Categorieën: Nieuws

Enthousiasme over ontwikkeling nieuwe wijk De Held(in): “Betaalbaar wonen zien we niet in de aantallen terug”

De plannen voor de nieuwe wijk De Held III kunnen op veel enthousiasme rekenen in de gemeenteraad. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen verwacht dat er aan het einde van het jaar een samenwerkingsovereenkomst ligt.

In februari werd een akkoord op hoofdlijnen getekend, nadat er al 27 jaar gesteggeld werd tussen de grondbezitter en de gemeente om de nieuwe wijk te kunnen ontwikkelen. “We zijn op dit moment bezig met de volgende stap”, vertelt Van Niejenhuis. “Ik kan niet zeggen of in dat proces geen problemen gaan ontstaan, dat is aan de gesprekken tussen de gemeente en de ontwikkelaar. Nadat er een samenwerkingsovereenkomst ligt gaan we aan de slag met een realisatieovereenkomst. Dat is ook het moment dat inhoudelijk verder wordt gekeken wat er in de wijk gerealiseerd kan worden.”

Rico Tjepkema (PvdA): “Koning Willem-Alexander wilde ook niet Willem IV genoemd worden”
Op deze woensdag werden dan ook de contouren van de nieuwe wijk besproken. Hoewel verschillende partijen de vergadering aangrepen om alvast wat wensen aan de wethouder mee te geven. Maar eerst nog even naar de naam van de wijk. Rico Tjepkema (PvdA): “We hebben het nu over De Held III. Maar koning Willem-Alexander wilde ook niet Willem IV genoemd worden. Kunnen we niet gewoon spreken van De Heldin? Of kunnen we gaan voor straten die vernoemd zijn naar vrouwen?” Elte Hillekens van GroenLinks: “Volgens mij kunnen we voor beide gaan. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.” Ietje Jacobs-Setz (VVD) is kritisch: “Even voor de geschiedkundigheid: De Held verwijst niet naar een persoon, maar naar de polder waar deze wijk gerealiseerd wordt.”

Straatnamencommissie
Van Niejenhuis hierover: “Ik denk dat het heel goed is om hier heel snel duidelijkheid over te geven. We hebben de straatnamencommissie gevraagd om hier iets zinnigs over te zeggen. Dit kan De Heldin zijn, maar wellicht komt men ook met een hele andere naam. Het vernoemen van straten naar vrouwen, dat gaan we sowieso doen. Dat staat als een paal boven water.”

Jalt de Haan (CDA): “Starters zijn de dupe geworden van een jarenlange slechte relatie tussen gemeente en ontwikkelaar”
Voor de wethouder was het overigens een mooie avond. Hij ging met een tas vol complimenten naar huis van vrijwel alle fracties. De partijen zijn blij dat er eindelijk na 25 jaar gewerkt kan worden aan de realisatie van dit plan. Jalt de Haan van het CDA: “Het nieuws is mooi, maar het is ook pijnlijk. Er is een groot tekort aan woningen en starters kunnen de prijzen van nieuwe woningen niet betalen. Ze zijn de dupe geworden van een jarenlange slechte verhouding tussen gemeente en projectontwikkelaar.” Peter Rebergen van de ChristenUnie: “Denkt het CDA niet dat met deze plannen wij een betere wijk bouwen dan vijftien jaar geleden?” De Haan: “De plannen nu zijn beter. Maar ik was liever vijftien jaar geleden begonnen met de bouwwerkzaamheden.”

Mariska Sloot (Stadspartij 100% voor Groningen): “Kan er een schoolgebouw komen?”
Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen: “Een hoop moet nog gestalte krijgen. Wij zien dat een hoog percentage woningen koop wordt. Dat zijn woningen waar je twee banen voor moet hebben om daar in te kunnen trekken. Daarnaast willen we meegeven dat mensen hier met auto’s gratis of goedkoop moeten kunnen parkeren. En ook lijkt ons de realisatie van een schoolgebouw belangrijk in deze wijk.” Van Niejenhuis: “Over het bouwen van een school wordt nagedacht. En qua parkeren: het gaat voornamelijk om woningen met grond er omheen, waardoor er parkeermogelijkheden op eigen terrein zullen zijn. In het centrum van de wijk moeten we wellicht gaan werken met parkeren in de openbare ruimte. Maar deze wijk wordt heel anders dan bijvoorbeeld de Suikerzijde.”

