Vacature: Directeur/Bestuurder/Hoofdredacteur

FUNCTIEPROFIEL

Organisatie: OOG Radio & TV

Functie: Directeur/Bestuurder/Hoofdredacteur

Januari 2023

Vacature
Omdat de huidige directeur met pensioen gaat is de Stichting Omroeporganisatie Groningen, bekend als (en hierna verder te noemen) OOG op zoek naar een nieuwe directeur/bestuurder en tevens hoofdredacteur. Denk jij dat deze functie je op het lijf is geschreven en lijkt het je geweldig om leiding te geven aan de leukste en beste lokale omroep van Nederland? Dan zien we jouw brief graag in onze mailbox verschijnen! Bij de leukste omroep, die tevens regelmatig is verkozen tot beste lokale omroep? Schrijf dan je brief!

OOG Radio & TV
OOG is de lokale omroep van de gemeente Groningen. OOG informeert de burgers over alles wat er in de gemeente gebeurt via televisie, radio, social media en een uitgebreide website. OOG staat voor haar journalistieke uitgangspunten, maar is ook eigenzinnig en tegendraads.

OOG maakt onderdeel uit van de Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NPLO). Dit is het samenwerkings- en coördinatieorgaan voor de lokale publieke omroepen in Nederland. In 2022 ontving de omroep voor de tweede maal het Keurmerk Nederlandse Streekomroepen, een bewijs van Lokaal Toereikend Media-Aanbod, vastgesteld in een een convenant tussen de NPLO en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Het hart van de omroep is de nieuwsredactie. De nieuwsredactie maakt content voor alle platformen van OOG op een onafhankelijke en objectieve manier. Hierbij onderstrepen wij het belang van betrouwbare en pluriforme journalistiek als een grote waarde in een democratische samenleving. Naast het brengen van nieuws besteedt OOG ook aandacht aan kunst en cultuur, sport, human interest en belangrijke thema’s in de Groningse samenleving zoals armoede, ruimtelijke ordening en wijkgerichte ontwikkelingen.

Als omroep vindt OOG het ook belangrijk om als broedplaats voor aanstormend talent te fungeren. Veel succesvolle bekende Nederlanders zijn hun carrière begonnen bij OOG waaronder Wilfred Genee en Arjen Lubach.

OOG is gevestigd op de Zernike Campus in Groningen. OOG kent een bereik van ruim 100.000 Groningers per dag die radio luisteren, tv kijken, de website bezoeken of ons volgen op onze social media kanalen.

Organisatie OOG
De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de Stichting en kent een eenhoofdige directeur/bestuurder-hoofdredacteur. De Raad van Toezicht (RvT) is belast met het toezicht op de Raad van Bestuur van OOG en fungeert daarnaast als sparringpartner. Het Programma
Beleidbepalend Orgaan (PBO) van de omroep is als houder van de zendmachtiging overeenkomstig de (Media)wet verantwoordelijk voor het algemeen programmabeleid.

De programmastaf bestaat uit de directeur-bestuurder, de adjunct-directeur, de eindredactie, de programmaleider Radio en de coördinator Productiehuis. De programmastaf is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en bewaakt gezamenlijk de journalistieke uitgangspunten van de omroep.

OOG heeft 10 vaste medewerkers in dienst en er zijn gemiddeld zo’n 150 vrijwilligers en stagiaires actief in de programmering van OOG.

Werkwijze en Cultuur
Initiatief en lef worden aangemoedigd, ook met name richting stagiairs. OOG heeft een grote naamsbekendheid in de Groningse samenleving. De waardering voor de content van de omroep is over het algemeen zeer positief. OOG probeert alle doelgroepen een plek te geven in de programmering en is veelal aanwezig bij lokale evenementen en gebeurtenissen, culturele activiteiten en uiteraard politiek en sport. OOG werkt regelmatig samen met lokale stakeholders zoals Forum Groningen, RTV Noord en het Dagblad van het Noorden.

Binnen de organisatie van OOG hangt een informele sfeer en er is veel aandacht voor de mens binnen de organisatie.

