Categorieën: Nieuws

Aantal gevangen muskusratten stijgt, ook meer beverratten in de val

De twee waterschappen in onze gemeente zagen het afgelopen jaar een stijging in het aantal muskus- en beverratten wat gevangen werd.

In beide waterschappen (Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s) samen werden bijna vierhonderd muskusratten meer gevangen dan in 2022.

De stijging is met name te verklaren door de vangst binnen waterschap Hunze en Aa’s, waar vorig jaar 35 procent meer muskusratten in de val liepen dan in 2022. Volgens het waterschap heeft het in 2023 een inhaalslag moeten maken om de dieren, die schade toebrengen aan waterkeringen en oevers, in aantal terug te dringen. Ook grenst Hunze en Aa’s direct aan Duitsland, waar nog een redelijke populatie aanwezig is.

Binnen het gebied van Noorderzijlvest daalde het aantal muskusratten wat in de val liep juist met 50 procent. Maar omdat dit waterschap veel minder dicht bij de Duitse grens ligt “Dat is goed nieuws”, laat Noorderzijlvest weten. “Dit betekent dat we de populatie steeds beter onder controle hebben. Onze doelstelling om uiteindelijk in 2034 geen muskusratten in ons gebied meer te hebben, komt steeds dichterbij.”

Ook vangst beverratten neemt toe

Beverratten leven eigenlijk niet in Nederland, maar komen over de grens wel van nature voor. Daardoor komen deze dieren slechts sporadisch voor in Groningen. Noorderzijlvest ving er vorig jaar één: in het jaar ervoor liepen in dit gebied geen beverratten in de val. Grenswaterschap Hunze en Aa’s plukte het grootste deel van de ratten weg, voordat ze in het gebied van Noorderzijlvest terechtkwamen. Het waterschap ving er 250, bijna vijftig procent meer dan in 2022.

Over tien jaar geen bever- en muskusratten meer

De waterschappen willen muskus- en beverratten in 2034 hebben verdreven uit Groningen. Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland. De dieren worden bestreden omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers, door holen en gangen in dijken te graven. Ook maken ze nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades.

Ook vormen de dieren een bedreiging voor de biodiversiteit, omdat ze hier nauwelijks natuurlijke vijanden hebben. De dieren staan daarom allebei op de Europese lijst van Invasieve soorten. Ze eten planten als riet en lisdodde weg, en verdringen daardoor inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook de muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben.

Update:

In dit bericht stond in eerste instantie een daling vermeld van het aantal gevangen muskusratten. Een miscalculatie aan de kan van OOG. Daarom is dit bericht nu aangepast, met behulp van de juiste cijfers.

Tom Veenstra

Recente berichten

Personen schieten met balletjespistool vanuit auto op mensen

Politieagenten hebben vrijdagavond een balletjespistool in beslaggenomen waarmee vanuit een personenauto op mensen was geschoten.…

5 minuten geleden

Niet ‘Maai Mei Niet’ maar Japanse duizendknoop zit roeiers in het vaarwater

Niet 'Maai Mei Niet' maar invasieve exoten belemmeren het zicht rond het Noord-Willemskanaal. Dat zegt…

3 uur geleden

Selwerd bestaat precies zestig jaar: “Idee was om alleen maar rijtjeshuizen te bouwen”

De wijk Selwerd is zaterdag jarig. De stadswijk bestaat precies zestig jaar. In de wijk…

4 uur geleden

HSV grootste partij bij verkiezingen Hanze

HSV is de grootste partij geworden bij de medezeggenschapsraadverkiezing op de Hanze. De verkiezingen werden…

5 uur geleden

Einde seizoen PKC’83/Team Amoeri na nederlaag tegen Heracles Almelo

Het seizoen voor de zaalvoetballers PKC'83/Team Amoeri zit er op. Vrijdagavond werd in Almelo met…

14 uur geleden

Veel bewolking, af en toe zon en een paar buien tijdens wisselvallig weekend

Het weer blijft de komende dagen heen en weer schommelen tussen mooi lenteweer en gespetter.…

14 uur geleden