Categorieën: Nieuws

Veel steun voor actieplan huiselijk geweld op beladen raadsvergadering

Een actieplan om huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld tegen vrouwen aan te pakken krijgt veel steun in de gemeenteraad. Het onderwerp ging de raadsleden ook niet in de koude kleren zitten. Het werd een beladen vergadering.

“Ik herken heel erg de lading”, vertelt wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Zorg en Veiligheid. “Ik kom zelf ook uit een gezin waar de vinkjes niet allemaal goed stonden. Dat het u vanavond ook raakt, komt omdat we graag willen dat kinderen veilig kunnen opgroeien. Dat er in huis geen ruzie wordt gemaakt. Dat het leuk en gezellig is. En toch gebeurt in veel gezinnen het omgekeerde.” Wanneer de wethouder die woorden spreekt, wijst de klok bijna 22.00 uur aan. Op dat moment is er al bijna een uur gesproken over huiselijk geweld. Om dit probleem aan te pakken, komt de gemeente met een actieplan, die er voor moet zorgen dat er meer meldingen binnenkomen, zodat meer mensen geholpen kunnen worden.

Yaneth Menger (Stadspartij 100% voor Groningen): “Mensen hadden het nooit van mijn ouders verwacht”
Voor raadslid Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen was het onderwerp aanleiding om een persoonlijk verhaal te delen: “Het doorbreken van de cirkel van geweld is moeilijk. Gemiddeld moeten er 72 geweldsincidenten gebeuren, voor iemand er melding van maakt. Een plan van aanpak is noodzakelijk, en een doorlopende campagne is nodig om bewustzijn te creëren. Ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het belangrijk is. Tijdens mijn kindertijd snapte ik niet dat niemand wat zag. Natuurlijk, kinderen zijn een meester in het verhullen. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen in alle lagen van de bevolking voor. Mensen hadden het nooit van mijn ouders verwacht. Ik kom uit een welgesteld gezin. Mijn ouders waren rolmodellen voor anderen. We hebben het over een grote maatschappelijke opgave. Het is moeilijk te verbannen, maar dit moet hoog op de agenda staan. Wat niet normaal is, moet als abnormaal worden gekwalificeerd.”

Jalt de Haan (CDA): “Ruim 16.000 mensen in onze gemeente hebben hier mee te maken”
Het actieplan richt zich in eerste instantie op de noordelijke wijken. Het idee is dat het kunnen doen van een melding makkelijker wordt, waarbij er een fysiek punt wordt ingericht, dat er meer mensen opgeleid worden die signalen kunnen herkennen, dat hulp snel op gang komt, en dat bij succes het plan verder wordt uitgerold over de gemeente. Jalt de Haan van het CDA: “Het is belangrijk om het onderwerp meer uit de taboesfeer te halen. Ik wil mevrouw Menger ook danken voor haar kwetsbaarheid, door haar verhaal hier met ons te delen. En dit is belangrijk. De schatting is dat in onze gemeente ruim 16.000 mensen hier mee te maken hebben. Onder hen meer dan duizend kinderen. Wat we nu weten is misschien nog wel het topje van de ijsberg. Waar wij ons als fractie wel zorgen over maken is de prioritering. Als WIJ hier mee aan de slag gaat, waar gaat het dan ten koste van? Welke taken komen te vervallen?”

Wethouder Manouska Molema: “Mensen mogen nooit voor een dichte deur komen te staan”
En daarmee snijdt De Haan direct een moeilijk onderwerp aan. Wethouder Molema: “De herprioritering vind ik heel spannend. En niet alleen ik, maar het hele college vindt dat. Want wat valt er van tafel? We hebben wel te maken met een indexatie van de cao-salarissen. Wat krijgen we zelf terug qua indexactie? Wat we willen is dat dit onderwerp prioriteit krijgt binnen WIJ. Waarbij het ook belangrijk is dat als we hier op in gaan zetten, een campagne starten, dat mensen nooit en te nimmer voor een dichte deur mogen komen te staan. De belofte of dat goed komt, vind ik heel spannend. En daarbij zijn we afhankelijk van Den Haag, van de gelden die daar vandaan komen, om alles mogelijk te maken.”

