Vorig jaar 606 miljoen euro vergoeding toegekend voor aardbevingsschade

nieuws

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen kende vorig jaar 606 miljoen euro aan schadevergoeding toe voor fysieke schade, waardedaling van woningen en immateriële schade. Dat blijkt uit het jaarverslag van het IMG over vorig jaar.

Inclusief de uitkeringen van vorig jaar staat de teller voor het IMG nu op 1,25 miljard euro aan toegekende vergoedingen. In totaal zijn er 208.000 schademeldingen afgehandeld sinds de start van het IMG op 19 maart 2018. Daarvan zijn 108.000 voor fysieke schade en 100.000 voor waardedaling. De regeling voor immateriële schade is eind vorig jaar gefaseerd gestart en kent daarom nog relatief kleinere aantallen.

Er staan nog een kleine 25.000 schademeldingen open bij het IMG. Dat liep begin dit jaar snel terug van 32.000 openstaande meldingen, als gevolg van invoering van de vaste vergoeding.

Relatief hoge kosten

Het IMG maakte in 2021 voor 259 miljoen euro aan kosten voor de afhandeling van de schade, waarvan een groot deel voor de inzet van deskundigen voor beoordeling van fysieke schade en inzet van schade-opnemers (150 miljoen euro). Volgens het IMG vergt de maatwerk-aanpak van fysieke schade relatief veel tijd en geld (gemiddeld 5.300 euro per schademelding).

De vaste vergoeding van 5.000 euro zorgt wel voor een snelle daling in de kosten voor het IMG. Waar nu nog 0,74 euro aan uitvoeringskosten nodig zijn om 1 euro schadevergoeding te kunnen uitkeren bij fysieke schade, is de verwachting dat deze verhouding dit jaar fors verbetert.

IMG verwacht toename meldingen immateriële schade

Voor dit jaar verwacht het IMG dat het aantal meldingen voor immateriële schade verder toeneemt. Inmiddels zijn er in de gemeente Eemsdelta tot op heden ruim 3.200 Groningers die vergoeding aanvroegen voor ernstig leed en verdriet. Dit jaar wordt de regeling in alle gemeenten opengesteld en steeds meer mensen raken er bekend mee.