Aantal minimahuishoudens in Groningen daalt, maar meer minima blijven lang arm

nieuws
Foto: PIX1861 via Pixabay

De totale groep minimahuishoudens in de gemeente Groningen is de afgelopen jaren iets gedaald. Dat blijkt uit de Armoedemonitor 2022 van Onderzoek, Informatie en Statistiek Groningen. Tegelijkertijd neemt de groep ‘langdurige minima’ iets toe.

Volgens de onderzoekers is het aandeel minimahuishouden in Groningen gedaald van 17,3 procent naar 16,7 procent. Dat komt neer op 17.000 huishoudens in de gemeente. Het aandeel van deze mensen die langdurig in armoede zitten (vier jaar of langer rond het bestaansminimum) is licht toegenomen, van 10,3 procent in 2017 naar 10,7 procent. 9.500 konden in 2019 langdurig niet rondkomen.

Van de minima zegt 34 procent ‘moeilijk’ of zelfs ‘helemaal niet’ rond te kunnen komen. Bij de niet minima is dat vier procent.

Opvallend veel bedrijfseigenaren

Opvallend is ook dat huishoudens die een eigen bedrijf runnen, opvallend vaak onder de categorie vallen van mensen die niet kunnen rondkomen van het voor hen beschikbare inkomen.

Kompaswijken bovenaan de lijst

Er zijn een aantal Groninger wijken waar het aandeel minimahuishoudens aanzienlijk hoger ligt dan gemiddeld. Dat is met name het geval in de ‘kompaswijken’ De Hoogte, Indische Buurt, Selwerd, Paddepoel en de Oosterparkwijk.

Minder arme kinderen

Het aandeel kinderen in Armoede is licht gedaald. In 2016 leefden nog 13,6 procent van de Groningse kinderen in arme gezinnen. Drie jaar later was dat nog maar voor 12,9 procent van alle Groningse kinderen het geval. De cijfers betekenen wel dat ongeveer één op de acht kinderen in de gemeente Groningen opgroeit in armoede.

Energiearmoede

Door de stijgende energieprijzen dreigt een groot aandeel minimahuishoudens het slachtoffer te worden van energiearmoede, zo stellen de onderzoekers. “Als de energieprijzen eind 2022 verdubbelen ten opzichte van 2019, is elk minimahuishouden met een energierekening rond de 60 euro in 2019 dit jaar energiearm.

OOG interviewde vrijdag Klaas Kloosterman, één van de onderzoekers van OIS, over dit onderwerp. Hij stelde toen dat ruim tienduizend Stadjers energiearm dreigen te worden.