Categorieën: Nieuws

Raad wil niet draaien aan geluidsnorm evenementen, wel kijken naar nieuwe locaties en klachtentelefoon

De Groningse gemeenteraad is niet van plan om te draaien aan de knoppen van geluidsnormen voor evenementen. Wel lijkt een meerderheid van de partijen het eens dat de druk op bepaalde gebieden in Stad op dit moment te hoog is en ook vindt men dat er weer een klachtentelefoon moet komen.

Het onderwerp was door vier raadsfracties op agenda gezet naar aanleiding van een memo van het gemeentebestuur. In deze memo staat dat de ervaringen van geluidsnormen verschillend zijn, en dat het van veel factoren afhankelijk is. Dat bleek ook tijdens het debat waarbij verschillende insprekers gebruik maakten van hun inspreekrecht. Saskia Sterkman: “Vorig jaar zijn er 1.050 meldingen van geluidsoverlast binnengekomen. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2019, en vier keer het aantal waar de gemeente op had gemikt. Het is maar het topje van de ijsberg, want klachten die bij de politie binnenkomen worden niet meegeteld, net als meldingen op sociale media. Elke melding telt als één, maar het kan een heel gezin vertegenwoordigen.”

Alfred Somsen: “Ik heb niets tegen evenementen, ik stoor me alleen aan de overlast”
Sterkman: “Geluidsoverlast is geen keuze. Het is niet iets waar je om vraagt. Het dringt ongevraagd je leven binnen. Soms ervaart het als victim blaming als gevraagd wordt of ik de ramen wel dicht heb, of ik niet extra gevoelig ben, en of ik wel genoeg doe om het te voorkomen.” Alfred Somsen woont in Laanhuizen: “Vorige week werd het tijdens een informatieve sessie duidelijk neergezet, een muziekfestival zonder hinder is een utopie. Ik heb niets tegen evenementen, ik stoor me alleen aan de overlast.”

Paul Grimmius (Paradigm): “Er gebeurt al heel veel, de ontwikkelingen staan niet stil”
Lucy Pijttersen van Stadspark Natuurlijk: “Overlast zal er altijd blijven. Dat is waarheid als een koe. Maar waarom maak je die opmerking? Is het omdat je onverschillig bent? Dat je zegt dat het jammer is, en dat je er niks aan kunt doen? Of is het oprechte bezorgdheid, dat je niet weet hoe je het kunt voorkomen, maar dat je wel je best doet om dat te doen? Ik hoop dat de gemeenteraad die laatste koers gaat varen.” Paul Grimmius die onder andere organisator is van Paradigm: “Wij organiseren evenementen divers van aard waar jaarlijks 2 miljoen mensen op af komen. Dat evenementen niet zonder hinder kunnen worden georganiseerd, wordt breed erkend. We zijn bereikbaar voor klachten en vragen, maar we hebben geen invloed op luchtvochtigheid en wind. Wel staan de technologische ontwikkelingen niet stil. Het wegfilteren van bepaalde frequenties, moderne apparatuur, stages van de stad af richten. We doen het allemaal en we pakken het allemaal op.”

Janette Bosma (Partij voor de Dieren): “De druk moet van de zuidwestkant van de stad af”
Raadslid Daan Swets van Student & Stad: “Als we de decibelnormen aanpassen. Kunnen evenementen dan nog gehouden worden?” Grimmius: “Nee. Dan gaan evenementen de stad verlaten.” Tijdens het debat blijkt er ook geen enkele partij te zijn die aan die knop wil draaien. Wel is men het er over eens dat de druk op een bepaald deel van de stad te groot is. Verschillende fracties vinden het belangrijk dat er meer spreiding plaats gaat vinden. Janette Bosma van Partij voor de Dieren: “Geluidsoverlast heeft invloed op alles. Op slaap, werk, studie. Van ons mag het wel een tandje minder, waarbij de druk van de zuidwestkant van de stad af moet en je evenementen meer moet gaan verspreiden.”

Daan Swets (Student & Stad): “Waar moeten dance-events naar toe?”
Etkin Armut van het CDA: “Je hebt nu twee terreinen die vlakbij elkaar liggen, het Stadspark en het Suikerunieterrein. De locaties hebben op dit moment twee profielen. Zou het een idee zijn om daar één profiel van te maken, zodat dit resulteert in meer spreiding, zoals ons vroegere raadslid Herman-Pieter Ubbens al eens heeft voorgesteld? Door één profiel is er namelijk op deze locaties minder mogelijk waardoor de overlast zich beperkt?” Swets: “Stel dat je dance-events wilt verplaatsen. Wat is dan het voorstel. Waar moeten die evenementen naar toe?” Bosma: “Ik had het over verspreiden. Er zijn meer locaties geschikt, maar voor ons is helder dat de druk van de zuidwestkant af moet.”

Maria Martinez-Doubiani (D66): “Is GroenLinks aan het draaien?”
Ook GroenLinks ziet wel iets in spreiding. Raadslid Tim van de Vendel: “Groningen is een bruisende stad. Er zijn veel evenementen en dat moeten we koesteren. Maar we zien ook dat woongenot verloren gaat.” Dat kan op een interruptie rekenen van Maria Martinez-Doubiani van D66: “GroenLinks had indertijd grote ambities voor grootschalige evenementen. Staan jullie hier nog steeds achter of zijn jullie aan het draaien?” Van de Vendel: “We zijn trots en blij wat er in Groningen wordt neergezet. Maar we zien ook dat er een grote druk is op de zuidwestkant. Dat veroorzaakt veel overlast, een onevenredige druk. Het is belangrijk om klachten serieus te nemen. Hoe kun je het beter maken? Keuzes maken in spreiding? Nieuwe locaties? Of een mix?”

