Categorieën: Nieuws

Oppositie zet aanval in tijdens debat parkeerbeleid, deel coalitie lijkt niet gelukkig met koers van wethouder

Een debat over het parkeerbeleid in de gemeente heeft woensdagavond duidelijk gemaakt dat twee coalitiepartijen niet helemaal gelukkig lijken te zijn met de koers die het gemeentebestuur vaart. “Er zitten hier vanavond twee coalitiepartijen die met meel in de mond aan het praten zijn.”

Menig cartoontekenaar had in de nieuwe raadszaal wel inspiratie kunnen putten uit het debat. Waarschijnlijk zou het ook een mooie illustratie hebben opgeleverd. Misschien in de vorm van een auto die rondjes rijdt om het stadhuis. Met achter het stuur Rik Heiner van de VVD en op de bijrijderstoel Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen. Op de achterbank Leendert van der Laan van de Partij voor het Noorden, Etkin Armut van het CDA en Dennis Ram van de PVV. Rebellerende politici die de wethouder, die op de Grote Markt staat bij een grote parkeermeter, niet blij laten kijken. Drie van de vijf coalitiepartijen kijken de andere kant op, maar de andere twee kijken geïnteresseerd toe. Het zou een samenvatting kunnen zijn van een interessant debat dat werd gevoerd.

Sten Wennink (ChristenUnie): “Betaald parkeren is ingevoerd om bewoners de garantie te geven dat ze kunnen parkeren”
Betaald parkeren. Een middel dat al heel lang in de gemeente wordt ingezet om de leefbaarheid te vergroten. Raadslid Sten Wennink van de ChristenUnie vat het samen: “We hebben betaald parkeren omdat we inwoners van een straat een garantie op een plek voor de deur willen geven, tegen niet al te veel kosten. Op wijkniveau maak je keuzes hoe je het zo goed mogelijk in kunt richten, en hoe je een waterbedeffect kunt voorkomen.” Toch zorgt het betaald parkeren voor veel onvrede. Onlangs werd het middel ingevoerd in de wijken Corpus den Hoorn en Hoornse Meer. Het leidde tot duizend handtekeningen van boze bewoners die zich niet gehoord voelen. Ze vinden dat ze niet betrokken zijn in het proces. Waarbij het in de wijk leidt tot onderlinge botsingen waarbij auto’s met hondenpoep worden besmeurd omdat er in de ene straat wel betaald parkeren geldt, en in een andere straat niet.”

Marita Wynia (Hoornse Meer): “Tuinen worden betegeld om er auto’s te parkeren”
Inspreker Marita Wynia uit de wijk Hoornse Meer: “In de wijk zijn er huizen die een eigen oprit hebben. Verschillende tuinen in deze straten worden nu betegeld om daar maar zoveel mogelijk auto’s te kunnen parkeren. Is dit wat we willen? En ook zijn we niet blij met de bezoekerspas. Een bezoeker mag zestien uur in de week op visite. Ga het verlengen. Of maak het mogelijk dat je niet gebruikte uren kunt opsparen, zoals in Den Haag. Eerder hebben we voorgesteld om betaald parkeren in de wijk alleen in te voeren tussen 10.00 en 14.00 uur. Volgens de wethouder kon dat niet. Het was onmogelijk. Medewerkers in het Martiniziekenhuis zouden dan in de avond massaal in de wijk hun auto parkeren. Maar dat is helemaal niet zo. In de avonduren kunnen zij gratis gebruik maken van de parkeergarage bij het ziekenhuis. Herzie dit beleid.”

Rik Heiner (VVD): “Het zou de coalitie sieren als men voortschrijdend inzicht toont”
En dat herzien, dat willen ook verschillende oppositiepartijen. Met aan het stuur dus Rik Heiner van de VVD: “Het kan het gemeentebestuur niet ontgaan dat de uitbreiding van het betaald parkeren veel heeft los gemaakt. Waar wij heel erg van balen is dat het betaald parkeren direct is ingevoerd. Er werd gezegd dat er problemen zouden komen, en daarop is gehandeld. Terwijl het beter was geweest om eerst te kijken of de problemen ook zouden ontstaan.” Dat kan op een vraag rekenen van raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks: “We hebben in 2021 een democratisch besluit genomen. Daarin hebben we gezegd, we wachten niet af, we willen het probleem voor zijn.” Heiner: “Het zou de coalitie sieren als men voortschrijdend inzicht toont.”

“Wij willen voorstellen om het betaald parkeren af te schaffen”
Heiner beticht de wethouder van het absoluut uit moeten voeren van een autohatende-agenda. “Ik vraag mij af of de wethouder zich wel eens verplaatst in een hardwerkende juf of meester. Een juf of meester die nu met de bus naar zijn of haar werk moet, omdat een school onvoldoende parkeervergunningen heeft. Die daardoor veel langer onderweg is. Zo lossen we het lerarentekort wel op hè?” Ook is Heiner niet blij met de bezoekersvergunning. Hij wijst daarbij naar een oude dame van 80 die op woensdag haar bezoekersuren op heeft en dan bijna een week in eenzaamheid zit tot er weer bezoek kan komen. “Wij willen voorstellen om het betaald parkeren af te schaffen. Daarnaast willen we kijken naar een gratis verjaardagsvrijstelling, en ook willen we dat de vergunningen voor ondernemers goedkoper worden. De tweede vergunning voor een ondernemer kost 529 euro. En dan zegt de wethouder dat het geen melkkoe is.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Er is gekozen voor een olifantenpaadje, dit schaadt het vertrouwen”
Aan zijn zijde vindt Heiner Amrut Sijbolts. Die is boos omdat het gemeentebestuur niet naleeft wat afgesproken is. Sijbolts: “In 2018 hebben we afgesproken dat voor betaald parkeren ingevoerd wordt, dat er eerst gekeken moet worden naar draagvlak, dat er onderzoek gedaan moet worden.” Benni Leemhuis van GroenLinks: “De Stadspartij vindt dus dat wanneer er iets besloten is, dit altijd zo moet blijven. Er is een nieuwe coalitie aangetreden, die is nieuwe dingen gaan doen. En daar is mee ingestemd.” Sijbolts: “Nee. De parkeervisie had opnieuw vastgesteld moeten worden. Dat is helemaal niet gebeurd. U koos voor een olifantenpaadje. Dit gaat vanavond niet alleen over betaald parkeren, dit gaat over vertrouwen. Welk vertrouwen kunnen mensen nog in het gemeentebestuur hebben? Wat we hier zien is politiek handelen zonder draagvlak. Inwoners voelen zich niet gehoord.”

Hans de Waard (SP): “Wij zijn niet blij”
Twee van de coalitiepartijen laten duidelijk weten niet gelukkig te zijn met de situatie. Hans de Waard van de SP: “In 2021 waren wij niet blij. En dat zijn we nu nog steeds niet. Ook wij horen de protesten uit de stad. En wij vinden ook dat het anders had gemoeten. Dat inwoners eerder geïnformeerd hadden moeten worden. Ik ben daarom heel benieuwd hoe de wethouder hier naar kijkt.” Wanneer De Waard spreekt zijn er al verschillende partijen geweest die aangegeven hebben om moties in te dienen om het parkeerbeleid te veranderen. De reactie van De Waard is voor de partijen dan ook aanleiding om het vuur te openen. Rik Heiner: “Stel u haalt bij de volgende verkiezingen de absolute meerderheid. Wordt betaald parkeren dan afgeschaft?” De Waard: “Ja, dan gaan we voor vergunning-parkeren. Mijn voorganger meneer Koks heeft daar ook diverse voorstellen voor gedaan, die het helaas indertijd niet gehaald hebben.”

Rik Heiner (VVD): “Ik hoor een coalitiepartij die met meel in de mond praat”
Etkin Armut van het CDA: “Steunt de SP de voorstellen die verschillende oppositiepartijen in voorbereiding hebben?” De Waard: “Ik wil eerst weten wat de wethouder hier over gaat zeggen.” Heiner: “Ik hoor een coalitiepartij die met meel in mond praat. U kunt ook ballen tonen en nu zeggen we steunen de moties.” De Waard: “Dat ga ik nu nog niet doen. Dat moet ik eerst binnen de partij bespreken, en moet ook binnen de coalitie worden afgestemd. Of we uiteindelijk tegen gaan stemmen. Die kans acht ik klein, maar het kan.”

Rita Pestman (PvdA): “Het is niet goed gegaan”
Een andere partij die niet gelukkig op de stoel zit is de PvdA. Raadslid Rita Pestman: “Wij willen heel graag weten hoe de wethouder terug kijkt op het proces zoals dat in de derde schil is verlopen.” Leendert van der Laan: “Als u die vraag zelf zou moeten beantwoorden. Wat zou u dan zeggen?” Pestman: “Dat het niet goed is gegaan. Dat er veel op af valt te dingen.” Sijbolts: “U zit in de coalitie. Gaat de PvdA kritischer worden als we betaald parkeren gaan invoeren?” Pestman: “Het is eerder vanavond gezegd, besluiten zijn niet in beton gegoten. Er zijn knoppen waar aan gedraaid kan worden.”