Thema’s de komende jaren

Belangrijke actuele thema’s waar de nieuwe directeur zich mee bezig zal moeten houden zijn:

 • Lange termijnvisie en strategie van OOG
 • Onze plek in het medialandschap dat voortdurend in verandering is
 • Verkenning en mogelijke implementatie eventuele samenwerking met andere mediapartners en de samenwerking met onderwijsinstellingen
 • De funding van de organisatie op de lange termijn.
 • Huisvesting als onderdeel van een groter geheel afhankelijk van de lange termijnvisie en strategie.

De functie
De directeur is de eindverantwoordelijke voor OOG. Daarnaast fungeert de directeur als hoofdredacteur van de omroep en is als zodanig eindverantwoordelijk voor de inhoud van OOG. De directeur geeft leiding aan het personeel en is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, de lange termijnvisie en strategie, monitort en coördineert de uitvoering hiervan. De directeur onderhoudt een goede relatie met haar opdrachtgever, de gemeente Groningen.

Profiel nieuwe directeur

 • Is communicatief sterk;
 • Durft te beslissen;
 • Heeft kennis van/of affiniteit met de journalistiek
 • Ontwikkelt samen met de collega’s een visie op (de toekomst van) OOG;
 • Heeft ook zelf een duidelijke visie en kan die goed uitdragen;
 • Is een netwerker;
 • Jaagt processen en werkzaamheden aan;
 • Kan goed omgaan met de diversiteit van de medewerkers en vrijwilligers van OOG, waardeert deze en kan met humor en relativeringsvermogen een prettige werksfeer creëren.
 • Heeft financieel inzicht: is onder andere in staat financiële rapportages te schrijven en meerjarenplanningen op te stellen;
 • Kan anticiperen op de veranderingen in de journalistiek en het medialandschap;
 • Doorbreekt bestaande patronen en eventuele weerstanden op een uitnodigende manier;
 • Waardeert en onderhoudt de informele sfeer en heeft oog voor de mensen, maar is ook
  zakelijk en stimuleert;
 • Is in staat om OOG verder te professionaliseren (naleven/actualiseren/opstellen
  procedures, voeren van functioneringsgesprekken);

Hoe kan hij/zij OOG toekomstbestendig maken?

 • Duidelijke visie ontwikkelen (samen met de medewerkers) op de (toekomst van) OOG;
 • Bijblijven op alle vakgebieden, deskundig zijn;
 • Middelen (geld) genereren om OOG op een goede manier in de lucht te houden;
 • Zaken goed kunnen afwegen, keuzes en beslissingen durven nemen (en deze goed communiceren) bijvoorbeeld welke media voor OOG het belangrijkste zijn als er keuzes gemaakt moeten worden;
 • Verstevigen van het merk OOG. Waarom is OOG belangrijk voor Groningen?
 • Ontwikkeltraject medewerkers initiëren;
 • Verstevigen backoffice;
 • Heeft een actieve en vertegenwoordigende rol bij de NPLO;
 • Is in staat om landelijke projecten en subsidies binnen te halen.

Wat bieden wij
Als directeur van OOG is geen dag hetzelfde. Het is een veelzijdige functie waarin je naast het dagelijks leiding geven aan een organisatie met 10 medewerkers en 150 vrijwilligers, ook een netwerk met externe professionele stakeholders moet gaan onderhouden

 • Wij zoeken een kandidaat die minimaal 32 uur beschikbaar is (takenpakket in overleg);
 • Het salaris bedraagt op basis van 36 uur tussen de 60.000 en 65.000 bruto per jaar afhankelijk van ervaring en leeftijd, exclusief 8% vakantiegeld en 4,5% eindejaarsuitkering;
 • Aanvullende scholing en ontwikkeling behoren tot de mogelijkheden.

Procedure
Schrijf je brief met motivatie en CV voor 6 februari 2023 naar anneliesvansanten@oogtv.nl.

Voor vragen kunt u contact opnemen met voorzitter van de Raad van Toezicht, Betty de Boer 0621703822.

De brievenselectie vindt in de eerste week van februari plaats. De gesprekken zullen gepland worden op donderdag 16 en vrijdag 17 februari. De huidige directeur gaat per 1 juli 2023 met pensioen. We streven er naar de nieuwe directeur/bestuurder/hoofdredacteur dan in dienst te laten treden.

Deel dit artikel: