jeugdzorg

Vragen over klachten rond jeugdzorg SAMEN

De Stadspartij 100% voor Groningen stelt vragen aan het stadsbestuur naar aanleiding van klachten rond de organisatie SAMEN. Dat is…

1 jaar geleden

‘Geen jeugdhulp voor 3500 kinderen in Groningen als kabinet miljard bezuinigt’

Eerst de jeugdzorg verbeteren, dan pas bezuinigen. Dat vinden de veertig grootste gemeenten van Nederland. Ook de gemeente Groningen vreest…

1 jaar geleden

Tekort aan pleeggezinnen is een groot probleem

Het wordt steeds lastiger om om een pleeggezin te vinden voor kinderen die uit huis geplaatst zijn. Dat merkt ook…

1 jaar geleden

Jeugdzorgorganisaties overhandigen petitie aan gemeenteraad voor hervorming

Verschillende jeugdzorgorganisaties in Groningen overhandigen woensdag aan de Groningse gemeenteraad een petitie en aanbevelingen voor het hervormen van de jeugdzorg…

2 jaar geleden

UMCG krijgt negen ton subsidie voor aanpak psychische problemen

Het UMCG krijgt een subsidie van 900 duizend euro van het Nationaal Programma Groningen. Met het geld moeten psychische problemen…

2 jaar geleden

Jeugdzorgorganisatie sluit deuren; 19 medewerkers en 191 cliënten zoeken nieuwe plek

Jeugdzorgorganisatie MJD Veerkracht Thuis stopt voor 1 oktober met al haar activiteiten op het gebied van ambulante jeugd- en gezinszorg…

2 jaar geleden

CDA wil opheldering over uithuisplaatsing Groningse kinderen

De raadsfractie van het CDA wil opheldering van het gemeentebestuur over uithuisplaatsingen in gemeente. (meer…)

2 jaar geleden

Raad wil meer onderzoek naar herinrichting jeugdzorg

Wethouder Isabelle Diks moet, voordat de basisjeugdzorg bij WIJ Groningen wordt ondergebracht, eerst de adviezen van ouders, ervaringsdeskundigen, adviesorganen, jeugdigen,…

2 jaar geleden

Argwaan bij CDA over inkoop jeugdhulp: ‘Hulpverleners voelen zich overvallen’

De gang van zaken rondom de nieuw plannen voor de inkoop en organisatie van de jeugdzorg in Groningen wekt verbazing…

2 jaar geleden

Gemeente brengt jeugdzorg zonder indicatie onder bij WIJ Groningen

Om de hulp en ondersteuning voor ouders en kinderen zonder indicatie beter beschikbaar maken en de jeugdhulp dichter bij de…

2 jaar geleden

Relatief veel jongeren krijgen jeugdzorg in provincie, maar gemeente Groningen zit onder landelijk gemiddelde

In de provincie Groningen krijgen relatief veel jongeren jeugdzorg, maar de gemeente Groningen vormt daarin een duidelijke uitzondering. (meer…)

2 jaar geleden

Politieke partijen stellen schriftelijke vragen over ‘kwakzalverij’ in jeugdzorg

De fracties van de SP, PvdA, VVD, ChristenUnie, 100% Groningen en Partij voor de Dieren hebben schriftelijke vragen gesteld aan…

3 jaar geleden