Mirte Goodijk (Student & Stad): “Eén op de tien vrouwelijke studenten wordt tijdens de studententijd verkracht”
“Het is al heel mooi dat we over dit onderwerp spreken”, vertelt raadslid Mirte Goodijk van Student & Stad. “We weten dat het er is, en dit goed aanpakken, is een eerste stap. De cijfers die we nu kennen, zijn dat alle cijfers? Kennen we alles? En kunnen we alles verhelpen? Wat opvalt is dat de kans op terugval bij huiselijk geweld groot is: meer dan helft. Ons voorstel zou zijn om langdurig hulp te bieden, zodat de kans op terugval klein is. En ik zou het ook willen hebben over studenten. Eén op de tien vrouwelijke studenten wordt verkracht tijdens de studententijd. Als je dat meemaakt, dat een jarenlang effect zal hebben op je leven … ik kan dat bijna niet bevatten.”

Maria Martinez-Doubiani (D66): “De verhalen die we horen zijn het topje van de ijsberg”
Maria Martinez-Doubiani van D66 sluit zich bij de woorden van Goodijk aan: “Elke acht dagen wordt er een vrouw vermoord omdat ze vrouw is. De verhalen die de media halen, zijn het topje van de ijsberg. Femicide, mishandeling, seksueel geweld: het zou nooit normaal mogen worden gevonden. Daarom zijn we blij met het actieplan, en is het heel goed dat hier in geïnvesteerd wordt. Er moet een cultuurverandering op gang komen, waarbij opvoeding en onderwijs een cruciale rol spelen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat er na hulp ook een goede nazorg wordt geboden, zodat de kans op terugval wordt verkleind.”

Justine Jones (GroenLinks): “Mensen in het onderwijs en kappers trainen op herkennen van gedrag”
Signaleren van geweld en mishandeling is cruciaal. Justine Jones van GroenLinks: “Wij denken dat het heel goed is dat een brede groep professionals wordt getraind in het herkennen van zulk gedrag. Dan kan gedacht worden aan mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, die vanuit hun professie een vertrouwensband met een persoon hebben. Maar je kunt ook denken aan kappers, die een goed contact hebben met mensen. En dit is belangrijk. Want we realiseren het ons misschien te weinig, maar de grootste kans dat je met geweld in aanraking komt is niet op school, niet op straat, maar thuis. Terwijl het daar juist veilig zou moeten zijn.”

Rozemarijn Gierkink (PvdA): “Er wordt teveel geïnvesteerd in systemen”
Rozemarijn Gierkink van de PvdA wil graag een lans breken voor het onlangs gestopte raaadslid Els van der Weele: “Els heeft veel tijd en energie in gestoken om dit onderwerp op de kaart te zetten. Ik mag dit onderwerp nu van haar overnemen, en wat is dit belangrijk, zeg. Vorig jaar stonden er 43 paar schoenen op de Grote Markt. Waarmee aangegeven werd dat jaarlijks 43 vrouwen om het leven worden gebracht door een ex, partner of vanuit een andere relatie-constructie. Het pamflet dat we toen overhandigd hebben, heeft geleid tot dit actieplan. Maar is de stap groot genoeg? Als ik de plannen lees, dan vinden wij dat er teveel in systemen wordt geïnvesteerd, en te weinig in slachtoffers. Maar de aandacht hiervoor is belangrijk.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Belangrijk dat wachtlijsten verkleint worden”
Investeren is belangrijk om ook problemen in de toekomst te voorkomen. Rosalie van der Heide van de ChristenUnie: “Uit onderzoek van het Verwey Jonker Instituut blijkt dat mishandelde kinderen later ook gewelddadig worden.” Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “Het actieplan bevat veel goede punten. Ook heel goed dat er een fysiek punt komt waar mensen naar toe kunnen. Wel is het belangrijk dat wachtlijsten verkleind worden, want langere wachttijden kunnen de problemen versterken.”

