Geen extra vierkante meters meer voor terrassen in Stad

nieuws
Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

Horecaondernemers in Stad hoeven niet meer te rekenen op extra vierkante meters voor terrassen. Inmiddels gelden de oude regels weer. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

In de zomer van 2020 werden de terrasregels voor horecaondernemers versoepeld. De anderhalvemetersamenleving was de standaard. Om ondernemers hun werk te kunnen laten doen mochten terrassen in de openbare ruimte wat groter worden. Hiervoor moest wel toestemming gevraagd worden. Inmiddels is de horeca echter weer teruggekeerd naar de situatie van voor de coronacrisis, en zijn ook vrijwel alle coronamaatregelen verdwenen en versoepeld. Ook de gemeente Groningen keert qua terrassenbeleid terug naar de oude situatie. Dit betekent dat terrassen niet groter mogen zijn dan wat afgesproken is in de oorspronkelijke vergunning.

Ondernemers zijn inmiddels per brief geïnformeerd door de gemeente. De komende periode gaan toezichthouders controleren of terrasgrenzen niet worden overschreden. Gebeurt dit wel dan kan er handhavend worden opgetreden.