Categorieën: Nieuws

“Provincie moet veel slimmer omgaan met water; landbouw en natuur in harmonie”

De Partij voor de Dieren wil dat in de provincie veel slimmer omgegaan gaat worden met water. De partij heeft het onderwerp op de agenda gezet in de Provinciale Staten.

“In de eerste maanden van dit jaar hadden we te maken met zowel flinke wateroverlast als problematische verdroging”, laat Statenlid Ankie Voerman namens de partij weten. “Woensdag wordt er in de provincie gesproken over de Regionale Klimaatadaptatie Strategie. In deze plannen is er te weinig aandacht voor een natuurlijker waterpeil.

“We moeten veel meer maatregelen treffen om regenwater vast te houden”
De provincies Groningen en Drenthe hebben samen met de waterschappen een strategie opgesteld waarbij het doel is om een waterrobuuste en klimaatbestendige inrichting van de leefomgeving te realiseren in 2050. “Wij vinden die plannen ontoereikend. Natuurmonumenten vraagt terecht al lange tijd aandacht voor het urgente waterprobleem. We moeten veel meer maatregelen treffen om het regenwater vast te houden. In een natte periode juist niet zo snel en zo veel mogelijk water afvoeren. Veel beter is het om het water de tijd te geven weg te zakken in de bodem zodat de grondwaterstand weer op een meer natuurlijk peil kan komen. Dit is ook gunstig voor de drinkwatervoorziening.”

“Landbouw en natuur in harmonie in plaats van landbouw die de natuur naar zijn hand zet”
Volgens de partij is een hoger waterpeil bij uitstek de manier om de gevolgen van weersextremen op te vangen. Dit kan gecombineerd worden met grootschalig natuurherstel, het beperken van de uitstoot van CO2 en het voorkomen van nog meer schade aan woningen door inklinking van de bodem. De belangrijkste opdracht daarbij is dat landbouw en natuur in harmonie samenwerken, in plaats van dat de landbouw de natuur naar zijn hand zet. “Momenteel mag het waterpeil in de sloten nooit tijdelijk hoger staan dan het gangbare landbouwpeil om te zorgen dat zware landbouwmachines altijd het boerenland op kunnen. Van alle grond in Groningen is ruim zestig procent in gebruik als landbouwgrond. Dit bodemoppervlak biedt de mogelijkheid om immens veel regenwater vast te houden. Groningen als een grote spons. De nu voorgestelde adaptatiestrategie is zelfs niet eens een appeltje voor de dorst, terwijl er een rigoureuze omslag nodig is. Mensen, planten en dieren zullen er alle baat bij hebben.”

“Water wordt zo snel mogelijk afgevoerd naar zee”
De waterhuishouding in Nederland is van oudsher ingericht om overtollig water zo snel mogelijk af te voeren naar de zee. “Nu er steeds vaker extreme weersomstandigheden voorkomen, moet dit model op de schop. Het is doodzonde om al het water weg te laten stromen. Het grondwater wordt dan onvoldoende aangevuld met schoon regenwater, waardoor er sneller verdroging optreedt bij weinig regenval. Door de lage grondwaterstand hebben natuur en landbouwgewassen geen buffer om een droge periode te overbruggen, treedt er extra veenoxidatie op met als gevolg een hoge uitstoot van CO2 en kunnen woningen op den duur schade oplopen door inklinking en verzakking van de bodem.”

De partij dient woensdag een motie in waarbij partijen worden opgeroepen voor een toekomstbestendig waterbeheer.

Sebastiaan Scheffer

Recente berichten

‘Zondag zon en bewolking, komende dagen zomers maar ook buien’

De hogere temperaturen gaan we de komende dagen kwijtraken. In plaats daarvan wordt het met…

3 uur geleden

Ruim vijftig lopers gaan de nacht in bij ultraloop Kardingebultra

De deelnemers aan de Kardingebultra gaan zaterdagavond om 22.00 uur hun negende uur in. De…

4 uur geleden

Omstanders redden persoon uit Hoorsemeer

Omstanders hebben zaterdagavond een persoon uit het Hoorsemeer gered. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate…

6 uur geleden

Zwembaden Ten Boer en Hoogkerk swingen onder zomerzon: “Extra lang geopend”

De start van de zomervakantie voor de schooljeugd wordt zaterdag 'gevierd' met een echte zomerse…

8 uur geleden

FC klopt Emmen in tropisch oefenduel

FC Groningen rekende zaterdagmiddag op het terrein van amateurclub Rolder Boys af met FC Emmen…

9 uur geleden

Regenboogbankje Haren door vandalen omver geduwd: “Weggehaald om onveilige situaties te voorkomen”

Het regenboogbankje aan de Kerklaan in Haren is vrijdag opnieuw ten prooi gevallen aan vandalen.…

10 uur geleden