Categorieën: Nieuws

Raad wil niet bezuinigen op Meerschap Paterswolde: “Gevoel dat College wegrent voor haar verantwoordelijkheid”

Geen enkele partij in de Groningse gemeenteraad wil dat er bezuinigd gaat worden op het Meerschap Paterswolde. De partijen komen volgende week met een amendement waarin het College wordt opgeroepen om toch haar verantwoordelijkheid te nemen.

Het Meerschap Paterswolde zit in financieel zwaar weer en om alle taken uit te kunnen voeren wordt gevraagd om een hogere financiële bijdrage. De gemeente Tynaarlo is daar inmiddels mee akkoord gegaan, maar Groningen wil de portemonnee niet trekken. De gevolgen kunnen zijn dat het Meerschap moet bezuinigen waardoor bijvoorbeeld wandelpaden, bankjes, toiletten en gebouwen gaan verdwijnen. Het Meerschap is een bestuurslaag die indertijd door Haren, Tynaarlo en Groningen is opgezet, en waar wethouders en raadsleden het dagelijks bestuur vormen.

René Staijen (Stadspartij 100% voor Groningen): “We hebben het over 0,06% van onze begroting”
René Staijen van de Stadspartij 100% voor Groningen vat het kernachtig samen: “In 2022 had het Meerschap een negatief resultaat van 36.000 euro dat aangevuld is door de gemeente. In 2023 is de begroting pas in tweede instantie sluitend gemaakt. En nu verwacht men voor 2024 hogere kosten. De begroting kan sluitend worden gemaakt door een extra bijdrage te vragen van 78.000 euro aan de gemeente. Het College zegt daar geen ruimte voor te hebben. Mijn fractie heeft daar vragen bij. Want Groningen werkt met een begroting van 1,2 miljard euro. We hebben het dus over 0,06 procent van het totaal. Als we dit bedrag toezeggen, dan komen we dat nooit meer tegen. Waarom doen we zo moeilijk, en waarom zetten de verhoudingen met Tynaarlo hierdoor op scherp?”

Femke Folkerts (GroenLinks): “Begroting sluitend maken lukt niet meer”
Het debat was aangevraagd door D66 en GroenLinks. Femke Folkerts van GroenLinks: “Als partij vinden we het heel belangrijk dat onze inwoners kunnen ontspannen aan het Paterswoldsemeer en Hoornseplas. Het moet laagdrempelig zijn. Het is belangrijk dat het gebied wordt beheerd. De laatste jaren ziet het Meerschap dat de kosten toenemen. Bijvoorbeeld door gestegen loonkosten, maar ook door vernielingen die hersteld moeten worden. Het Meerschap heeft de begroting tot nu toe rond gekregen door in te teren op reserves. Maar dat gaat nu niet meer.”

Etkin Armut (CDA): “We stoppen dus met het snoeien van wilgen en het bestrijden van exoten?”
Voor Etkin Armut van het CDA was het reden om de begroting eens stevig onder de loep te nemen: “Het Meerschap is meer geld kwijt aan bijvoorbeeld loonkosten. Maar ook de bestrijding van de eikenprocessierups en het aanpakken van exoten in het gebied, en het snoeien van zieke wilgen kost meer geld. Wat het College nu dus doet is zeggen, dat willen we niet, we stoppen daar mee. Ik wil daar reflectie van de wethouder op. De bezuinigingsoplossingen die genoemd worden om entreegeld en parkeergeld te heffen en bankjes te verwijderen, dat zien wij niet zitten.”

Leendert van der Laan (Partij voor het Noorden): “Willen we ruzie met Tynaarlo?”
Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren is het daar mee eens: “Als je kijkt naar de begroting, dan spat er niks uit. Als we hier als gemeente mee instemmen, dan moet er bezuinigd worden. Wat gaat er dan gebeuren? Gaan er gronden worden verkocht? Gaan er panden afgestoten worden? Koester wat je hebt.” Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden: “Als gemeente gaan we akkoord met 13 miljoen euro extra voor VRIJDAG. Ligt het Paterswoldsemeer te ver van de Grote Markt? Hebben we ruzie met Tynaarlo? Wat is er aan de hand? Laten we niet kinderachtig doen, laten we dit gebied ondersteunen. Hier kunnen we het heel snel eens over zijn.”

Rita Pestman (PvdA): “Dit is een heel vreemd toneelstukje”
Rita Pestman van de PvdA: “Dit is een heel vreemd toneelstukje. Het Meerschap is zij, de raad zijn wij. Wij zeggen tegen het Meerschap, ga maar bezuinigingen, zoek het maar uit. Ga maar panden verkopen. Maar als er zwemlocaties gesloten worden, dan is het wij, en dan zijn we tegen. Een toneelstuk dat uitgevoerd wordt door één persoon, die voor elke rol een ander pakje aantrekt. Kan deze 78.000 euro niet eenmalig uit de reserves worden gehaald? Dan is het toch opgelost?”

Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren): “Gemeente zit in een lastige financiële positie”
Wethouder De Wrede is blij met de woorden die de fracties uiten over de waarde van het gebied. “Deels ben ik actief in het dagelijks bestuur van het Meerschap. Maar ik ben ook wethouder in deze gemeente. En de gemeente zit in een lastige financiële positie. Het is een knelpunt als we dit bedrag nu al willen inboeken voor 2024. Wij adviseren om er een integrale afweging van te maken, en er geen voorschot op te nemen. Het gaat niet om veel geld, maar wel om een structureel probleem. Het tekort loopt op, en dat is structureel van aard.”

“Is dit nog de juiste bestuursvorm?”
De Wrede: “Ook is het goed dat we gaan kijken naar de inrichting van het Meerschap. Het is ontstaan vanuit de gemeenten Haren, Tynaarlo en Groningen. Nu zijn er door de herindeling nog twee gemeenten over. We zien nu dat de kosten oplopen, en daarom willen we gaan kijken of dit de juiste bestuursvorm is. Kunnen we het op een andere manier organiseren? Die verkenning naar de toekomst van het Meerschap zijn we inmiddels gestart.”

Mirte Goodijk (Student & Stad): “We kunnen toch gewoon het geld beschikbaar stellen?”
Dat kan op een vraag rekenen van Mirte Goodijk van Student & Stad: “Kijken naar de bestuursvorm lijkt ons een goed idee. Maar waarom een integrale afweging maken?” De Wrede: “Die afweging maken we zelf als we in november de begroting van 2024 bespreken. Dit is één van de kostenposten.” Goodijk: “Ik begrijp het niet. Op 26 juni wordt de begroting van het Meerschap vastgesteld. In november vindt het begrotingsdebat plaats. We kunnen nu toch zeggen, het is prima om het geld beschikbaar te stellen?” De Wrede: “Bij het begrotingsdebat hebben we het financiële plaatje helemaal compleet.”

Rita Pestman: “Ik wil argumenten horen”
Rita Pestman: “Kan er niet voor het komende jaar uit algemene reserves gehaald worden, waarbij we ook kijken naar een nieuwe bestuurslaag?” De Wrede: “Wij willen de partijen echt vragen om in te stemmen met onze zienswijze.” Pestman: “Maar waarom dan? Ik wil argumenten horen. Het is toch te gek voor woorden dat we in het Stadspark nieuwe zwemwatertjes aan laten leggen, terwijl we ondertussen gaan bezuinigen op een prachtig recreatiegebied?” De Wrede: “We moeten een integrale afweging maken voor de begroting van 2024. Dat moeten we samen doen met de zaken die dan spelen.”

Andrea Poelstra (D66): “Omgekeerde wereld”
Andrea Poelstra van D66: “Dit is toch de omgekeerde wereld? Als gemeente staan we er niet zo slecht voor. We kunnen dit bedrag missen.” De Wrede: “De afweging is aan u als raad. Ik reik u echt het advies aan om bij de begrotingsbehandeling in november alles integraal tegen elkaar af te laten wegen, zodat er  overzicht is.” Folkerts: “Als we kijken naar de bestuurslaag, kunnen we daarmee stoppen? Zodat zonder deze bestuurslaag van het Meerschap er geld vrij komt, dat we in het beheer van het meer kunnen stoppen?” De Wrede: “Dat is de richting waar we aan zitten te denken. We zien namelijk dat de structurele kosten steeds hoger worden.”

Rita Pestman: “We willen die bezuinigingen niet, we willen geen hek om het Paterswoldsemeer”
Armut: “De wethouder zegt enerzijds dat de waarde van het Paterswoldsemeer heel groot is. Maar deze zienswijze van het College doet geen recht aan het gebied. We maken toch wel vaker een keuze als iets belangrijk is, waar een financiële consequentie aan zit, dat we dat mogelijk maken? En dan bekruipt mij toch het gevoel dat dit College wegrent voor haar verantwoordelijkheid.” De Wrede: “Wij geven een voorzet, het is aan u om een afweging te maken.” Pestman: “Maar wij willen die bezuinigingen niet. We willen geen hek om het Paterswoldsemeer. Dit is een heel gek toneelstukje.” Van der Laan: “We brengen de vrijwilligers van het Meerschap, maar ook de gemeente Tynaarlo schade toe. Dit voorstel is onvoldoende.”

Amendement
En dan gebeurt er iets wat eigenlijk nooit gebeurt tijdens meningsvormende sessies: er volgt een schorsing. Na de schorsing blijkt dat de raad eensgezind is. Femke Folkerts: “Het is onbestaanbaar dat het Meerschap moet gaan bezuinigen. Voor de raadsvergadering van volgende week komen we met een amendement waar we met een oplossing willen komen.”

Sebastiaan Scheffer

Recente berichten

Politiebureaus woensdag opnieuw gesloten vanwege actie

Voor de tweede keer in korte tijd zijn politiebureaus met een publieksfunctie woensdag gesloten. Het…

28 minuten geleden

“Woensdag opklaringen en wolkenvelden, in het weekend droog en 22 graden”

De komende dagen is het eerst nog fris, maar volgens OOG-weerman Johan Kamphuis kan het…

7 uur geleden

Accu elektrische step vat vlam in woning

In een woning aan de Merwedestraat heeft dinsdagavond de accu van een elektrische step vlam…

7 uur geleden

Komende dagen kans op lichtende nachtwolken

De kans is aanwezig dat er de komende dagen lichtende nachtwolken te zien zijn. Dat…

8 uur geleden

“Geen verrassing dat in Stadspark munitie wordt aangetroffen, er is hevig gevochten”

De vondst van munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het Stadspark maandagavond komt niet als…

9 uur geleden

Consternatie bij afvalbrand Stadsstrand

Bij het Stadsstrand heeft dinsdagavond een afvalbrand gewoed. Volgens een nieuwsfotograaf van 112groningen.nl verliep de…

10 uur geleden