Categorieën: Nieuws

Coalitie sluit de gelederen bij discussie betaald parkeren: “We erkennen dat het niet goed is gegaan”

Een meerderheid van de Groningse politiek ziet niets in een voorstel van Stadspartij 100% voor Groningen om in de toekomst draagvlak te zoeken bij het uitbreiden van betaald parkeren in de gemeente. Dat bleek woensdagavond.

Het invoeren van betaald parkeren in de wijken Hoornse Meer en Corpus den Hoorn is niet zonder slag of stoot gegaan. Bewoners vinden dat ze slecht betrokken zijn bij de planvorming, waarbij dit onderling leidt tot wrevel. Het voorstel van de Stadspartij, gesteund door de VVD, CDA, PVV en Partij voor het Noorden, roept het gemeentebestuur op om in de toekomst eerst te gaan praten, om draagvlak te zoeken en om daarna pas betaald parkeren in te voeren. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts van Stadspartij 100% voor Groningen: “De motie heeft de titel ‘nu wij niet meer praten’ gekregen. Dit is de tekst van een populair liedje. Want het is wat inwoners van Hoornse Meer ervaren. Dat er niet naar hen geluisterd wordt.”

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Waarom is GroenLinks zo tegen participatie?”
Sijbolts: “Mijn fractie is het wel eens met de coalitie met het doel om openbare ruimte te herwinnen. Maar het is wel belangrijk om met je inwoners in gesprek te gaan. Om draagvlak te zoeken.” De coalitiepartijen beredeneren op een andere manier. Men wil het waterbedeffect voor zijn. Als ergens betaald parkeren wordt ingevoerd, dan brengt dit een gevolg teweeg. Die problemen wil men een stap voor zijn. Benni Leemhuis van GroenLinks: “Dit hebben we in het voorjaar van 2021 besloten. Om het zo te doen. Daarom steunen we dit voorstel niet.” Sijbolts: “Ik heb grote zorgen. GroenLinks levert ook de wethouder participatie. Op dat vlak zijn er grote ambities. Ik hoor meneer Leemhuis nu zeggen dat er niet meer gepraat wordt. Waarom bent u zo tegen participatie?” Leemhuis: “Dit frame laat ik bij meneer Sijbolts. Het is een onzinnig frame. Wij zijn heel erg voor participatie. Het proces is zorgvuldig doorlopen.”

Wesley Pechler (Partij voor de Dieren): “Het proces is niet optimaal verlopen”
Wesley Pechler van de Partij voor de Dieren: “Ik denk dat we wel in gesprek zijn met de inwoners.” Sijbolts: “Ja, er wordt wel gesproken, maar pas nadat het is ingevoerd.” Pechler: “Ik ben het met u eens dat het proces niet optimaal is verlopen.” Rik Heiner van de VVD: “Ik ben blij met de toezeggingen die de wethouder vorige week heeft gedaan. Dat er gekeken wordt naar de parkeertijden. En dat er ook gekeken wordt naar het ophogen van het aantal uren voor bezoekersvergunningen. Voor ons als VVD is draagvlak erg belangrijk.”

Rita Pestman (PvdA): “Ik vind het vervelend worden”
Vorige week tijdens de commissievergadering was de PvdA kritisch op het handelen van de wethouder. Maar een week later lijken de gelederen weer gesloten te zijn. Rita Pestman van de PvdA: “Er is niet met de bevolking gesproken. De wethouder heeft ruiterlijk toegegeven dat het zo niet had gemoeten. Maar hoe moeten we nu verder? Er staan geen andere wijken op het programma waar betaald parkeren ingevoerd gaat worden. Daarom steunen wij dit voorstel niet.” Dat kan op een vraag rekenen van Heiner: “Er wordt wel gepraat, maar wordt er ook geluisterd?” Pestman: “Ik vind dit vervelend worden. Ik heb tijdens twee vergaderingen nu gezegd dat het zo niet had gemoeten. Op een gegeven moment moet je ook een streep trekken. Ik denk dat men duidelijk heeft begrepen dat dit niet de weg was. Hopelijk dringt het nu tot u door.”

Rita Pestman: “Als u niks hoort, en ik hoor niks, dan staan we na de zomer bij de wethouder voor de deur”
Heiner: “Het dringt door als we het beleid aan gaan passen.” Pestman: “Waar heeft deze uitspraak van u dan nu betrekking op? En dan niet teruggrijpen op Corpus en Hoornse Meer. Heeft u een ander voorbeeld?” Heiner: “Vorige week hebben we twee toezeggingen gekregen. Ik ben heel benieuwd of daar iets mee gedaan gaat worden. Of er echt serieus gekeken gaat worden om betaald parkeren van 10.00 tot 14.00 uur in te voeren.” Pestman: “U slaat eentje over. De wethouder heeft niet twee maar drie toezeggingen gedaan. Er wordt ook gekeken of de zaterdag er uit kan. Dus ja, er wordt geluisterd en na de zomer horen we meer. Als u dan niks hoort, en ik hoor ook niks, dan staan we samen op de stoep van de wethouder. Zullen we dat afspreken?” Dat kan op instemmend geknik van Heiner rekenen.

Amrut Sijbolts (Stadspartij 100% voor Groningen): “Gaat de PvdA een volgende keer pleiten voor meer draagvlak?”
Toch wil Sijbolts het nog wat duidelijker hebben: “Stel dat het betaald parkeren toch wordt uitgebreid. Gaat de PvdA er dan voor pleiten om draagvlak te zoeken voor het wordt ingevoerd?” Pestman: “Ik ga er voor pleiten dat er met mensen gesproken wordt en dan men er samen uit gaat komen.”

Wethouder Broeksma (GroenLinks): “We houden ons aan de kaders”
Wethouder Philip Broeksma van Verkeer raadt het voorstel af: “Wij houden ons als gemeentebestuur aan de kaders. Men kan het ons niet kwalijk nemen dat we raadsbesluiten uitvoeren. Als we van gebaande wegen afwijken dan benoemen we dat expliciet. Het gesprek voeren we altijd. En als het wringt dan passen we maatwerk toe. Daarom ontraden we het voorstel.”

Een meerderheid van de gemeenteraad gaat daar in mee. Elf raadsleden stemmen voor, 31 stemmen tegen.

Sebastiaan Scheffer

Recente berichten

Temperatuur blijft stijgen tijdens aanstaande zomerse dagen, daarna keert wisselvalligheid terug

De komende dagen lijkt het even of de zomer echt terugkeert in Groningen, met stabiel,…

34 minuten geleden

Raad stemt unaniem in om geld te zoeken om malafide huisjesmelkers aan te pakken

De gemeenteraad heeft het College woensdagavond opdracht gegeven om op zoek te gaan naar geld…

49 minuten geleden

Groningen lijkt weigergemeente te worden: “We zijn solidair met mensen die op de vlucht zijn”

Een motie van de PVV om alle AZC-locaties in de gemeente te sluiten werd woensdagavond…

2 uur geleden

Raad wil niet voorsorteren op besluit behoud ijsbaan Kardinge: “Nu instemmen betekent deuren dichtgooien”

Een oproep om de kunstijsbaan op Kardinge te behouden kreeg woensdagavond geen meerderheid in de…

3 uur geleden

Hidde Jurjus krijgt nieuw contract aangeboden bij FC Groningen, maar doelman twijfelt

Hidde Jurjus krijgt deze week een aanbieding voor een contractverlenging bij FC Groningen. Dat liet…

3 uur geleden

Kamervragen over aanhoudende problemen met communicatiesysteem in Groningse bussen

De problemen met de communicatie- en betaalapparatuur in de bussen van Qbuzz lijken nog steeds…

4 uur geleden