Categorieën: Nieuws

Gemeente buigt zich over kosten Kardinge, Oosterpoort, Martiniplaza en Museum aan de A

De gemeente buigt zich de komende maanden over vier grote investeringen. Het gaat om Sportcentrum Kardinge, cultuurcentrum De Oosterpoort, Martiniplaza en Museum aan de A.

De eerste drie voorzieningen worden met moeite overeind gehouden. Vernieuwing is noodzakelijk en onvermijdelijk, maar daarvoor zijn keuzes nodig. Dat heeft ook te maken met de voorziene afname van het gemeentefonds in 2026. De gemeenten krijgen dan veel minder geld van het Rijk.

Martiniplaza

Gezien de bouwkundige staat van het huidige Martiniplaza lijkt het logisch om niet over te gaan tot renovatie, maar te kiezen voor nieuwbouw. De investering hiervoor zal rond de 200 miljoen euro bedragen. Nieuwbouw hoeft niet persé op de huidige locatie, maar ook op de Suikerzijde. Het lijkt niet realistisch dat Martiniplaza rond 2030 wordt aangepakt. Vooralsnog lijkt het reëler om uit te gaan van realisatie rond 2035.

Muziekcentrum

Een nieuw muziekcentrum is essentieel als Groningen haar top-5 positie als cultuurstad wil behouden. Een voorziening zoals nu de Oosterpoort is onmisbaar. De gemeente wil een goed onderbouwde keuze kunnen maken tussen de twee meest geschikte locaties: het Stationsgebied en de Suikerzijde. De gemeente wil meer onderzoek doen voordat, het liefst dit jaar nog, een definitieve locatiekeuze wordt voorgelegd aan de gemeenteraad

Kardinge

De gemeente zegt zich maximaal in te spannen om de ijshal van Kardinge overeind te houden, maar zonder een externe bijdrage lukt dit niet. De gemeente probeert helderheid te krijgen of regionale financiering voor de ijsbaan haalbaar is, en voert daarom het gesprek hierover met de regio. Het gaat om een bedrag tussen de 175 en 200 miljoen euro. In sportcentrum Kardinge wordt ook gezwommen. De gemeente vindt een zwembad absoluut noodzakelijk voor zowel zwemles als recreatief zwemmen. Ook is een grote behoefte aan een sporthal voor breedtesport. De gemeente werkt daarom drie scenario’s verder uit voor de vervanging van Kardinge, en wil begin volgend jaar een investeringsvoorstel aan de gemeenteraad voorleggen.

Museum aan de A

Bij het project Museum aan de A gaat het om de vraag of er in Groningen een Historisch Museum moet komen en daarmee een derde attractie voor toeristen. Het is de verwachting dat het museum 50.000 bezoekers zal trekken. Belangrijk onderdeel van de keuze zijn de verbouw en renovatie van het middeleeuwse Canterhuis en het Gotisch Huis. De verwachte investering bedraagt circa 25 miljoen euro. De plannen worden voorgelegd bij de behandeling van de ontwerpbegroting 2025.

Hoe nu verder?

De komende maanden worden gebruikt om te bepalen hoe te handelen. Ook de uitkomst van het Voorjaarsdebat speelt een rol. De gemeente stelt voor om een financiële reservering op te nemen in de begroting 2025. De voornemens en consequenties worden met de gemeenteraad besproken tijdens de meningsvormende sessie op 26 juni, dus nog deze maand. De uitkomsten van dit gesprek worden gevoegd bij de uitkomsten van het Voorjaarsdebat ,bij de verdere uitwerking van de ontwerpbegroting 2025 en de betreffende projecten.

Gert van Akkeren

Recente berichten

Nat begin en eind van de week van de week, temperatuur blijft hangen onder de 23 graden

Een opvallend verschijnsel deze week: vijf dagen zal het maximaal 22 graden worden. Alleen woensdag…

2 uur geleden

Bouw van Dierenbeschermingscentrum Noord Nederland in Groningen in volle gang

Groningen krijgt eind dit jaar een nieuw Dierenbeschermingscentrum aan de Aalborgweg. Na het ontginnen van…

3 uur geleden

Politie zoekt getuigen van insluipingen in Stad

De politie ziet een toename van insluipingen in woningen in Groningen, voornamelijk in de wijk…

3 uur geleden

UMCG ontvangt bijna 1,5 miljoen euro van KWF voor onderzoek

Twee onderzoekers van het UMCG hebben een subsidie ontvangen van KWF Kankerbestrijding. Het gaat om…

5 uur geleden

Politie zoekt overlastgevende bestuurders van crossmotoren

De politie heeft beelden vrijgegeven van vijf bestuurders van crossmotoren die al enige tijd voor…

7 uur geleden

Coureur uit Hoogkerk crasht tijdens Speedweekend op Texel

De zondagmiddag van Bert Smit verliep afgelopen weekend iets anders dan hij gehoopt had. De…

8 uur geleden