Kabinet: grootschalige nieuwbouw in regio Groningen – Assen

nieuws
Bron: Jeroen van Lieshout / Flickr / CC 2.0-by-nc-nd

De regio Groningen – Assen is één van de zes regio’s in ons land waar de komende jaren veel woningen moeten worden gebouwd. Dat stelt demissionair minister Hugo de Jonge.

Om een eind te maken aan de woningnood moeten er tot het jaar 2030 een kleine miljoen woningen worden gebouwd. Ook na dat jaar moet er heel veel gebouwd worden. Volgens De Jonge moet de politiek nu maatregelen nemen om te voorkomen dat Nederland te snel groeit. Dat heeft deels te maken met de komst van nieuwe migranten.

Naast de regio Groningen – Assen heeft het kabinet nog vijf andere regio’s aangewezen. Het gaat om delen van Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Twente en Friesland. Voor deze regio’s is gekozen omdat de Randstad al bijna volgebouwd is.

Verder kiest de regering voor regio’s waar er weinig kans is op overstromingen door wateroverlast en verhoging van de zeespiegel. Tegelijk moet er ook voldoende natuur overblijven.