Verkeerscirculatieplan

Column Benno de Jongh | Autovrije binnenstad

Op Bevrijdingsdag is de verleiding groot om quasi-filosofische verhandelingen te houden over de betekenis van vrijheid. Dat soort teksten komen…

1 jaar geleden

Groningen als bakermat van het Gentse verkeersbeleid: “Hoe we in Groningen de mosterd haalden”

Het is zondag precies vijf jaar geleden dat in het Belgische Gent het verkeerscirculatieplan werd ge├»ntroduceerd. Een plan ge├»nspireerd op…

2 jaar geleden

Stadspartij wil besluitvorming over verkeersprojecten uitstellen

De Stadspartij dient aanstaande woensdag een motie in om de discussie en de besluitvorming over de projecten Gerrit Krolbrug, fietsstraat…

4 jaar geleden