“Dit proces krijgt een dikke onvoldoende”
Etkin Armut: “U zegt dat het proces niet goed is gegaan. De wethouder gaat straks uw vragen beantwoorden. Wat gaat u met het antwoord doen?” Pestman: “Dit proces krijgt een dikke onvoldoende. Dat wordt ook in de collegebrief benoemd. Maar in plaats van te lezen wil ik het ook van de wethouder horen.” Heiner: “Als we moties in stemming brengen over bijvoorbeeld het verhogen van een bezoekersvergunning of een 10.00-14.00-beleid. Steunt u die dan?” Pestman: “We hebben dit als partij eerder op tafel gehad. Je zult ook moeten kijken of het juridisch haalbaar is. Of moeten we misschien een vierde schaal invoeren? Er zijn knoppen waar aan gedraaid kan worden.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks): “Betaald parkeren is niet iets nieuws wat we aan het doen zijn”
En die knoppen zijn er ook zeker. Maar volgens wethouder Philip Broeksma ligt dat ook lastig. “Als je aan de tijden begint te sleutelen, dan brengt dat direct een effect teweeg. Een waterbedeffect, het verschuiven van een probleem, dat je niet moet willen. Daarnaast wil ik ook gezegd hebben dat verschillende partijen vanavond doen alsof we iets heel nieuws zijn gaan doen. Maar we hebben sinds de jaren zestig al betaald parkeren. Er wordt vanavond gesproken over leraren en over senioren. Die heb je ook in de eerste en tweede schil. En daar is het allemaal losgelopen.” Heiner: “Ik ben dat niet met u eens. Ondernemers zijn op een plek gaan zitten waar geen betaald parkeren was. U wijzigt de spelregels. Wat voor hen grote gevolgen heeft.” Broeksma: “We lossen problemen op. We passen maatwerk toe. Bij Maartenshof en TSN bijvoorbeeld. Wat we doen is het invoeren van betaald parkeren, en dat is in lijn met de parkeervisie waar een meerderheid van de raad mee heeft ingestemd.”

“Het is politieke realiteit”
Sijbolts: “De wethouder verdedigt het beleid. Maar waar ik moeite mee heb, is dat we indertijd afspraken hebben gemaakt. In het coalitieakkoord staat participatie en het vinden van draagvlak met hoofdletters geschreven. Het College houdt zich niet aan die afspraken.” Broeksma: “Er is met het voorstel ingestemd. En daarmee is iets een politieke realiteit. En had dit anders gekund: ja. De communicatie had beter gemoeten.”

“Als er problemen zijn zoeken we naar een redelijke oplossing”
Organisaties die problemen hebben met het betaald parkeren kunnen zich bij de gemeente melden. De wethouder geeft aan dat er dan gezocht wordt naar een oplossing. Pestman: “Stel dat er een school is met elf docenten. Tien docenten komen in de auto, de elfde op de fiets. Op een dag krijgt de elfde docent een longontsteking. De dokter zegt, werken mag wel, maar dan moet je in de auto naar school rijden. Wat zegt u dan?” Broeksma: “Dan lossen we dat op.” Pestman: “Met één telefoontje is dat geregeld?” Broeksma: “We hebben onze parkeermensen. Dan kijken we daar naar en zoeken naar een redelijke oplossing.”

“Een blauwe zone gaan we niet doen, het werkt niet”
De wethouder geeft aan dat hij naar verschillende punten wil gaan kijken. Behalve de parkeertijden wil hij ook kijken naar bezoekersvergunningen. De tweede vergunning voor ondernemers wordt niet goedkoper. Broeksma noemt 529 euro voor ondernemers betaalbaar. Daarnaast moet er betaald gaan worden wanneer je de auto bij een winkelcentra parkeert. De blauwe zone is namelijk niet handhaafbaar. Broeksma: “Het werkt niet. We hebben er mee getest, maar het doet niet wat het moet doen. Daarom gaan we werken met een regime waarbij er 50 eurocent betaald moet worden.” Heiner: “Een blauwe zone is toch controleerbaar met een scanauto? Nu heb je kans dat mensen naar Leek gaan voor hun boodschappen.” Broeksma: “Een blauwe schijf moet je visueel zien en vaststellen. Dat werkt niet. We gaan het niet doen. Het kan niet.”

De wethouder laat verder weten dat er betaald parkeren ingevoerd gaat worden in Klein Martijn. Daarnaast is er het plan om de gelden die verdiend worden met betaald parkeren, te investeren in de wijk waar het geld vandaan komt.

Sebastiaan Scheffer

Recente berichten

Weer blijft nu wisselvallig tot en met het weekend, daarna dendert zomer vrij plotseling binnen

De komende dagen blijft het nog kwakkelen met het weer in Groningen. De zon laat…

6 uur geleden

Fracties hebben problemen met nieuwe parkeermaatregelen: “Iets goedkoper maken maakt iets anders duurder”

Een groot aantal fracties heeft op- en aanmerkingen bij het nieuwe pakket parkeermaatregelen dat de…

6 uur geleden

Schietpartij in Oosterparkwijk, één persoon gewond (update)

Bij een schietincident aan de Oliemuldersweg in de Oosterparkwijk is woensdagavond één persoon gewond geraakt.…

8 uur geleden

Grote Markt vol schaatsfanaten voor behoud Kardinge: ‘Warmte van dit feest voor de kou van een ijsbaan, dat mogen we niet kwijtraken’

Op de Grote Markt draaide het woensdagavond maar om één ding, namelijk schaatsen in Groningen.…

9 uur geleden

Gemeenteraad geen voorstander van extra regels in Noorderplantsoen, alcoholverbod blijft

Ondanks de duidelijke oproep van omwonenden en de Parkcommissie gaat de gemeenteraad niet instemmen met…

10 uur geleden

Brief van RUG-medewerkers over ‘excessief politieoptreden’ gehoond door burgemeester: ‘Ik begrijp werkelijk niet waarom’

“Ik begrijp werkelijk niet waarom medewerkers van de universiteit het gisteren bewogen heeft om, zonder…

10 uur geleden