Verbazing bij politieke partijen over Paddepoelsterbrug, wethouder deelt frustraties

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

Om een nieuwe Paddepoelsterbrug te realiseren is meer onderzoek nodig. Dat liet wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer woensdagmiddag weten op de Politieke Woensdag.

De wethouder reageerde daarmee op vragen van de fracties van de PvdA, D66 en GroenLinks. “De Paddepoelsterbrug is 3,5 jaar geleden aangevaren”, introduceert Jim Lo-A-Njoe van D66 het onderwerp. “In de afgelopen jaren is er veel gesproken en geschreven over de vervanging van de brug. Er is na veel publieke, politieke en bestuurlijke inzet de afspraak gemaakt dat er een nieuwe brug terugkomt. Begin dit jaar zou er een besluit worden genomen over de vaststellingsovereenkomst. Wij begrijpen van bewoners dat dit besluit er nog niet is en delen hun zorgen over het vervolg van het proces en de traagheid waarmee het zich voltrekt.”

Wethouder Broeksma (GroenLinks): “Meer onderzoek nodig”
Wethouder Broeksma: “Ik denk dat u niet een vaststellingsovereenkomst bedoeld maar een realisatieovereenkomst. Het klopt dat deze nog niet is getekend, daar is het nog te vroeg voor. De beschikbare informatie is namelijk beperkt. Het type en de hoogte van de brug is bepaald, maar er moet nog onderzoek gedaan worden naar de impact op de omgeving, de precieze locatie, het grondeigendom en een risicoanalyse. Als dat afgerond is kunnen we afspraken maken, en kan de overeenkomst getekend worden. Daar gaan we de omgeving ook actief bij betrekken, waarbij er onlangs ook een afspraak is gemaakt met de actiegroep ‘Brug T’rug’.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “Ik ben verbaasd”
Lo-A-Njoe: “Ik ben wel verbaasd voorzitter, dat dit nog onderzocht moet worden. Had het niet eerder gekund? En wanneer is de afspraak gemaakt met de actiegroep?”

Broeksma: “Rijkswaterstaat wil het kanaal verbreden”
Broeksma: “Ik weet niet wanneer de afspraak is gemaakt. Als het gaat om het onderzoek. Er is eerder ook onderzoek gedaan, waar een zoekgebied uit is gekomen waar de nieuwe brug moet komen. Feit is dat Rijkswaterstaat op deze locatie het Van Starkenborghkanaal wil verbreden naar 45 naar 54 meter. Dat betekent rekenen en tekenen. Had het eerder gekund? Weet u, toen ik aantrad als wethouder was mijn eerste interview over de Paddepoelsterbrug. Daarbij heb ik toen gezegd dat die brug terug gaat komen. En die belofte staat nog steeds. En ik deel uw frustraties.”