Categories: Nieuws

Gemeenteraad dringt nogmaals bij wethouder aan op structurele piekopvang studenten: “Weer niet gelukt”

Verschillende politieke fracties in de gemeenteraad hebben bij het gemeentebestuur aangedrongen om haast te maken met een structurele piekopvang voor studenten op Zernike. Volgens wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) moet deze piekopvang volgend jaar gerealiseerd zijn.

Raadslid Rozemarijn Gierkink van de PvdA: “Het is een traditie dat we bij de start van het nieuwe studiejaar studenten hebben die nog geen permanente kamer hebben. We begrijpen dat de piekopvang op dit moment vol zit. Het is heel mooi dat deze studenten, die nog geen kamer hebben, in deze piekopvang terecht kunnen. Maar wij vinden wel dat elke student zonder kamer er één teveel is. Wij zijn als fractie benieuwd of alles volgens plan verloopt. Wat zijn de verwachtingen voor de komende periode? En hoe staat het op Zernike?”

Wethouder Philip Broeksma: “Boekingsproces volgens plan verlopen”
Wethouder Broeksma, die de taken waarneemt voor wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) is helder: “Als u mij vraagt of de piekopvang sneller vol is gelopen dan verwacht, dan zeggen wij nee. Het boekingsproces is volgens plan verlopen. Op de piekopvang aan de Plutolaan hadden we op 11 augustus nog twintig bedden vrij, op 4 september zijn de laatste kamers aangeboden. Daarnaast zien we dat buiten deze piekopvang ook nog kamers zijn aangeboden via SSH en Lefier. Wij hopen dat de studenten vanuit deze piekopvang snel door kunnen stromen naar een definitieve kamer.”

“Noodplannen lagen klaar”
Broeksma: “De afgelopen maanden hebben we de situatie goed gemonitord, en daaruit blijkt dat de vraag geleidelijk is verlopen. Als gemeente hadden we wel noodplannen klaar liggen. Als gelijk alle beschikbare bedden vergeven waren, dan hadden we ervoor kunnen kiezen om twee personen op één kamer te plaatsen. Maar dat is allemaal niet nodig gebleken. Ons beeld is dat er geen paniek is bij studenten, en ook bij andere betrokken partijen zijn geen meldingen binnengekomen.”

Mirte Goodijk (Student & Stad): “We praten hier al jaren over”
Toch is raadslid Mirte Goodijk van Student & Stad niet tevreden met het antwoord van de wethouder: “We hebben het nu over de tijdelijke realisatie van een structurele oplossing. We praten hier al jaren over. Er zou een oplossing komen op Zernike, om daar opvang aan te bieden, maar dat is weer niet gelukt. Ik ben heel benieuwd wat tijdig is, en wanneer we echt eens toe kunnen naar een structurele oplossing.”

Wethouder Philip Broeksma: “Inschatting was goed”
Broeksma: “Ik denk dat we met onze inschatting heel goed hebben gezeten. Er zijn nu 125 bedden bezet. Aan de Plutolaan hebben we 120 bedden beschikbaar, en er zijn 60 bedden beschikbaar via Lefier en SSH. Dat zijn er samen 180. Dat loopt goed.”

Mirte Goodijk: “Wat wordt de volgende deadline?”
Goodijk: “U presenteert nu de cijfers van de huidige, en dus niet structurele, oplossing. Maar we hebben als raad afgesproken dat we toe gaan werken naar een structurele oplossing. Om op Zernike 400 bedden aan te gaan bieden. Dat zou er dit jaar zijn, maar dat is niet gelukt. Wat is de volgende deadline? Volgend studiejaar?”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “We kunnen niet uit blijven stellen”
Voor de wethouder kan reageren wil ook fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe van D66 nog een duit in het zakje doen: “De wethouder heeft in december teleurgesteld laten weten dat de woningen dit jaar niet gaan komen. Hij sprak toen de hoop uit dat het in augustus 2024 wel gerealiseerd gaat zijn. Maar mijn fractie vindt dat we dit niet kunnen blijven uitstellen. We moeten toe naar een structurele piekopvang.”

Wethouder Philip Broeksma: “Augustus 2024”
Broeksma: “Ik denk dat meneer Lo-A-Njoe het perfect verwoord. Als mijn collega gezegd heeft dat in augustus 2024 alles gerealiseerd is, dan is dat het antwoord dat u krijgt.”

Sebastiaan Scheffer

Recent Posts

Marloes Oldenburg is Groninger sporter van het Jaar

Roeister Marloes Oldenburg sleepte maandagavond de prijs voor Groninger Sporter van het Jaar in de…

9 minuten ago

Van een natte, waterkoude start van de week tot een zacht weekend

Het wordt een wisselvallige week in de metropool van het Noorden. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis…

17 minuten ago

Waterkelder onder verdiepte ligging zuidelijke ringweg in gebruik

Aanpak Ring-Zuid gaat volgende week het pompsysteem van de waterkelder testen die onder de verdiepte…

3 uur ago

Interimbestuurder Ambulancezorg Groningen Jos Stierhout ontslagen na melding seksueel overschrijdend gedrag

De raad van toezicht van Ambulancezorg Groningen heeft interimbestuurder Jos Stierhout (62) per direct ontslagen…

5 uur ago

Lichtjeswandeling Schilderswijk voor meer verdraagzaamheid

WIJ Groningen organiseert op woensdag 20 december een lichtjeswandeling voor inwoners van de Schilderswijk. Het…

6 uur ago

PVV uit zorgen over opvang honderd asielzoekers

PVV Groningen heeft grote zorgen rondom de honderd asielzoekers die de gemeente Groningen gaat opvangen…

7 uur ago