Categorieën: Nieuws

Raad overwegend positief over nieuwe parkeerplannen: “Dit College lijdt aan een groene tunnelvisie”

De gemeenteraad is overwegend positief over de nieuwe parkeerplannen die het College heeft opgesteld. Doel van het nieuwe beleid is om parkeren in Groningen helder en duidelijker te maken. Toch hebben ook verschillende partijen hun bedenkingen bij de plannen.

Aanvankelijk zou de vergadering twee uur duren maar dat bleek niet genoeg te zijn. De vergadering is al ruim twintig minuten uitgelopen als de voorzitter het onderwerp afrondt. Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen: “De wethouder houdt niet van auto’s maar hij racet als een Formule 1-wagen door dit onderwerp. Het pakket is groot, het is uitgebreid. Ik wil met mijn fractie nog eens goed overleggen of het College verder kan met de ontwikkeling van deze plannen.”

Parkeren hangt nauw met elkaar samen”
Aanleiding voor het nieuwe parkeerbeleid is een motie die in het voorjaar van 2021 door de raad werd aangenomen. In die motie werd opgeroepen om de prijs in de tweede schil aan te passen aan de derde schil zodat inwoners met een lager inkomen tegemoetgekomen kunnen worden. Maar wanneer je het ene aanpast heeft dat effecten op de omgeving omdat parkeren nauw met elkaar samenhangt. Daarom is de gemeente aan de slag gegaan met een uitgebreid plan.

Minder auto’s in de openbare ruimte
Kort samengevat houden de plannen in dat de gemeente wil dat er minder auto’s in de openbare ruimte komen te staan. Het betaald parkeren wordt ingedeeld aan de hand van vier zones. In de tweede zone wordt betaald parkeren op zondag ingevoerd. In de derde zone blijft er op zondag gratis parkeren mogelijk. In de vierde zone is parkeren ook op zaterdag gratis. In de eerste en tweede zone wordt betaald parkeren uitgebreid tot middernacht. Het parkeren bij de winkelcentra zal gelijk worden getrokken waarbij er voor de eerste negentig minuten vijftig cent zal worden betaald. Bewoners in een groot deel van de tweede zone mogen nog maximaal één auto voor de deur hebben staan, een tweede auto moet geparkeerd worden in bijvoorbeeld een parkeergarage waar een commercieel tarief voor betaald moet worden. Deze laatste regel gaat pas gelden als er een verhuizing plaatsvindt.

Tekst gaat verder onder de afbeelding:


Op het linker kaartje de huidige zones, rechts de nieuwe situatie. De rode zone is de eerste zone. Oranje is de tweede zone. Grijs/blauw is de derde zone en groen zone vier.

Bezoekuren per jaar
Ook voor bezoekers verandert er het één en ander. Zo zal er gewerkt gaan worden met 50 tot 70 bezoekuren per jaar. Als dit niet genoeg is dan kunnen er uren bijgekocht worden tot een maximum van vijfhonderd uren. De ChristenUnie is samen met SP niet helemaal tevreden op dit punt omdat de gemeente wil gaan werken met een quotum op het aantal parkeervergunningen. Laurent Dwarshuis van de ChristenUnie: “In de tweede zone worden de parkeertijden op elkaar afgestemd. Het argument dat dit de begrijpelijkheid in de hand werkt zien wij ook. Maar door dit strijkijzerbeleid zullen wijken die nu niet een hoge parkeerdruk kennen toch te maken krijgen met strengere regels. Ook hebben we onze bedenkingen bij de uitsterfconstructie dat bewoners na een verhuizing in de tweede zone nog maar één bewonersvergunning krijgen.”

Haren
Daarnaast gaat het betaald parkeren in Haren op de schop. In het centrum gaat de prijs omhoog van 1,40 naar 2,70 euro. Bewoners gaan 128 euro betalen voor een eerste auto, 256 euro voor een tweede. Nu liggen die prijzen nog op 186 euro.

Rik Heiner (VVD): “Complimenten voor alle inwoners die zich verzetten tegen deze idiote plannen”
Rik Heiner van de VVD: “Waar zal ik beginnen? Complimenten aan alle inwoners die zich verzet hebben tegen deze idiote plannen. Mijn fractie heeft de afgelopen weken veel berichtjes, mailtjes en appjes ontvangen van mensen die het hier niet mee eens zijn. Vandaag is er in de raad ruimte voor wensen en bedenkingen. Als partijen kunnen we de wethouder wensen meegeven. En hopelijk gebeurt daar iets mee. Dat deze wethouder niet alleen de oren spitst als de coalitiepartijen aan het woord zijn.” (Broeksma reageert later tijdens de vergadering dat hij alles meeneemt)

