Categories: Nieuws

Terra en Drenthe College willen in 2024 fuseren

De besturen van Terra en het Drenthe College willen op 1 januari 2024 met elkaar fuseren. De bestuurders van de twee onderwijsinstellingen tekenden donderdag een intentieverklaring voor de fusie.

Door de fusie hopende twee onderwijsinstellingen ‘kwalitatief, hoogwaardig en bereikbaar onderwijs’ te blijven, met een grote keuze aan richtingen. Terra en het Drenthe College zijn bang dat ze dit zonder fusie gaan verliezen, omdat er sprake is van krimp in de regio. Daarnaast hopen de onderwijsinstellingen met de fusie meer samenwerking te bewerkstelligen tussen vakgebieden die de verschillende scholen van Terra en het Drenthe College nu aanbieden.

De afgelopen maanden is een verkenning uitgevoerd naar kansen en mogelijke risico’s van een eventuele fusie. Daarbij is vooral gekeken naar het onderwijs, de organisatie en sturing, bedrijfsvoering, ICT en HR. Uit deze verkenning is naar voren gekomen dat er geen belemmeringen zijn voor een fusie.

Er zit nog wel één hobbel in de weg voor de fusie: minister Dijkgraaf van onderwijs moet de fusie nog goedkeuren. Als dat gebeurt, fuseren de bedrijfsbesturen op 1 januari volgend jaar. Op 1 augustus in dat jaar fuseren de instellingen volledig, maar de twee namen (Terra en Drenthe College) blijven vooralsnog gewoon zoals ze zijn na de fusie.

 

Tom Veenstra

Recent Posts

Kerstdorpen opnieuw te zien in twee winkelstraten

Er zijn vanaf dinsdag kerstdorpen te bewonderen in de etalages van twaalf winkels in de…

44 minuten ago

Voorlichting over zorgverzekeringen op Grote Markt

Voor mensen die niet weten wat wel of niet vergoed wordt in het basispakket van…

2 uur ago

Leerlingen Willem Lodewijk Gymnasium pakken internationale prijs

Twee leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium zijn in de prijzen gevallen tijdens de twintigste…

2 uur ago

Maandagavond overlast door heien funderingspalen bij Europaweg

Maandagavond (vanavond) gaan tussen 20.00 uur en 00.00 uur funderingspalen de grond in bij de…

4 uur ago

Doktersdienst hoopt te hoge druk tijdens kerstweekeinde te voorkomen

De doktersdienst in Groningen verwacht vanwege het lange kerstweekeinde een grote druk op de huisartsenspoedposten.…

4 uur ago

Weer Kerstkaart: “De kans op een witte kerst is vandaag niet veel soeps”

De kans op een witte kerst is vandaag niet veel soeps, stelt OOG weerman Johan…

4 uur ago