Vacature: Raad van Toezicht OOG

 

Stichting Omroeporganisatie Groningen (OOG) is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht (RvT). OOG is de lokale omroep van de gemeente Groningen. De Raad van Toezicht vergadert ongeveer vijf keer per jaar.

OOG is de lokale omroep van de gemeente Groningen. OOG informeert de burgers over alles wat er in de gemeente gebeurt via televisie, radio, social media en een uitgebreide website. OOG staat voor haar journalistieke uitgangspunten, maar is ook eigenzinnig en tegendraads.

OOG kent een bereik van ruim 100.000 Groningers per dag die radio luisteren, tv kijken, de website bezoeken of ons volgen op onze social media kanalen. De omroep maakt onderdeel uit van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NPLO). Dit is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroepen in Nederland. In 2022 ontving OOG voor de tweede maal het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen, een bewijs van Lokaal Toereikend Media-Aanbod, vastgesteld in een een convenant tussen de NPLO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Heeft u interesse voor deze functie, mail dan een sollicitatiebrief met cv voor 6 april 2023 naar bgdeboer@gmail.com. Voor informatie kunt u uiteraard ook eerst telefonisch contact opnemen met Betty de Boer, voorzitter van de RvT, telefoonnummer 06 21703822.

Algemeen profiel Raad van Toezicht

 • Affiniteit met de doelstelling en de mediafunctie van de stichting;
 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring;
 • In staat en bereid zijn een bijdrage te leveren aan de collectieve verantwoordelijkheid van de
  leden van de Raad van Toezicht;
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Het vermogen en de attitude om de Raad van Bestuur met raad en als klankbord terzijde te
  staan;
 • Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de Raad van Bestuur te
  toetsen;
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als de
  stichting stellen;
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de Raad van Bestuur
  voorgelegde aangelegenheden;
 • Heeft actuele kennis van het werkgebied van de stichting;
 • Beschikt over een relevant netwerk in het werkgebied van de stichting;
 • Voldoende beschikbaarheid.

Specifieke eisen voor deze vacature

 • Kennis en ervaring op het terrein van HRM;
 • Kennis en ervaring op het terrein van organisatieontwikkeling;
 • Kennis en ervaring in bestuurlijk sensitieve omgevingen.
 • Gevoel voor, betrokkenheid bij de leef- en denkwereld van jongeren.

De functie is onbezoldigd. De benoeming geldt voor een periode van vier jaar en kan daarna nog met
een periode van vier jaar verlengd worden.

Deel dit artikel: