Stadsbestuur gaat kijken of TSSG-regeling voor ondernemers uitgebreid en verlengd kan worden

nieuws
Foto via Pixabay

Wethouder Berndt Benjamins (D66) van Economie gaat onderzoeken of de TSSG-regeling voor ondernemers uitgebreid en verlengd kan worden. Dat liet Benjamins woensdag weten tijdens de Politieke Woensdag.

Benjamins reageerde daarmee op vragen van raadslid Hans Moerkerk van Stadspartij 100% voor Groningen: “Heel veel ondernemers zijn blij met de TSSG-regeling, Tegemoetkoming Specifieke Sectoren Groningen. Ondernemers die tijdens de coronacrisis te maken hebben gehad met een omzetdaling van veertig procent, hebben afhankelijk van de sector waar binnen zij opereren, recht op een compensatie waarvoor we als gemeenteraad 2,9 miljoen euro beschikbaar voor hebben gesteld. We zien echter dat een aantal ondernemers verdrietig zijn, omdat zij buiten de boot vallen. Met dit voorstel willen we dat repareren.”

Hardheidsclausule
Wethouder Benjamins: “TSSG is opgetuigd voor de zwaarst mogelijk getroffen branches. We hebben aan het CBS gevraagd welke branches dat zijn en daar zijn codes uitgerold. Ondernemers binnen deze branches kunnen op een laagdrempelige manier een aanvraag indienen. Ze moeten een online formulier invullen en twee bijlagen toevoegen en dat is het. U vraagt of wij nu een hardheidsclausule toe willen voegen zodat meer ondernemers van de regeling gebruik kunnen maken. Wij denken dat de laagdrempeligheid dan verdwijnt. Want als ondernemer zal je dan aan moeten tonen dat je ook echt veertig procent omzetverlies hebt geleden, je zult een inkomstenverklaring moeten overhandigen en er zal inzage moeten komen in de boekhouding.”

Andere steunpakketten
“Juist een ingewikkelde vorm is de reden dat er maar weinig ondernemers gebruik hebben gevraagd van de TONK-regeling. We denken dat we met de huidige TSSG-regeling meer ondernemers kunnen bereiken dan de TONK-regeling. Daarnaast moet gezegd worden dat er voor andere sectoren andere steunpakketten bestaan. Zo kan de creatieve sector gebruik maken van een eigen steunpakket.”

“We onderzoeken de grenzen van het mogelijke”
“Daarnaast vraagt u of we de sluiting van de regeling, die nu gepland staat voor 29 april, kunnen verlengen tot 1 juni. We zien dat op dit moment het beschikbaar gestelde budget nog niet volledig besteed is. Daarom wil ik gaan bekijken of we deze periode kunnen verlengen. Ook willen we gaan onderzoeken of we het aantal CBS-codes, uit kunnen breiden zodat toch meer ondernemers gebruik kunnen maken van de regeling. Als College zijn we dus volop bezig om de grenzen van het mogelijke te verkennen.”

Deel dit artikel: