Ruim 5.000 handtekeningen overhandigd om grutto de ruimte te geven in De Oude Held

nieuws
De fractie van de Partij voor de Dieren was één van de fracties die de petitie in ontvangst nam. Foto: Het Groninger Landschap

Acht Groningse natuurorganisaties hebben zaterdagochtend ruim 5.000 handtekeningen overhandigd aan de Groningse politiek. Het gaat om handtekeningen voor de petitie ‘Geef de Grutto een toekomst in De Oude Held’.

In totaal zijn er de afgelopen weken 5.348 handtekeningen verzameld. Zij werden overhandigd aan lijsttrekkers en vertegenwoordigers van het CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, Partij voor de Dieren en de Partij voor het Noorden. De overhandiging vond plaats aan de rand van het gebied waar het allemaal om draait, polder De Oude Held tussen Hoogkerk en Groningen.

Grutto’s laten zich niet verplaatsen
In dit weidevogelgebied wil de gemeente Groningen de natuurwaarden compenseren die verloren gaan bij de woningbouw op de vloeivelden van de voormalige SuikerUnie. Dit betekent dat een deel van de polder permanent onder water wordt gezet ten behoeve van onder andere de geoorde fuut en vleermuizen. Het gevolg is dat het gebied niet meer geschikt is voor weidevogels, zoals de grutto. Grutto’s zijn uiterst plaatsgetrouw, ze laten zich niet verplaatsen. De plannen betekenen dus het einde van de gruttopopulatie.

Successen
Sinds een aantal weken zijn er al weer veel grutto’s te zien in de polder. Afgelopen periode hebben zij overwintert in Afrika en zijn nu in de polder om te broeden. De politici konden dit met eigen ogen zien door middel van een telescoop. Daarbij kregen de politici uitleg van weidevogelboer Sijtze Wobbes. Hij vertelde ook over de successen die afgelopen jaren geboekt zijn. Zo zijn de populaties grutto’s en kieviten over de afgelopen jaren verveelvoudigd en gaat het ook goed met andere diersoorten, zoals libellen en vleermuizen.

De natuurorganisaties laten weten de komende periode in gesprek te blijven met de gemeente. De petitie kan nog tot en met 19 maart ondertekend worden op deze website.

Deel dit artikel: