Categorieën: Nieuws

Politieke partijen schrikken van langzame voortgang aanpak Ring West en N355

Verschillende fracties in de Provinciale Staten zijn geschrokken van de weinige meters die in de afgelopen periode zijn gemaakt in de projecten om de Ring West en de N355 aan te pakken. De partijen willen met het Provinciebestuur in gesprek.

In september 2020 namen de Provinciale Staten een besluit om de verkenning van Ring West te starten. Met het aanpakken van de N355 werd in 2018 ingestemd. In een voortgangsupdate, die in december naar de fracties werd gestuurd, laat de provincie weten dat het proces van beide projecten bijgesteld moet gaan worden. “We zijn nu bijna drie jaar verder en we missen de hoge ambitie in ieder geval voor wat betreft de snelheid van de verkenning”, aldus de fracties van Partij voor het Noorden, 50PLUS, Groninger Belang, BVNL, PVV en Ons Groningen.

N355
Waar gaat het precies over? Het project behelst het opwaarderen van de N355, de weg tussen Groningen en Zuidhorn, en de aanpak van Ring West. Bij de N355 wordt gewerkt aan een plan voor de aanleg van een nieuwe parallelstructuur en de aanpak van het kruispunt Slaperstil. Momenteel treedt tijdens de ochtend- en avondspits vertraging op. Dit is een probleem voor onder andere het openbaar vervoer, waarbij de buslijn Zuidhorn-Groningen als een belangrijke verbinding wordt gezien. Daarnaast is het opwaarderen nodig vanwege de woningbouwontwikkelingen aan de westkant van Stad, waardoor de druk op de wegen in de toekomst alleen maar groter zal worden.

Westelijke Ringweg
Om de westelijke ringweg aan te pakken is vorig jaar vanuit de overheid een bedrag van 82 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het bedrag is echter onvoldoende om alles uit te voeren. Voor de westelijke ringweg in zijn geheel aangepakt gaat worden, is het de bedoeling dat eerst een aantal verbeterpunten wordt uitgevoerd. Het gaat onder andere om de toegang tot de Reitdiephaven te verbeteren. Belangrijke bouwstenen zijn het verwijderen van de aansluiting van de Hoogeweg op de Westelijke Ringweg en het opheffen van de uitvoegstrook naar de Stadskerk. De rotonde Reitdiephaven moet een vijfde afslag krijgen om de bereikbaarheid op peil te houden. De aanleg van een zogeheten ‘vijfde poot’ is lastig omdat daarvoor garageboxen opgekocht en verplaatst moeten worden. De situatie op de woningmarkt maakt deze aankoop erg duur. Ook wordt het opheffen van de aansluiting Hoogeweg als niet handig beschouwd vanwege de woningbouw die de komende jaren in dit deel van de stad zal plaatsvinden. De provincie stelt dan ook voor om dit verbeterpunt pas later te gaan realiseren.

“N355-project is al flink vertraagd”
“Er wordt nu gezegd dat de grootschalige woningbouw die gerealiseerd gaat worden, de betrokkenheid van het Rijk om woningbouw te realiseren, en het geld dat via het MIRT beschikbaar is gesteld, leidt tot een bijgesteld proces om de Westelijke Ringweg aan te pakken, om de tussentijdse maatregelen Ring West uit te voeren, en om de situatie op de N355 te verbeteren. Volgens onze inschatting is het N355-project al flink vertraagd. Ook wordt in de brief beschreven dat de verkeerseffecten veel groter zijn dan bij aanvang van beide projecten werd gedacht.”

Biedt een nieuwe westelijke ringweg kansen?
De partijen willen van het Provinciebestuur weten of de kostenberekeningen die indertijd zijn gemaakt nog juist zijn. Ook willen de partijen weten of de aanleg van een compleet nieuwe westelijke ringweg kansen kan bieden. Indertijd is hier ook over gesproken, maar toen werd dit niet als een mogelijkheid beschouwd. Daarnaast willen de fracties weten of het niet aanleggen van een weg naar de nieuwe wijk De Held III voor verdere vertraging van het N355-project kan zorgen.

Sebastiaan Scheffer

Recente berichten

Kunstroute breng bewoners Drielanden samen: “Het is vandaag echt een feestje”

In de wijk Drielanden vindt zondag een Kunstroute plaats. In de wijk zijn de deuren…

17 minuten geleden

Auto te water tussen Stad en Peize

Bij een verkeersongeluk op de N372 tussen Stad en Peize is zondagmiddag een automobilist van…

34 minuten geleden

Automobilist schept fietser in Herestraat

Bij een verkeersongeluk in de Herestraat is zondagmiddag een fietser gewond geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf…

2 uur geleden

Geen treinverkeer mogelijk richting Zuidhorn door storing (opgelost)

Treinreizigers tussen Groningen en Zuidhorn hebben zondagmiddag te maken gehad met vertraging. Door een storing…

3 uur geleden

D66 ziet urban sportcentrum op Kardinge wel zitten: “Hiermee kun je de sport een enorme slinger geven”

Het is belangrijk om naast verenigingssporten ook te investeren in urban sports. Dat zegt de…

6 uur geleden

Ten Boer wordt met komst GroningenFit sporthart van de regio: “Zwembad is positief over ons voorstel”

De trainingen van GroningenFit worden vanaf 15 juli aangeboden op het terrein van zwembad De…

6 uur geleden