Categorieën: Nieuws

Perceel groter dan 250 vierkante meter? Dan kan de gemeente eisen dat je zelf ‘klimaatbuien’ opvangt

Wie vanaf volgend jaar in de gemeente Groningen een nieuw perceel gaat bebouwen van meer dan 250 vierkante meter, moet tussen de 20 en 70 millimeter aan regenbuien kunnen opvangen. Het gemeentebestuur stelt deze maatregel voor, omdat het door klimaatverandering niet meer alleen kan zorgen dat regenwater voldoende kan worden afgevoerd.

Daarom moet ook op privéterrein plek komen om regenwater op te vangen en te bergen.  In de nieuwe verordening voor nieuwbouw kan de gemeente aan eigenaren van percelen groter dan 250 vierkante meter gaan vragen om een ‘gekwantificeerde hoeveelheid’ van de neerslag die valt op het eigen perceel op te vangen en te bergen. De gemeente wil het liefst dat dit met ‘groene maatregelen’ gebeurt (bijvoorbeeld een groen dak), maar als dat niet kan zijn andere oplossingen ook mogelijk.

Ook binnen bestaand gebied

Niet alleen eigenaren van nieuwbouwpercelen krijgen te maken met de maatregel. Ook binnen bestaand bebouwd gebied kunnen gebieden worden aangewezen waar deze verordening van toepassing wordt, bijvoorbeeld in gebieden waar de riolering wordt vervangen of waar wateroverlast een groot probleem kan zijn. Daar wil de gemeente, samen met bewoners en eigenaren, kijken wat er mogelijk is. De stelregel wordt wel: hoe groter het perceel, hoe meer regenwater eigenaren zelf moeten kunnen opvangen.

Hoeveel water er moet worden opgevangen, is afhankelijk van de plek en de situatie. “In Glimmen zijn meer mogelijkheden voor opvang van water op eigen terrein dan in de Indische buurt”, stelt het gemeentebestuur. “Als duidelijk is wat de opgave is voor een gebied, krijgen de perceeleigenaren vervolgens een jaar de tijd om aanpassingen te doen, waarmee zij dan ook meewerken aan het klimaatadaptief maken van hun buurt.”

‘Wortel en de stok’

Hoewel de gemeente, naar eigen zeggen, wel op verschillende manieren gaat meehelpen om de normering voor wateropvang te halen in de gebieden, wordt het principe ‘de vervuiler betaalt’ wel indirect ingevoerd. Klimaatsubsidies, advies en een vast aanspreekpunt van de gemeente moeten perceeleigenaren gaan helpen.

“Door een bergingseis van 20 – 70 mm op privaat terrein zijn we ambitieus en past de bergingseis bij de grootte van het perceel”, stelt het college. “Door zowel bij nieuwbouw als bij bestaande bebouwde omgeving te werken met een minimale grootte, sluiten we kleine, particuliere situaties uit van de verordening. Door te adviseren dat de maatregelen een groen karakter moeten hebben zorgen we er voor dat de maatregelen ook een positief effect hebben op het verminderen van hittestress, het voorkomen van droogte en het vergroten van biodiversiteit. Daarnaast verwachten we dat groene maatregelen ook op de langere termijn goed blijven functioneren. Hierdoor kan de inzet met betrekking tot toetsing en handhaving beperkt blijven.” Maar dat betekent volgens de gemeente niet dat er niet gehandhaafd gaat worden. ‘De wortel en de stok’ zijn de leidraad, maar handhaving van de norm kan wel maatregelen.

Rekentool in de maak

Het gemeentebestuur laat weten dat er wordt gewerkt aan een rekentool, waarmee perceeleigenaren en ontwikkelaars zelf online kunnen berekenen wat de opgave is en waarmee ze ook maatregelen kunnen kiezen. Hoe de verordening precies wordt geïmplementeerd moet nog duidelijk worden, maar gaat (als het aan het college ligt) wel alvast op 1 januari in werking treden. Daarmee sluit het aan op de Omgevingswet. Een jaar na de inwerkingtreding van de verordening wordt de werking van de nieuwe regels tegen het licht gehouden.

Tom Veenstra

Recente berichten

Ongeval tussen automobilist en motorrijder op kruising Stettinweg en Wismarweg

Op de kruising Stettinweg/Wismarweg was donderdagmiddag een aanrijding tussen een auto en een motorrijder. Dat…

1 uur geleden

Waterpompen tussen Damsterdiep en Eemskanaal voorlopig uit

Waterschap Noorderzijlvest heeft de noodpompen van het Damsterdiep naar het Eemskanaal uitgezet. De pompen werden…

2 uur geleden

Amkemaheerd krijgt deels nieuw asfalt op zaterdag 22 juni

Een gedeelte van de Amkemaheerd is op zaterdag 22 juni tijdelijk afgesloten voor verkeer wegens…

3 uur geleden

Brand in leegstaand pand aan Friesestraatweg

De brandweer rukte donderdagmiddag uit voor een brand in een leegstaand pand aan de Friesestraatweg.…

3 uur geleden

Doelman Dirk Jan Baron jaar langer bij FC Groningen

Doelman Dirk Jan Baron heeft zijn contract bij FC Groningen met een jaar verlengd. (meer…)

3 uur geleden

Prentenboeken voor kinderen met taalachterstand

Een groot deel van de kinderen die opgroeien in kwetsbare Groningse wijken heeft een taalachterstand,…

4 uur geleden