Groningse mormonen – Noorderbegraafplaats en Jan Aukema – Beno’s Stad 78 (14-2-2002)

De Olympische Spelen in Salt Lake City brachten Beno Hofman op het idee een aflevering Beno’s Stad in februari 2002 te wijden aan de Groningse mormonen. Hij bezocht daarbij o.a. de Noorderbegraafplaats waar twee Amerikaanse zendelingen liggen begraven die in 1906 het leven lieten door een pokkenepidemie. Verder een verhaal over de tot inkeer gekomen leider Jan Aukema.

Deel dit artikel: