“Als je de natuur goed meeneemt in je plannen voor de Suikerzijde dan is er geen probleem”

nieuws
Onder andere de geoorde fuut heeft een thuis op de voormalige vloeivelden. Foto: Maga-chan - photo taken by Maga-chan, CC BY-SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1541998

Dat de voorzieningenrechter maandag besloot om de voorbereidende werkzaamheden om 750 woningen te bouwen op het Suikerunieterrein opnieuw stil te leggen, was onvermijdelijk. Dat zegt directeur Marco Glastra van Het Groninger Landschap.

“Laat ik allereerst zeggen dat wij als Het Groninger Landschap, waarbij we samenwerken met verschillende andere natuur- en faunaorganisaties, liever niet de gang naar de rechter hadden gemaakt”, vertelt Glastra. “Maar onze expertise wordt genegeerd. Als je een nieuwe wijk wilt ontwikkelen dan moet dat hand in hand gaan met de natuur die daar al is. En als er natuur verloren gaat, dan moet je dit op de juiste manier, op een rijke manier, compenseren. Bij dit plan op de vloeivelden wordt er een wijk gerealiseerd, waarbij de natuur maar moet wijken. De geoorde futen en de vleermuizen wil men verplaatsen naar Polder De Oude Held, wat ten koste gaat van de weidevogels, zoals de grutto, die daar nu hun habitat hebben. Maar zo werkt het niet.”

“Ik hoop dat bij de gemeente nu duidelijk wordt dat we echt in gesprek moeten”
Glastra hekelt ook de houding van de gemeente. “Wij hebben als natuurorganisaties herhaaldelijk gezegd, we willen graag in gesprek met jullie. En die gesprekken zijn er vervolgens ook geweest. Maar dat zijn gesprekken waarbij de gemeente aan ons uit legt hoe zij het zien, hoe het volgens hen moet. Waarbij ze zich stoelen op bepaalde expertise. Het is eenrichtingsverkeer. Als wij met een plan komen, en we hebben er inmiddels al meerdere ingediend, dan wordt daar niks mee gedaan. Op een gegeven moment word je dan gedwongen om de gang naar de rechter te maken. En met de uitspraak die er nu gedaan is zien wij ook dat wij bevestigd worden in onze zorgen. Daarom hoop ik ook dat de uitspraak van de voorzieningenrechter de gemeente nu laat inzien dat we echt in gesprek moeten om vertraging van de woningbouw te voorkomen.”

“De gemeente reageert niet”
Na de sluiting van de Suikerfabriek zijn de vloeivelden een thuis geworden voor verschillende diersoorten, waaronder de geoorde fuut en vleermuizen. “In de planontwikkeling zal je woningbouw en natuur hand in hand moeten laten gaan. Een onderdeel van de oplossing is dat wij vinden dat de westelijke vloeivelden blijven liggen zoals het er nu bij ligt. Je hebt het dan over drie of vier hectare. Dat kan ook, want de gemeente wil op dit terrein een park maken. Maar wij vinden dat je het gebied, zoals het er nu bij ligt, in tact moet houden. Je kunt er een wandelpad om heen leggen. En zo hebben we meer oplossingen aangedragen. We hebben gezegd, de geoorde fuut in het gebied kan misschien compensatie worden aangeboden in de Oosterpolder bij Haren. Daar hebben we geen reactie op gekregen.”

“Het één mag niet ten koste gaan van het ander”
Het besluit van de rechter maakt bij verschillende mensen de tongen los. Bijvoorbeeld bij de JOVD die zegt dat de woningbouw nu vertraagd wordt vanwege twintig vogels in het gebied. Glastra: “De JOVD slaat de plank mis, en heeft duidelijk het dossier niet tot zich genomen. Bij de realisatie van een plan als de Suikerzijde moet je heel goed kijken wat er in het gebied reeds is, en moet je bij de planontwikkeling de huidige natuur daarin meenemen. Wij zijn niet tegen woningbouw. Wij zijn voorstander dat woningen en natuur samen tot hun recht komen. Maar het één mag niet ten koste gaan van het ander. Daarom moeten de huidige plannen aangepast worden.”

“We zijn graag bereid om naar het gemeentehuis te komen”
In Groningen is onlangs een nieuw College aangetreden waarin ook de Partij voor de Dieren is vertegenwoordigd. “Dat kan positief zijn, hoewel in het Collegeakkoord te lezen is dat deze partij de Suikerzijde heeft opgegeven. De planvorming is al te ver ontwikkeld. Maar feit is, zeker nu met de uitspraak van de rechter, dat we wel in gesprek moeten. Dat we er samen uit gaan komen. En daarom zeg ik ook tegen de gemeente, wij willen graag in gesprek. Maar dan wel in gesprek, en niet te horen krijgen hoe het moet. En wij zijn graag bereid om naar het gemeentehuis te komen.”