“Peter en Tineke moeten ergens anders gaan wonen”
Heiner: “In de Randstad heb je grachtengordelelite. In Groningen heb je een Diepenringelite die zich met deze plannen ook steeds verder buiten de Diepenring bevindt. Ik wil het hebben over Peter en Tineke die in de Oosterpoort wonen. Peter heeft een bouwbedrijf en vervoert materialen met een dieselbusje uit 2011. Tineke werkt bij een bedrijf in Zoutkamp. Ze maakt gebruik van een auto om daar te komen. Met de nieuwe plannen zegt het College tegen Peter en Tineke dat ze maar ergens anders moeten gaan wonen want er is straks nog maar één vergunning beschikbaar voor één auto.”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Mensen kunnen toch gebruik maken van het ov?”
Dat kan op een vraag rekenen van Femke Folkerts van GroenLinks: “De helft van de inwoners in onze stad heeft geen auto. Er zijn toch ov-verbindingen? Of je maakt gebruik van de P+R-faciliteiten?” Heiner: “Als je ’s ochtends om 06.00 uur moet beginnen in Zoutkamp dan kun je daar niet met het openbaar vervoer komen. En qua denken behoort u wellicht tot de binnenstadselite, maar in het Ommeland is het busvervoer behoorlijk uitgekleed.”

Etkin Armut (CDA): “Dit College leidt aan een groene tunnelvisie”
Het CDA is nog kritischer. Etkin Armut: “Dit College leidt aan een groene tunnelvisie. Het is een naïeve gedachte dat als je het moeilijker maakt het autogebruik wel af zal nemen. Maar mensen hebben hun auto nodig. Amsterdam en Utrecht hebben straks vriendelijkere regels dan we hier in Groningen hebben. Dat geldt ook voor Haren. Het idee is om het parkeerbeleid tussen Groningen en Haren te harmoniseren. Dit valt de verkeerde kant op. Van 1,40 naar 2,70 euro. Het is een melkkoe. Mensen ervaren in het dorp geen overlast, toch worden de regels aangescherpt.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “De stad wordt duurder, de stad wordt exclusiever”
Kritisch is ook de Partij voor het Noorden. Leendert van der Laan: “Het harmoniseren van het parkeerbeleid is goed. Minder auto’s in het centrum is ook goed. Waar wij ons zorgen maken is het compacter bouwen met minder parkeerplekken waardoor mensen aangewezen zijn op parkeergarages. Het maakt de stad duurder, exclusiever. En dat is wat mijn fractie niet wil. Mijn collega van de VVD noemt het Diepenringelite, en zo zien wij het ook. Daarnaast hoor ik de laatste tijd steeds vaker geluiden uit het Ommeland, uit Friesland, uit Drenthe dat mensen zeggen; in de auto naar Groningen. Daar begin ik niet aan. Dat moet je niet doen.”

“Wij betwijfelen of het wel drukker wordt in de parkeergarages”
Daar reageert Folkerts van GroenLinks op: “Als er in de provincies zo gedacht wordt, hoe kan het dan dat de parkeerdruk toeneemt?” Van der Laan: “In een stad met 200.000 inwoners is het altijd druk. En of het drukker wordt. Ik betwijfel dat. De parkeergarages staan lang niet altijd vol. We worden straks een stad waar mensen uit omliggende provincies niet meer komen.” Het onderwerp triggert ook Pablo Vermerris van Student & Stad: “Als mensen niet meer in de auto naar de stad komen, vindt u dan ook niet dat er geïnvesteerd moet worden in openbaar vervoer?” Van der Laan: “Ja. Maar u weet ook dat we al dertig jaar bezig zijn met de Lelylijn waarvan er nog geen meter is aangelegd. We zien de afgelopen jaren dat het aantal buslijnen afneemt. We moeten niet naïef zijn.”

Pablo Vermerris (Student & Stad): “Kinderen kunnen buitenspelen en er is ruimte voor extra groen”
Positieve geluiden zijn er ook. Bijvoorbeeld bij de partij die al even genoemd werd: Student & Stad. “De parkeerplannen zijn een stap in de goede richting om van Groningen een groene en aangename plek te maken”, vertelt Vermerris. “Het maximumaantal auto’s dat je mag parkeren per huishouden is een goed ding. Zo houden we de parkeerdruk laag, kunnen kinderen buitenspelen en is er ruimte voor extra groen. Wel zo mijn fractie als wens willen meegeven dat het geld dat we met parkeren innen, dat dit besteed wordt in het openbaar vervoer. Met de bus naar Drachten duurt twee keer zo lang als in de auto. Om over Lauwersoog nog maar te zwijgen.” (Broeksma reageert hier later op door te zeggen dat het Rijk en de provincie over de financiering van het openbaar vervoer gaan. Wel kan de gemeente infrastructuur verbeteren zodat de routes die bussen afleggen beter en makkelijker worden.)

