Categorieën: Nieuws

Wethouder voorlopig niet bereid om KidsUnited verder te ondersteunen: “Plannen hebben onvoldoende dekking”

Het College is voorlopig niet van plan om de portemonnee te trekken voor KidsUnited. Voor hun nieuwe clubhuis is een rioolaansluiting nodig die 65.000 euro kost. Maar volgens wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport is dat niet het enige. Het gehele plan heeft volgens haar niet een sluitend dekkingsvoorstel.

KidsUnited zat tot 2016 op sportpark Het Noorden. Een grote brand verwoestte destijds het sportcomplex. KidsUnited werd daarop verplaatst naar sportpark De Kring bij Hoogkerk, waar PKC al speelde. De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in de locatie. Op dit moment rest er nog één wens en dat is een eigen clubhuis. Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “Dankzij verschillende sponsoren is het gelukt om een substantieel bedrag in te zamelen voor dit clubhuis waardoor op 15 mei de schep in de grond gaat. Onlangs ontving mijn fractie zorgwekkende berichten dat de vereniging zelf verantwoordelijk wordt gehouden voor de kosten van een rioolaansluiting. Dit gaat 65.000 euro kosten. Wij begrijpen dit niet en we verbazen ons dat het College niet bereid is om een passende oplossing te vinden.”

KidsUnited
Kids United is een G-voetbalvereniging waar de leden geen contributie hoeven te betalen. De stichting is in mei 2003 opgericht door Onno en Margriet Kukler. Aanvankelijk begon KidsUnited als voetbalvereniging voor kinderen en jongeren met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Maar tegenwoordig voetballen er ook senioren bij de club.

Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie): “Wij ondersteunen KidsUnited”
Wethouder Jongman is het niet helemaal eens met Sijbolts: “We dragen KidsUnited een warm hart toe. We nemen daarin ook onze verantwoordelijkheid. Sinds de verhuizing hebben we bijna jaarlijks geïnvesteerd in kleedkamers, in een vernieuwd kunstgrasveld, in verharde voetpaden, in extra verlichting en in rolstoelvriendelijke dug-outs. De afgelopen jaren is er ook nagedacht over de huisvesting. Gedurende deze periode zijn de ambities voor een clubgebouw met kantine gegroeid van tijdelijke units naar volledige houtbouw. Dit was mogelijk dankzij extra sponsorbijdragen. Wij vinden ook dat KidsUnited een positieve impact heeft. Dat is ook de reden waarom de accommodatie onderdeel is van de sportparkvisie en wij KidsUnited ondersteunen om hun wensen mogelijk te maken. Daarom hebben we toestemming gegeven voor de bouw van het clubhuis op een gemeentelijk sportpark en hebben we ondersteuning gegeven bij de bouwvergunningsaanvraag. Daar is veel ambtelijke capaciteit op ingezet.”

“Gebouw kost 425.000 euro, voor 140.000 euro is er dekking”
De wethouder vertelt verder dat de bouw van het clubhuis de verantwoordelijkheid is van de vereniging: “Op dit moment zijn wij nog niet bereid om hen verder te ondersteunen. Sinds vorig jaar zomer zijn we met elkaar in gesprek over de accommodatie. Eerst lag de focus op toestemming en bouwvergunning. Het bericht vanuit KidsUnited was op dat moment dat er voldoende financiële dekking was. Eind-februari kregen wij de mededeling dat er toch onvoldoende middelen waren. Er werd aan ons gevraagd of we een extra bedrag van 45.000 euro op tafel wilden leggen. Daar zijn we over in gesprek gegaan waarbij we alle kosten op papier hebben gezet. Daaruit bleek dat de realisatie van het nieuwe gebouw, inclusief rioolaansluiting, 425.000 euro te kosten. Op dat moment was er voor 140.000 euro dekking. Voor de rest moest men nog dekking zoeken.”

