OOG zich niet aansprakelijk voor mogelijke aanspraken van derden.

Foto’s en video’s met daarin racistische, discriminerende en/of kwetsende uitingen worden niet geplaatst. Deelnemers die beledigend of ongepast materiaal uploaden, kan de mogelijkheid tot het uploaden van materiaal worden ontzegd. Dit ter beoordeling van de redactie.

Foto’s en video met reclame-uitingen worden niet geplaatst. Persoonlijke informatie van anderen mag niet worden geplaatst zoals bijv. telefoonnummers/ e-mailadressen. Dit ter beoordeling van de redactie.

Heb je vragen? Mail dan met de redactie: info@oogtv.nl.

Privacy

OOGTV gaat zorgvuldig om met gegevens van de gebruikers van de App. Daarbij houdt ze zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. De gegevens dragen bij aan een goede dienstverlening aan de gebruikers van onze tv- en internetdiensten. De gegevens worden zodanig beveiligd dat onbevoegden er geen misbruik van kunnen maken.