Tom Rustebiel (D66): “Tachtig procent van deze wijk is niet geschikt voor mensen met een modaal inkomen”
De samenstelling van de wijk bracht nog de meeste commotie te weeg. Het plan bestaat uit 1.850 woningen: dertig procent sociale woningbouw, twintig procent betaalbare woningbouw en vijftig procent vrije sector. Tom Rustebiel van D66: “Met vijftig en dertig heb je nog steeds tachtig procent dat niet geschikt is voor mensen met een modaal inkomen.” Hans de Waard van de SP: “Met de dertig procent sociale woningbouw zijn we blij. Maar dat betaalbaar wonen de hoofdmoot is, zien wij niet in deze aantallen terug. Een verhouding van dertig, dertig, veertig zou beter zijn. Maar dat zal wel niet haalbaar zijn vanwege het grondbezit. Grondbezitters gijzelen de democratie.” Daar reageert Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden op: “Maar als je duurdere woningen gaat bouwen dan kan dit ook leiden tot meer doorstroom.” De Waard: “Hoho. Mijn partij heeft onlangs al ingestemd met dure villa’s in Meerstad. Het is wel even genoeg zo.”

Bart Hekkema (Partij voor de Dieren): “Belangrijk dat het Roegebos niet ingeklemd gaat worden”
De nieuwe wijk krijgt een landschappelijk karakter met veel groen en gericht op de fietser, voetganger en het openbaar vervoer. Dat maakt de fractie van de Partij voor de Dieren blij. Hoewel Bart Hekkema ook wat tips mee wil geven: “Het is belangrijk dat met dit plan het Roegebos niet ingeklemd wordt tussen de bebouwing. Kunnen daar groene verbindingen in gemaakt worden? En kan er ook aansluiting worden gezocht met de omliggende gebieden zoals bijvoorbeeld De Koningslaagte?”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Kunnen zonnepanelen meegenomen worden tijdens de bouw?”
Rico Tjepkema van de PvdA: “Wij begrijpen dat het niet gelukt is om een wijkpark te realiseren in de wijk Reitdiep. Officieel behoort dat niet tot dit plan, maar het lijkt ons wel heel goed dat we dit stuk grond verkrijgen zodat hier een park aangelegd kan worden.” Ook Bernabela van Partij voor het Noorden heeft diverse tips als het om groen gaat: “Wordt er straks schoon emissieloos gebouwd? En wordt bij de bouw van de woningen rekening gehouden met de stand? Zodat zonnepanelen op daken de maximale opbrengst kunnen leveren? Wellicht is het ook een goed idee om deze zonnepanelen mee te nemen in de bouw van de sociale woningbouw. Daarnaast lijkt het ons verstandig dat regenwater in de wijk opgevangen gaat worden zodat daarmee toiletten doorgespoeld kunnen worden.”

Dorpshuis en sportvelden
De wethouder zegt de tips door te zullen geleiden. “Dit zijn hele goede voorstellen. En ook het verbinden van de groenstructuur gaan we meenemen. De nieuwe structuur in deze wijk willen we aansluiten op bestaande structuren, zodat een prettige leefomgeving ontstaat, waarbij er ook veel ruimte is voor water.” In de wijk zullen daarnaast voorzieningen komen. Een dorpshuis en vier sportvelden zijn al toegezegd. Het CDA zou graag het aantal sportvelden uit willen breiden maar dit gaat volgens Van Niejenhuis lastig worden.

Wethouder Rik van Niejenhuis: “We mikken op 200 woningen per jaar”
Het CDA maakt zich daarnaast zorgen over de snelheid waarmee de woningen gebouwd gaan worden. De Haan: “Het gaat om 150 tot 200 woningen per jaar. Dit betekent dat de realisatie van het totale project tien jaar gaat duren. Kan dat niet sneller?” Van Niejenhuis: “We kunnen het niet precies zeggen. Het is natte vingerwerk. We mikken op 200 per jaar. We houden rekening met versnelling, maar het is nu nog te vroeg om daar iets over te zeggen.”

Sebastiaan Scheffer

Recente berichten

Wolken, buien en zonneschijn blijven tot na het weekend het devies

Ondanks de temperatuur, die geleidelijk aan wat begint te klimmen, is hoogzomerweer voorlopig nog verder…

4 uur geleden

Auto rijdt de bosjes in bij knooppunt Westerbroek

Op één van de rotondes bij knooppunt Westerbroek is vrijdagavond een auto in de bosjes…

5 uur geleden

Kabinet legt afspraken over inlossen ereschuld aan Groningen in de wet vast

De afspraken over het inlossen van de ereschuld aan Groningen en Noord-Drenthe worden in de…

5 uur geleden

Martijn Brilhuis (23) van Limburg naar Groningen voor zeker één seizoen bij Lycurgus

De 23-jarige Martijn Brilhuis is de zevende aanwinst van Lycurgus voor het nieuwe seizoen. De…

6 uur geleden

‘Dat we in kabinet gaan zitten met deze vrouw raakt de ondergrens van mijn liberale waarde’

Het blijvende voornemen van de aanstaande regeringspartijen om PVV-Kamerlid Marjolein Faber aan te stellen als…

6 uur geleden

Tegenstander trekt zich terug: PKC’83/Team Amoeri naar eredivisie zaalvoetbal

PKC'83/ Team Amoeri is zonder te spelen gepromoveerd naar de eredivisie van het zaalvoetbal. (meer…)

8 uur geleden