Femke Folkerts: “Een auto staat negentig procent van de tijd stil”
Femke Folkerts van GroenLinks: “Als we niets doen dan hebben we meer parkeerplekken nodig. Met dit plan is er meer ruimte voor groen, bewegen en spelen. Een auto staat negentig procent van de tijd stil. Een auto gaat slecht samen met gezonde lucht en het kunnen ontmoeten en spelen op straat. De parkeerplaatsen die er zijn, daarvan wil je dat die gebruikt worden door mensen die ze nodig hebben. Op teveel plekken waar een hoge parkeerdruk wordt ervaren wordt de overlast veroorzaakt door forenzen en winkelend publiek die de plaatsen van Peter en Tineke bezet houden. Wij zijn blij met de plannen waarbij veel mensen er op vooruit gaan. Ook de differentiatie bevalt ons: parkeer je als bezoeker vaker dan moet je meer betalen. De vervuiler betaalt. Wel zouden we graag een aso-bak-belasting willen invoeren. Parijs heeft dit al, in Amsterdam wordt er over gesproken. Je weet dat het hier dan ook komt.”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “Kan de tweede bedrijfsvergunning in Haren niet de helft goedkoper?”
De Partij voor de Dieren heeft ook een aantal aandachtspunten. Terence van Zoelen: “In de bezoekersvergunning wordt nu uitgegaan van 50 of 70 uur per jaar. Kunnen we dit ook omhoog schroeven naar 100 uur?” (De wethouder neemt dit verzoek mee). En Van Zoelen vraagt aandacht voor de situatie in Haren: “Er gaat daar gewerkt worden met digitale vergunningen. Dat is logisch. De eerste vergunning wordt 60 euro goedkoper, de tweede vergunning 70 euro duurder. Waar wij moeite mee hebben is die tweede bedrijfsvergunning. Haren heeft een grote regiofunctie. Bedrijven hebben meerdere busjes nodig om hun werk uit te kunnen voeren. Kan de prijs van de tweede vergunning niet door de helft?” De PvdA sluit zich bij de zorgen aan. Zij vragen of Haren niet een aparte zone kan worden.

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “De raad gaat over de tarieven”
Wethouder Broeksma vindt dat lastig: “Uiteindelijk gaat u als raad over de tarieven. Maar we hebben het over commercieel gebruik van openbare ruimte. Ik vergelijk het wel eens met een drukker. Die zet de printers ook niet op straat. Tegen bedrijven zeggen we dat parkeren op straat mag, maar daar staat wel iets tegenover. In Haren maken we gebruik van een progressief tarief, waarbij er een overgangsperiode zal zijn.” Heiner van de VVD: “Maar er komt ook personeel naar deze bedrijven. Kunnen we daar ook iets voor doen?” Broeksma: “Bij 128 euro spreek je van een tientje per maand. Men kan ook parkeren op een P+R-terrein.”

“We doen dit voor de openbare ruimte”
De wethouder zegt alle wensen en bedenkingen mee te zullen nemen. Broeksma: “Het gaat om een samenhangend pakket. We doen dit voor de openbare ruimte. Een betere veiligheid en een betere gezondheid is mooi meegenomen, maar het gaat primair om het gebruik van de openbare ruimte. We hebben het over autobezitters en mensen die geen auto hebben. De helft van de mensen in de stad heeft geen auto. Mensen die geen auto hebben, hebben belang bij een goede openbare ruimte waar ze kunnen genieten of waar ze bezoek kunnen ontvangen. Deze plannen geven de mogelijkheid om extra bomen te plaatsen. Bewoners vragen daar ook om.”

“Het wordt niet duurder”
Volgens Broeksma zullen bewoners met de plannen ook niet duurder uit zijn en wordt het plan niet gebruikt als een melkkoe: “Voor bezoekers wordt het goedkoper. Door sommige fracties wordt beweerd dat het duurder gaat worden, maar dat is niet het geval. Dat moet u zich goed beseffen. Als we de bewonersvergunning goedkoper maken dan heeft de helft van de huishoudens daar geen voordeel van. Terwijl wel alle huishoudens belang hebben bij een bezoekersvergunning. Vanuit die visie hebben we gewerkt.”

Voor de zomervakantie zal de wethouder met een concreet voorstel komen in de richting van de raad. De komende periode wordt gebruikt om de plannen verder uit te werken.

Sebastiaan Scheffer

Recente berichten

Politiek worstelt met Noorderplantsoen: “Barbecueën hoort bij het karakter van het plantsoen”

De huidige regels om de overlast in en rond het Noorderplantsoen binnen de perken te…

40 minuten geleden

Tientallen krachtpatsers naar Rutger Smith Throwing Games

Zo'n vijftig atleten die gespecialiseerd zijn in de werpnummers doen zaterdag 1 juni mee aan…

2 uur geleden

Henk ten Hoor van de Viking-muts en textielwinkels overleden

Oud-ondernemer en sport-mecenas Henk ten Hoor is overleden. RTV Drenthe meldt dat hij woensdag op…

3 uur geleden

Arjan Taaij stopt als coach by Lycurgus

Arjan Taaij stopt na elf jaar als hoofdcoach bij Nova Tech Lycurgus. Dat maakt de…

3 uur geleden

Basisschool de Kleine Wereld in Indische Buurt gaat dicht

Basisschool de Kleine Wereld aan de Celebesstraat in de Indische Buurt sluit komend schooljaar de…

4 uur geleden

PvdD en GroenLinks: geen vliegtuig pakken bij dienstreizen onder de 1000 kilometer

De raadsfracties van de Partij voor de Dieren en GroenLinks willen dat medewerkers van de…

4 uur geleden