Glimmenaren pleiten om maximumsnelheid in dorp te verlagen naar 30 kilometer per uur

Om de verkeersveiligheid in Glimmen te verbeteren stellen dorpsbewoners voor om de maximumsnelheid in het dorp te verlagen naar 30 kilometer per uur. Afgelopen week werd een verkeersplan aangeboden aan wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer.

De afgelopen periode is aan dorpsbewoners gevraagd om mee te denken over de verkeersveiligheid en om verkeerswensen door te geven. Uit het verkeersplan blijkt dat een verbetering van de verkeersveiligheid, en dan met name een verlaging van de verkeerssnelheid, een breed gedragen wens is. De gemeente Groningen is in een vroeg stadium betrokken bij het project, die op haar beurt het bedrijf BonoTraffics in heeft geschakeld. Dit bedrijf heeft de bewoners geholpen om verkeerswensen te vertalen naar realistisch haalbare verkeersmaatregelen.

Eén van de voorstellen is om de zichtbaarheid van de dorpsentrees te vergroten, verkeersplateaus aan te laten leggen en bloembakken te plaatsen in straten die zich daarvoor lenen. Daarnaast wordt een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur voor het hele dorp voorgesteld. Deze wens sluit aan bij de landelijke trend en past bij het beeld in omliggende dorpen waar de maximumsnelheid eveneens is teruggebracht. Ook is er de wens om het dorp minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand vrachtverkeer. Daarnaast wordt er voorgesteld om de huidige komborden ter verplaatsen zodat de snelheid op de Zuidlaarderweg en de Rijksstraatweg omlaag wordt gebracht. Op deze locaties wordt nu veel overlast ervaren. Wethouder Broeksma heeft de afgelopen dagen het plan in ontvangst genomen.