Geen subsidies meer voor boeren die maaipaden ‘leenden’ van Noorderzijlvest

nieuws
Foto via Noorderzijlvest

Noorderzijlvest stopt met de pilot waarbij de maaipaden ingetekend mochten worden als landschapselement door agrariërs. Nieuwe regels maken de regeling te tijdrovend en te weinig boeren deden mee.

Dankzij de regels mochten boeren maaipaden van het waterschap in bruikleen nemen, waardoor ze deze paden konden opgeven als ‘landschapselement’. Via de eco-regeling Gemeenschappelijk Landbouw Beleid konden de boeren vervolgens subsidies voor duurzame en toekomstbestendige landbouw aanvragen.

Maar het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest komt tot de conclusie dat de regeling het niet waard is om deze voort te zetten. Door de regeling gaven boeren ook een klein deel van hun eigen grond op, waardoor Noorderzijlvest met breder en zwaarder materieel onderhoud kon plegen aan de watergangen van het waterschap. Slechts een beperkt aantal boeren gaf hiervoor toestemming, waardoor de regeling voor het waterschap weinig waarde heeft.

Tegelijk scherpte de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de regels aan, waardoor het waterschap nu met elke agrariër individuele gebruikersovereenkomsten moet sluiten. Dat kost veel tijd en capaciteit en weegt onvoldoende op tegen de voordelen voor het waterschap.

Noorderzijlvest sluit een vervolg op de pilot in een andere vorm nog niet uit. Het waterschap wil, samen met boeren, onderzoeken wat eventuele mogelijkheden zijn voor 2025 en de jaren daarna binnen de nu geldende regels.