“We hebben geadviseerd om niet met de bouw te starten”
Op 11 maart is er verder gesproken: “Daar werd door KidsUnited gezegd dat de kosten hoger waren geworden dan gedacht. Er is toen gevraagd of wij niet alle kosten voor onze rekening wilden nemen, namelijk riolering, nutsvoorzieningen en nog een restant bedrag oplopend naar 135.000 euro. Wij hebben daarop geadviseerd om niet met de bouw te gaan starten, want de dekking was niet rond. Afgelopen maandag hebben we opnieuw negatief geantwoord op het verzoek. Als we kijken naar de subsidieverordening dan kunnen we als gemeente geen plan ondersteunen dat niet een sluitend dekkingsvoorstel heeft. Daarnaast zien we dat de bijdrage die van de gemeente gevraagd wordt niet helder onderbouwd is. In principe investeren we als gemeente ook niet in clubgebouwen. We kunnen daar vanwege het gelijk speelveld ook geen uitzondering in maken. De afspraak die maandag is gemaakt is dat KidsUnited een onderbouwde subsidieaanvraag in gaat dienen, inclusief kosten en dekkingsoverzicht.” Ook is aangegeven om een verzoek in te dienen om aan het einde van het jaar aanspraak te kunnen maken op middelen die vrij zijn gekomen. Daarover blijft men in gesprek.

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “In de raad worden we regelmatig om de oren geslagen met projecten die duurder uitvallen”
Sijbolts is niet helemaal tevreden met dat antwoord: “De verhuizing naar De Kring was noodgedwongen. En wat mij een beetje stoort is het argument van stijgende kosten. Dat is ook heel vervelend. Maar in deze gemeenteraad worden we er ook regelmatig mee om de oren geslagen dat projecten duurder uitvallen. En dan doen wij iets minder moeilijk om tekorten bij te leggen. Dat we qua subsidies niet bij kunnen dragen, daar wil ik over na gaan denken of we daar met een motie wellicht iets mee kunnen.”

Wethouder Inge Jongman: “Iedereen die een subsidie aanvraagt moet een begroting hebben met dekking”
Jongman: “We zijn de afgelopen periode heel serieus in gesprek geweest met KidsUnited. We hebben ook gekeken wat we kunnen doen met een cofinancieringsfonds. Maar iedereen die bij ons een subsidie aanvraagt, of ondersteuning nodig heeft, die zal een begroting moeten hebben met dekking. Bij KidsUnited zijn we echt bereid om na te denken maar de begroting is op dit moment niet sluitend. En ze doen als vereniging hele goede dingen. Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar wat je wilt moet financieel wel goed in elkaar zitten.”

Sebastiaan Scheffer

Recente berichten

Toch geen spreekverbod voor oud-milieuofficier van justitie uit Haren

Gustaaf Biezeveld uit Haren heeft geen onrechtmatige uitlatingen gedaan rond de storting van granuliet. Dat…

34 minuten geleden

Nepagenten actief in onder meer Haren en Ten Boer; politie waarschuwt voor ‘geraffineerde oplichtingspraktijken’

Op verschillende plekken in Noord-Nederland doen oplichters zich voor als agent. Afgelopen maandag waren één…

1 uur geleden

Politie waarschuwt schoppende fietser: ‘Meld je, anders ben je dinsdagavond in heel Nederland op tv te zien’

De politie waarschuwt de verdachte en bekenden van de jongeman, die een maand geleden zwaar…

2 uur geleden

Cybercriminelen maakten gegevens buit van klanten Waterbedrijf Groningen

Er zijn gegevens van klanten van Waterbedrijf Groningen in handen gekomen van hackers. Dat bevestigt…

2 uur geleden

GGD: ‘Stress onder jongeren in Groningen sterk gestegen, meer tieners vapen en roken’

De mentale gezondheid van jongeren in de provincie Groningen is er de afgelopen jaren niet…

3 uur geleden

Stadjer (20) rijdt 87 kilometer te hard bij Roodehaan en raakt rijbewijs kwijt

De politie heeft afgelopen zondag het rijbewijs ingenomen van een 20-jarige automobilist uit Groningen. Bij…

3 uur geleden