Dennis Ram (PVV): “Dit probleem speelt binnen alle lagen van de bevolking”
Dennis Ram van de PVV: “Waar we vanavond over praten, dat raakt mij ook. Wil je dit blijvend veranderen, dan zul je met een visie moeten komen. En dit probleem speelt in alle lagen van de bevolking. Bij mensen met lage salarissen, maar ook bij hoge inkomens, en bij mensen die tot de LHBTI+-gemeenschap behoren. Je zult de geweldsspiraal moeten doorbreken, waarbij je het ook symmetrisch moet bekijken: beide ouders hebben een rol, waarbij je het niet ideologisch aan moet vliegen.” Tijdens de bijdrage heeft Ram het verschillende keren moeilijk.

Wethouder Manouska Molema: “We weten niet wat we kunnen verwachten”
De wethouder benadrukt dat ze blij is met alle openheid. “Door heel veel mensen is hier ook hard aan gewerkt. Niet alleen door ambtenaren, maar ook door verschillende instanties en maatschappelijke organisaties. Een compliment is op zijn plaats. Waar ik ook blij mee ben, is de brede steun. Maar we weten niet wat we kunnen verwachten. Het klinkt gek, maar we hopen dat meer mensen zich gaan melden. Maar hoeveel we kunnen verwachten, dat weten we niet. We zouden blij zijn met een verdubbeling van het aantal meldingen. Dat zou een mooie eerste stap zijn.”

“Hulp binnen 48 uur is haalbaar”
Molema erkent dat het belangrijk is om snel hulp te bieden wanneer er een melding binnen komt: “Wij denken dat 48 uur haalbaar is, maar 24 uur zou nog mooier zijn. Dat willen we gaan proberen. Het betrekken van het onderwijs, zoals mevrouw Jones opmerkt, is een hele goede. Dat gaan we meegeven aan de projectleider. Daarnaast zijn we ook binnen studentenverenigingen bezig om dit gesprek te voeren, waarbij we zien dat verenigingen zelf ook maatregelen nemen.”

“We willen dat er niet teveel van tafel valt”
De Haan van het CDA probeert bij de wethouder duidelijkheid te krijgen over de herprioritering: “Als we hier mee instemmen, waar gaat het dan ten koste van? Dat is nu niet duidelijk, en dat maakt het voor mijn fractie moeilijk.” Molema: “Dat snap ik. Dat gesprek over geld zal gevoerd moeten worden. We willen dat er niet teveel van tafel valt. En dat maakt dit een heel spannend onderwerp.”

Motie
Omdat men voor het geld afhankelijk is van Den Haag overweegt de PVV om samen met de Partij voor de Dieren een motie in te dienen die Den Haag hiertoe oproept. Daarnaast spreekt de wethouder ook de ambitie uit om dit plan, als het succesvol is, uit te rollen over de gemeente. Molema benadrukt dat het plan, dat zich richt op de noordelijke stadswijken, niet ten koste gaat van de hulpverlening in andere delen van de gemeente.

Sebastiaan Scheffer

Recente berichten

Beoogd staatssecretaris Groningen wil net als voorganger veel vanuit regio werken

Beoogd staatssecretaris Eddie van Marum (BBB) wil net als zijn voorganger Hans Vijlbrief (D66) een…

10 minuten geleden

Zomerse warmte in aantocht met tropische waarden richting het weekend: “Komt toch nog vrij plotseling”

Het wordt zomer. Dat zegt OOG-weerman Johan Kamphuis. Op dinsdag en woensdag kan het 26…

1 uur geleden

Politie beleeft onrustige nacht: vuurwapen aangetroffen, zware mishandeling en steekpartij

Een onrustige nacht. Zo omschrijft de politie de nacht van vrijdag op zaterdag waarbij agenten…

4 uur geleden

Volksuniversiteit maakt wederopstanding: “De ruimte is wel een uitdaging”

Jarenlang was het een begrip in Stad: de Volksuniversiteit. Met de verhuizing van de bibliotheek…

4 uur geleden

Asfalteringswerkzaamheden in Beijum in volle gang, Amkemaheerd tot zondagochtend afgesloten

In Beijum wordt zaterdag druk gewerkt om de Amkemaheerd van een nieuwe asfaltlaag te voorzien.…

5 uur geleden

VVD start meldpunt verkeersaso’s: “Steeds meer mensen ervaren overlast door asociale bestuurders”

De fractie van de VVD is een meldpunt gestart om inzicht te krijgen in verkeersoverlast…

6 uur geleden