Categories: Nieuws

Opnieuw dode otter aangetroffen op A7 nabij Stadspark, roep om faunapassages

Op de A7, nabij de atletiekbaan, is zaterdagochtend een dode otter aangetroffen. De afgelopen jaren zijn er op deze plek meerdere otters aangereden.

“Het dier is aangereden, maar is niet platgereden”, vertelt Gert Jan Huiskes, die de otter zaterdagochtend rond 09.00 uur zag liggen. Huiskes heeft voor OOG Tv jarenlang het natuurprogramma ‘Ogentroost & Liefdegras’ gepresenteerd. “Ik dacht eerst dat het een bever was. Maar het karkas heeft geen platte staart, en is vrij fors van omvang. Ik ben er van overtuigd, ook als ik naar de kleur kijk, dat het om een otter gaat.” Op de locatie zijn de afgelopen jaren vaker otters aangereden. Afgelopen zomer gebeurde dit nagenoeg op dezelfde locatie, eerder werden er otters aangereden op de Laan Corpus den Hoorn en nabij het Gasunie-gebouw.

Het Groninger Landschap: “Passages worden niet altijd goed ingericht”
Natuurorganisatie Het Groninger Landschap maakt zich zorgen. Zij vinden dat er teveel otters worden overreden en dat er te weinig verbindingszones tussen de leefgebieden zijn. “De passages die er zijn, die worden niet altijd goed ingericht, waardoor de otter er toch voor kiest om via de weg de overkant te bereiken. De otter in Groningen is erg kwetsbaar, het verkeer is namelijk oorzaak nummer één van de onnatuurlijke sterfgevallen onder otters. Veel otters worden aangereden op zoek naar nieuw leefgebied”, aldus de natuurorganisatie.

Gert Jan Huiskes: “Er is geen meldpunt?”
Terug naar Huiskes. “Ik heb op internet gezocht waar ik een melding kon doen van dit dode dier. Maar klaarblijkelijk is er geen meldpunt. Verreweg de meeste organisaties zijn ook alleen tijdens kantooruren bereikbaar.” Huiskes is het met Het Groninger Landschap eens: “Even verderop, richting Hoogkerk, ter hoogte van de Piccardthof, zit wel een faunapassage. Maar deze lijkt voornamelijk gebruikt te worden door muizen en andere kleine dieren. De otters kiezen voor een andere route.”

Meint Kolthof (Partij voor de Dieren): “Snelweg snijdt de provincie in twee delen”
Meint Kolthof is fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten: “Wat je ziet is dat de otter het goed doet. Het aantal otters neemt toe. Daardoor neemt ook de vraag naar ruimte toe. De A7 snijdt onze provincie in twee delen. De snelweg voorziet in een vervoersbehoefte, maar het is duidelijk dat we te weinig rekening houden met dieren. Faunapassages zijn van belang, en als provincie zullen we nog meer die rol moeten gaan pakken.”

“Meer bewustwording”
Dat de otter op deze plek wordt doodgereden verbaast Kolthof niet: “Aan de ene kant heb je het Stadspark, aan de andere kant de Piccardthofplas, en De Onlanden op steenworp afstand. Dit zijn plekken waar je otters tegen kunt komen. Nederland is een dichtbevolkt land. Ondertussen doen verschillende diersoorten het erg goed. De bevers bijvoorbeeld. Maar ook de wolf rukt op. Op dat vlak zullen we veel meer bewustwording moeten creëren. Hoe kunnen we goed samen leven met dieren? Hoe kunnen we de infrastructuur zo goed mogelijk inrichten? Daar moeten we echt iets mee doen. Als een otter niet veilig onder de A7 door kan, dan liggen aanrijdingen op de loer. Het gaat ook over de veiligheid van mensen die over de snelweg rijden.”

“Goede communicatie richting inwoners”
Kolthof wil dat de provincie beter onderzoekt hoe effectief de faunapassages zijn en of ze gebruikt worden door de diersoorten waarvoor ze bedoeld zijn. Kolthof roept de provincie op om in haar onderzoek naar wildopvang ook mee te nemen hoe mensen in Groningen om moeten gaan met gevonden dode dieren. “En er gebeuren ook al mooie dingen. Bij Westerbroek is bijvoorbeeld een faunapassage gerealiseerd. Prolander heeft dit uitgevoerd. Zij kopen stukken land in, en richten gebieden in. Maar daarmee is dit vraagstuk niet klaar. Je zult blijvend onderzoek moeten doen welke dieren er zijn, wat hun routes zijn, en wat hun wensen zijn. En daar hoort ook een goede communicatie bij richting de inwoners. Waar ga je naar toe als je een gewond of dood dier aantreft? Als provincie hebben we in die informatievoorziening absoluut een rol.”

Sebastiaan Scheffer

Recent Posts

Voorlichting over zorgverzekeringen op Grote Markt

Voor mensen die niet weten wat wel of niet vergoed wordt in het basispakket van…

48 minuten ago

Leerlingen Willem Lodewijk Gymnasium pakken internationale prijs

Twee leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium zijn in de prijzen gevallen tijdens de twintigste…

2 uur ago

Maandagavond overlast door heien funderingspalen bij Europaweg

Maandagavond (vanavond) gaan tussen 20.00 uur en 00.00 uur funderingspalen de grond in bij de…

3 uur ago

Doktersdienst hoopt te hoge druk tijdens kerstweekeinde te voorkomen

De doktersdienst in Groningen verwacht vanwege het lange kerstweekeinde een grote druk op de huisartsenspoedposten.…

3 uur ago

Weer Kerstkaart: “De kans op een witte kerst is vandaag niet veel soeps”

De kans op een witte kerst is vandaag niet veel soeps, stelt OOG weerman Johan…

3 uur ago

Spoordijken in Noord Nederland zijn kwetsbaar

Vrijwel alle spoordijken in Noord Nederland zijn kwetsbaar. Dat meldt de Volkskrant maandagmorgen op basis…

3 uur ago