Categorieën: Nieuws

Bedrijfsleven: ‘Invoering reclamebelasting is zinloos en zorgt voor extra kosten’

Het bedrijfsleven in Groningen is tegen de plannen van het college van B&W om reclamebelasting in te voeren. Volgens de winkeliers, horeca en (MKB)ondernemers vinden dat zinloos.

Het college vindt reclamebelasting nodig, onder meer om verrommeling van de openbare ruimte tegen te gaan. In een brief aan het college laat het bedrijfsleven weten die verrommeling ook tegen te willen gaan, maar dat het invoeren van reclamebelasting daartoe zinloos is. Die belasting jaagt ondernemers alleen maar op hogere kosten. In de brief komt het bedrijfsleven met een alternatief.

“Beter is het om gezamenlijk een toekomstgerichte aanpak voor de langere termijn te ontwikkelen”, aldus de organisaties. Zij zijn al een tijdje in gesprek met enkele wethouders, en dat verloopt in een constructieve sfeer, ook omdat iedereen hetzelfde doel nastreeft: de openbare ruimte herwinnen, verrommeling tegen te gaan en te zorgen voor aantrekkelijke bedrijventerreinen, winkelgebieden en een levendige binnenstad.”

“Ondernemers mogen in onze ogen niet opnieuw geconfronteerd worden met extra kosten en ongemakken,” aldus het bedrijfsleven. “De huidige regeldruk is al beklemmend genoeg. Ons voorstel is om samen met ondernemers en de gemeente te komen tot een gebiedsgerichte aanpak, waarin afspraken worden gemaakt over de invulling van de openbare ruimte in specifieke gebieden. (…) Onzes inziens gaat dit dus dan ook veel verder dan het simpelweg belasten van een vlag, sticker of lichtbak per onderneming.

De ondernemers stellen voor om te starten met enkele voorbeeldprojecten in de binnenstad en langs de zichtlijnen van de ringweg. Volgens de ondertekenaars zijn er nu al veel ondernemers die hun verantwoordelijkheid nemen als het om dit onderwerp gaat, zoals het betalen van schoonmaakkosten op openbare gemeentelijke terreinen. In de brief staat verder: “Als geen ander weten wij dat het extra belasten van ondernemers door uw voorgestelde belastingmaatregel niet de oplossing is. Dagelijks horen en zien we de voorbeelden van ondernemers die worstelen met de enorm gestegen prijzen door inflatie, de verhoogde huren en personeelskosten”. Ze zijn bovendien bang dat reclamebelasting van invloed zijn op het algemene vestigingsklimaat in de gemeente.

De brief is ondertekend door VNO-NCW MKB Noord, Koninklijke Horeca Nederland Noord, Bedrijvenvereniging Zuid Oost, Bedrijvenvereniging West, Vereniging Bedrijven Noord Oost, Groningen City Club, Bedrijvenvereniging Haren, Bedrijvenvereniging Ondernemend Ten Boer en Ondernemersfonds Groningen.

Gert van Akkeren

Recente berichten

Personen proberen woning binnen te komen waar eerder een overval plaatsvond

Twee personen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag geprobeerd om een woning binnen…

26 minuten geleden

RUG schrapt programmaonderdelen uit lustrumviering vanwege demonstratie

Het programma van de Rijksuniversiteit voor de lustrumviering is voor deze zaterdag aangepast. Verschillende onderdelen…

40 minuten geleden

Personen schieten met balletjespistool vanuit auto op mensen

Politieagenten hebben vrijdagavond een balletjespistool in beslaggenomen waarmee vanuit een personenauto op mensen was geschoten.…

1 uur geleden

Niet ‘Maai Mei Niet’ maar Japanse duizendknoop zit roeiers in het vaarwater

Niet 'Maai Mei Niet' maar invasieve exoten belemmeren het zicht rond het Noord-Willemskanaal. Dat zegt…

4 uur geleden

Selwerd bestaat precies zestig jaar: “Idee was om alleen maar rijtjeshuizen te bouwen”

De wijk Selwerd is zaterdag jarig. De stadswijk bestaat precies zestig jaar. In de wijk…

5 uur geleden

HSV grootste partij bij verkiezingen Hanze

HSV is de grootste partij geworden bij de medezeggenschapsraadverkiezing op de Hanze. De verkiezingen werden…

6 uur geleden