Week van Alfabetisering

Computer- en smartphonehulp voor laaggeletterden

Het is deze week de Week van de Alfabetisering. Verschillende instanties in de stad bieden cursussen aan om laaggeletterden te…

5 jaar geleden

GGD geeft gratis taaladvies in Week van de Alfabetisering

In Nederland zijn er zo'n anderhalf miljoen mensen die de Nederlandse taal niet goed beheersen. Tijdens de landelijke week van…

10 jaar geleden