Dennis Ram (PVV): “Jaren geleden hebben we gewaarschuwd voor de gevolgen als je alles in het Stadspark wilt organiseren”
Dennis Ram van de PVV: “Ik zit hier echt met verbazing te luisteren. Een paar jaar geleden werd er door deze raad gestemd voor het verdwijnen van de paardenrenbaan in het Stadspark. Als PVV hebben we toen gewaarschuwd voor de overlast die het nieuwe evenemententerrein op deze locatie teweeg kan brengen. En nu maakt GroenLinks een draai. Toch maar spreiden. Waarbij er opnieuw geïnvesteerd moet worden in een nieuw aan te leggen terrein.” Van de Vendel: “De overlast komt niet vanuit het Stadspark …” Die opmerking zorgt voor rumoer vanaf de tribune. Voorzitter: “Ik wil dat het op de publieke tribune stil is.” Van de Vendel: “Je kunt ook kijken naar technische mogelijkheden om de overlast te beperken.”

Hans Moerkerk (Stadspartij 100% voor Groningen): “Als ik een motie schrijf waarin staat dat de klachtentelefoon terug moet komen, steunt u dit dan?”
Daarnaast vinden vrijwel alle partijen het belangrijk dat de klachtentelefoon terug moet komen. Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen: “Waarom kan de gemeente niet een klachtentelefoon opzetten. De gemeente heeft duizenden medewerkers, maar kan niet een telefoon opnemen wanneer zich grootschalige evenementen in de stad aandienen?” Floor Mertens van de SP: “De klachtenprocedure kan beter. Omwonenden voelen zich niet gehoord. Ook de nazorg moet beter.” Daan Swets: “Kan de gemeente niet een callcenter inhuren om dit goed af te handelen? Dat zou ik willen meegeven.” Ook de PvdA vindt een goede bereikbaarheid bij klachten belangrijk en dat kan op een interruptie rekenen van Moerkerk: “Stel nu dat ik volgende week een ‘motie vreemd’ indien waarin ik stel dat er weer een nummer gebeld moet kunnen worden, gaat u daar in mee?” Irene Huitema van de PvdA: “Ja.”

Wethouder Manouska Molema (GroenLinks): “Martiniplaza bevindt zich in dezelfde hoek van de stad”
Het is een geluid dat door wethouder Manouska Molema (GroenLinks) van Evenementen ook duidelijk gehoord wordt. “Het is het zoeken van de balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Groningen is een stad die bruist met ongeveer vijfhonderd evenementen per jaar. Daar zijn we trots op, en verschillende partijen refereren daar ook naar. We zien dat het bij de kleine en middelgrote evenementen eigenlijk heel goed gaat. Waar het wat spaak loopt zijn de grote, meerdaagse evenementen. De zuidwesthoek van de stad is genoemd, waarbij ik wil meegeven dat Martiniplaza zich ook in deze buurt bevindt.”

“Locatieprofiel lijkt ons niet de oplossing”
“Het voorstel om een locatieprofiel in te zetten, dat lijkt ons niet de volledige oplossing, omdat je Martiniplaza dan onvoldoende mee neemt. Je kunt ook kijken naar andere maatregelen. Wat kunnen organisatoren doen om de overlast te verminderen? Er worden al dempende maatregelen genomen. Er wordt al nagedacht over de tijdstippen waarop er muziek klinkt. Maar dat wil niet zeggen dat het genoeg is. Spreiding van evenementen is iets waar we naar moeten kijken. Het zoeken naar andere locaties is verstandig, maar is niet per direct een oplossing.”

“Oplossing is niet makkelijk”
“Duidelijk is dat de oplossing niet makkelijk is. Als dat zo was geweest, dan hadden we die namelijk al gevonden. In de toekomst zullen we hier vaker over spreken. Wat betreft de klachten. Die kunnen nu digitaal worden gedaan. Die worden ook direct uitgelezen en daar wordt actie op ondernomen. Een grote groep mensen ervaart dit ook als prettig. Maar ik zeg u toe dat we hiermee aan de slag gaan. Daarnaast is het denk ik goed om te zeggen dat er ook heel veel wel goed gaat. Veel evenementen vinden plaats op een goede manier.”

Sebastiaan Scheffer

Recente berichten

Agenten nemen auto in beslag vanwege rijden met ingevorderd rijbewijs

Agenten hebben dinsdagavond een auto in beslaggenomen nadat zij er een persoon in hadden zien…

1 uur geleden

Opnieuw storing aan Zaanbrug, bussen rijden om (opgelost)

Er zijn woensdagmiddag opnieuw problemen geweest met de Zaanbrug bij het Hoofdstation. Bussen moesten een…

2 uur geleden

Donar trekt Keevan Veinot aan

Donar heeft de Canadese basketballer Keevan Veinot aangetrokken. De 25-jarige aanwinst is een veelzijdige speler…

3 uur geleden

Vijf hybride auto’s voor Handhaving Groningen

De handhavers van de gemeente Groningen kregen woensdag de sleutels van vijf hybride auto’s. De…

3 uur geleden

Tegenstanders Donar voor ENBL vooral uit Oost-Europa

Donar speelt in Europees verband vooral tegen Oost-Europese clubs. Dat blijkt uit de groepsindeling die…

4 uur geleden

Harenaren leren buren kennen tijdens spelletjesavonden Hoge Ogen

Afgelopen vrijdag liep de spanning bij buurtvereniging De Mellenshorst in Haren hoog op. Aanwezigen streden…

5 uur geleden