NAM heeft Rijk onder druk gezet om minder huizen in Groningen te versterken

De NAM heeft het Rijk sinds het voorjaar van 2020 diverse keren onder druk gezet om minder huizen in Groningen te versterken. Daarover bericht het Dagblad van het Noorden maandagavond.

Uit brieven tussen de NAM en het Rijk blijkt dat het bedrijf dreigde niet te betalen voor huizen die de overheid onveilig had verklaart op grond van volgens de NAM ‘verouderde normen’. Volgens de NAM hoeven er nauwelijks woningen versterkt te worden. In 2018 werd de overheid verantwoordelijk voor het afhandelen van schades door aardbevingen en het versterken van onveilige huizen. Dit nadat er grote onvrede was ontstaan omdat de NAM de versterking maar niet adequaat aanpakte. De NAM werd door de overheid op afstand gezet, maar moest wel de schades en versterking blijven betalen. De overheid werd op haar beurt verantwoordelijk voor welke schade door aardbevingen werd veroorzaakt, en welke huizen versterkt zouden moeten worden.

Uit stukken die het Dagblad van het Noorden boven water heeft gekregen blijkt dat de NAM keuzes bij de versterkingsoperatie herhaaldelijk ter discussie heeft gesteld. Volgens het bedrijf houdt de overheid zich niet aan afspraken over hoe onveilige huizen worden aangewezen en versterkt. Daarnaast worden volgens de NAM aanzienlijk wat huizen versterkt op basis van verouderde normen, en is versterking niet altijd vereist voor de veiligheid. De bezwaren die de NAM bij het rijk te berde brengt worden echter iedere keer van tafel geveegd omdat het Rijk zegt dat zij de leiding hebben in de operatie.

Deel dit artikel: