Categorieën: Nieuws

Politiek worstelt met Noorderplantsoen: “Barbecueën hoort bij het karakter van het plantsoen”

De huidige regels om de overlast in en rond het Noorderplantsoen binnen de perken te houden blijven de komende tijd gehandhaafd. Daar pleit een meerderheid in de gemeenteraad voor. Extra regels, zoals een volledig barbecue- en geluidsverbod, lijken geen kans te maken, hoewel verschillende partijen daar wel voor opteren.

“Op de eerste mooie dag van dit jaar werd ik gebeld door buurtbewoners”, vertelt burgemeester Koen Schuiling (VVD). “Ik ben daarop zelf poolshoogte gaan nemen. De brandweer was net vertrokken. Ze hadden een container geblust die in de brand was gevlogen. Ik zag hoe onhoudbaar de situatie is geworden. Vervolgens ben ik er ook eens op een ochtend rond gaan lopen. Wat is het beeld? En dan zie je dingen waarbij je moet constateren dat het zo niet moet. Situaties en materialen die achter zijn gebleven, die voor kinderen en loslopende dieren heel erg gevaarlijk zijn.”

Maatregelen
Voor het Noorderplantsoen gelden op dit moment al verschillende maatregelen om de overlast in toom te houden. Deze maatregelen werden in 2021 ingevoerd. Zo is er na 22.00 uur een alcohol- en stilteverbod en mag de hele dag geen alcohol gedronken worden bij de speelweide en de vijver. Ook mag er alleen gebarbecued worden op de daarvoor aangelegde tegels. Om alles in goede banen te leiden wordt er extra gehandhaafd en wordt extra beheer toegepast.

Conny Kaspers (buurtbewoner): “De stank en de overlast zijn flink toegenomen”
Vorige week vond in de gemeenteraad een inspraaksessie plaats, waar diverse buurtbewoners gebruik van maakten. Hun betogen kunnen samengevat worden als vechten tegen de bierkaai. De overlast is namelijk de afgelopen tijd verergerd. Zij pleiten daarom voor een algeheel alcohol- en barbecue-verbod in het plantsoen. Ook willen ze dat er iets gedaan wordt aan de geluidsoverlast. Conny Kaspers was één van de insprekers: “De stank, de overlast, het lawaai. Het is de afgelopen jaren flink toegenomen, We waren dan ook zeer verheugd toen burgemeester Schuiling een lawaaiverbod en een alcoholverbod rond de vijvers instelde. Maar er is nooit serieus gehandhaafd. Het geschreeuw na middernacht gaat door. En de mensen laten een onbeschrijfelijke rotzooi achter.”

Machteld Koopman (buurtbewoner): “Het is soms net een discotheek”
Machteld Koopman: “Het Noorderplantsoen zou een prachtige oase van rust moeten zijn. Maar dat is niet wat wij ervaren. Er is dagelijks geluidsoverlast. Mensen die aan het barbecueën zijn nemen complete geluidsinstallaties mee. Basketballers op het sportveldje hebben luide muziek aan staan. Idem voor de bootcamps. U zult misschien denken, het valt toch wel wat mee? Lawaai hoort toch bij de stad? Wij wonen al jaren aan het plantsoen. De overlast is de afgelopen jaren toegenomen. Het is soms net een discotheek. Wij pleiten voor duidelijke regels. Perk het gebruik van installaties in of verbied het.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Oplossing is voor ons een algeheel barbecue-verbod”
De gemeenteraad worstelt met het onderwerp. Stadspartij 100% voor Groningen en Partij voor het Noorden pleiten voor strengere regels. Amrut Sijbolts: “Dit onderwerp is voor ons een duivels dilemma. Aan de ene kant staan wij als partij voor een bruisende gemeente. Aan de andere kant willen wij dat onze gemeente ook leefbaar en veilig moet zijn. De overlast is niet nieuw. De problemen spelen al sinds 2015. Er is behoefte aan duidelijke regels om het plantsoen toegankelijk te houden voor iedereen. De oplossing ligt wat ons betreft in een algeheel barbecue-verbod. Open vuur is niet meer van deze tijd. Daarnaast pleiten wij op het voortzetten van een alcoholverbod na 22.00 uur. Om dit goed te laten werken is er strengere handhaving nodig, betere verlichting en een gerichte aanpak op de overlast die ervaren wordt rond de muziekkoepel. Voorts pleiten wij ook voor een verbod op het bij je hebben van professionele geluidsdragers.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Verbod op barbecues en geluidsdragers lijkt ons een goede zaak”
Sijbolts vindt Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden aan zijn zijde: “Wij zijn geschrokken van de verhalen die we gehoord hebben. Om het Noorderplantsoen toegankelijk en schoon te houden zijn meer maatregelen nodig dan nu het geval is. Mijn partij is niet direct voor verboden, maar in dit geval denken wij dat het goed is om een algeheel barbecue- en geluidsdragers-verbod in te stellen.” Jalt de Haan van het CDA geeft aan dat het met de huidige regels al heel moeilijk is om deze te handhaven. “Hoe wil de PvhN dit doen bij nog meer regels?” Van der Laan: “Het hoeft niet altijd opgelost te worden met agenten en boa’s. Mensen kunnen elkaar ook aanspreken. Het Noorderplantsoen is een pronkjewail van deze stad. Dat moet het ook voor iedereen blijven. Daarom zullen wij op dit onderwerp een motie indienen.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “We kunnen niet handhaven op een barbecue-verbod”
Andere partijen zien juist helemaal niets in bijvoorbeeld een algeheel barbecue-verbod. Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Een half jaar geleden zijn we door omwonenden uitgenodigd om in gesprek te gaan, omdat de druk en de overlast op het plantsoen fors hoger zijn geworden. Wij steunen de maatregelen die enkele jaren geleden genomen zijn. We moeten ons ook realiseren dat gedragsverandering tijd kost. Een volledig barbecue-verbod lijkt ons geen goed idee omdat we daar niet op kunnen handhaven. Wel lijkt het ons zinvol om aan spreiding te doen, waarbij we andere parken en plantsoen meer onder de aandacht brengen als alternatief waar mensen ook naar toe kunnen gaan.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Ontmoeting reguleren door te faciliteren”
Wanneer het om barbecues gaat durft de ChristenUnie nog een stapje verder te gaan. Peter Rebergen: “Een deel van de overlast wordt door studenten veroorzaakt. Het lijkt ons zinvol dat ouderejaars er bij bijvoorbeeld een KEI-week extra op wijzen wat de regels in het Noorderplantsoen zijn. Aan de andere kant is het plantsoen een belangrijke ontmoetingsplek. Wij denken dat je ontmoeting ook kunt reguleren door te faciliteren. We kunnen als gemeente barbecue-plekken inrichten met daarbij een container die geschikt is om kooltjes in te gooien. Daarbij zouden we ook kunnen kijken naar Amsterdam en Antwerpen.”

Leendert van der Laan: “Vorige week hield u een lofzang over een CO2-vrije binnenstad en nu moeten we op kolen stoken?”
Van der Laan van de Partij voor het Noorden begrijpt er niets van: “Nu hoorde ik de ChristenUnie enkele weken geleden een lofzang houden over een emissievrije binnenstad. Een CO2-vrije binnenstad die met alle egards werd aangekondigd. En nu wilt u plekken gaan inrichten waar met kolen gebarbecued kan worden?” Rebergen: “In het gebied wordt al gebarbecued. We zeggen niet dat we dat uit willen breiden, maar dat we dit door deze aanpak beter reguleren.” Wethouder Mirjam Wijnja (GroenLinks) van Stadsbeheer gaat de opmerking meenemen, maar zegt naast het voordeel ook vijf nadelen van de initiatief aan te kunnen wijzen.

Jeffry van Hoorn (GroenLinks): “Ik ga niet pleiten voor extra maatregelen”
Jeffry van Hoorn van GroenLinks probeert in zijn betoog vooral heel eerlijk te zijn: “Het is duidelijk dat omwonenden overlast ervaren. Het is ook de reden waarom we maatregelen hebben ingevoerd. De overlast die er is, dat wil niemand. Ik zou ook willen wensen dat het er niet zou zijn. Maar ik ga vanavond hier niet pleiten voor extra maatregelen. Extra maatregelen kun je namelijk niet handhaven. Je krijgt dan een zelfde situatie. Dat we extra regels op gaan leggen waar we vervolgens niet op kunnen controleren. We doen dan als fractie een belofte die we niet waar kunnen maken.” Van Hoorn pleit daarom voor een continuering van de huidige regels en een strenge handhaving daar op. “Op sommige plekken wordt minder overlast ervaren, wat wij zien als een duidelijk effect van de maatregelen.” Irene Huitema van de PvdA sluit zich daar bij aan: “Barbecueën hoort ook bij het karakter van het Noorderplantsoen.” Zij noemt het plantsoen een tuin voor inwoners die dat zelf niet hebben.

Daan Swets (Student & Stad): “Alcoholverbod schrappen”
Er zijn ook partijen die aan de andere kant van het spectrum zitten. Namelijk het loslaten van bepaalde maatregelen. Daan Swets van Student & Stad wil dat bijvoorbeeld: “Drie jaar geleden zijn de huidige maatregelen ingevoerd, met de belofte dat het tijdelijk zou zijn. Nu kunnen we stellen dat de regels vooral onduidelijk zijn: hier mag wel alcohol gedronken worden, daar niet. Wij willen daarom een motie indienen om het alcoholverbod voor 22.00 uur te schrappen.” Dat leidt tot een vraag van Ietje Jacobs-Setz van de VVD: “Mijn partij heeft drie jaar geleden verdeeld gestemd. Na drie jaar kunnen we constateren dat ondanks de maatregelen de rust niet is wedergekeerd. Denkt u dat het met afschaffen van de maatregelen de rust wel terug gaat keren?” Swets: “Er is een beperkte handhavingscapaciteit. We moeten stoppen met onduidelijke regels waar je niet goed op kunt handhaven.”

Burgemeester Koen Schuiling: “We waren er dit jaar te laat bij”
Burgemeester Schuiling ziet dat niet zitten: “Als je ziet wat er geconsumeerd wordt. Dat zijn abnormale proporties. Ik ben geen voorstander om het gebruik van alcohol vrij te gaan geven.” Maar wat er dan wel moet gaan gebeuren is moeilijk. Alle partijen erkennen de problematiek, maar men wil ook dat het park voor iedereen toegankelijk blijft. “Dit jaar waren we er te laat bij”, geeft de burgemeester ruiterlijk toe. “Het mooie weer was er eerder dan waar wij op gerekend hadden. We hebben ons lesje geleerd. In de toekomst willen we de handhaving nauwgezetter gaan inzetten. Ook parkwachters willen we in een eerder stadium inzetten. Ook willen we tekstkarren plaatsen met daarop duidelijke communicatie. En we willen studentenverenigingen en het KEI-bestuur erbij betrekken; dat zij aan nieuwe studenten uit gaan leggen wat de regels zijn.”

Boetes en overtredingen
Schuiling geeft ook duidelijk aan dat niet gedacht moet worden dat men het nu maar op zijn beloop laat gaan. “Vorig jaar zijn er 560 overtredingen geconstateerd. Het begint met een waarschuwing. Word je dan opnieuw betrapt dan volgen er sancties. Dit heeft geresulteerd in 118 bekeuringen en 110 waarschuwingen. Op basis van de cijfers kun je zeggen dat er echt iets aan de hand is. In april van dit jaar zijn er 24 constateringen en 4 boetes uitgedeeld en in mei 153 constateringen, 30 boetes en 30 waarschuwingen.”

Ietje Jacobs-Setz (VVD): “We kunnen niet fatsoenlijk over de moties discussiëren”
Tijdens de vergadering houdt de voorzitter de vaart er in. Voor de sessie is zestig minuten gereserveerd. Tot onvrede van Jacobs-Setz van de VVD: “Verschillende fracties willen moties indienen. Het is heel jammer dat we door uw strakke leiding niet fatsoenlijk over die moties hebben kunnen discussiëren.” De Stadspartij sluit zich hier bij aan en pleit voor een extra vergadering. Dit verzoek gaat neergelegd worden bij de Agendacommissie.

Naar de rechter
De buurtbewoners zijn eveneens teleurgesteld. Zij voelen zich niet gehoord door de politiek en zijn niet tevreden met de geluiden die zij in de raadszaal horen. Men overweegt vervolgstappen, waarbij een gang naar de rechter één van de mogelijke opties is.

Sebastiaan Scheffer

Recente berichten

Vrijdag en zaterdag nog kans op een bui, daarna steeds warmer en zonniger

Alleen vrijdag en zaterdag kunnen volgens weerman Johan Kamphuis nog buien vallen. Daarna wordt het…

3 uur geleden

Rijdende auto vliegt in de brand op Laan Corpus den Hoorn

Een rijdende auto is donderdagavond plotseling in brand gevlogen op de Laan Corpus den Hoorn.…

3 uur geleden

D66 en Student & Stad komen met initiatiefvoorstel voor veiligheid en acceptatie LHBTQIA+-gemeenschap

Groningen maakt zich klaar voor de Roze Zaterdag, maar ook daarna moet de LHBTQIA+-gemeenschap zich…

5 uur geleden

PVV en Stadspartij willen stopzetten naschoolse opvang Prins Johan Frisoschool voorkomen

De PVV en Stadspartij 100% voor Groningen stellen vragen aan het gemeentebestuur over het stoppen…

5 uur geleden

Bouw van nieuwe Zorgvilla Helpermaar van start

Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) gaf donderdagmiddag het startsein voor de bouw van Zorgvilla Helpermaar…

6 uur geleden

OV-Consumentenplatform Groningen: overkapping van bushaltes moet beter

Het OV-Consumentenplatform Groningen verzoekt de gemeente om bushaltes van een goede overkapping en zijwanden te…

7 uur geleden