Meer samenwerking RUG en FC Groningen op gebied gezondheid, duurzaamheid, sport en bewegen

nieuws
Foto: FC Groningen

FC Groningen en de Rijksuniversiteit gaan intensiever samenwerken op de gebieden beweging, gezondheid, sport en duurzaamheid. Ze willen ook samen onderzoek doen naar bewegingsarmoede, talentontwikkeling en ondernemerschap.

RUG-topman Jouke de Vries en FC Groningen-directeur Wouter Gudde zetten donderdagmiddag hun handtekening onder een intentieverklaring, waarbij de verdergaande samenwerking op het gebied van onderzoek werd geformaliseerd. Naast de eerder genoemde ‘maatschappelijke uitdagingen’ werden afspraken gemaakt over mogelijke studenten- en onderzoeksprojecten.

Blijdschap bij bestuurders

De twee bestuurders zijn positief over de nauwere samenwerking tussen de voetbalclub en de universiteit. “Wij hebben stevige ambities geformuleerd als aanjager van de regionale economie in Noord-Nederland en als aanjager om bewegingsarmoede op te lossen in ons verzorgingsgebied”, aldus Gudde. “ Hiervoor hebben we sterke partners en merken nodig. De RUG is zo’n partij. Een instituut met heel veel kennis in huis, waarvan wij graag gebruik willen maken en mee willen samenwerken.”

De Vries vult aan: “Door het grote maatschappelijke bereik van FC Groningen en de brede academische kennis binnen de RUG te koppelen, creëren we een unieke kans om gezamenlijke doelen op het gebied van gezondheid, duurzaamheid, sport en bewegen te formuleren. Hiermee kunnen we een positieve impact op maatschappelijk vraagstukken genereren.”


Foto: FC Groningen

Football Science Groningen Award voor Carolin Arens 

Het tekenen van de intentieverklaring vond plaats tijdens ‘Scoren met talent’, een event waarbij kansen voor de sport, onderzoek en het bedrijfsleven centraal stonden. Tijdens het evenement werd ook de Football Science Groningen Award uitgereikt. Carolin Arens kreeg de prijs voor haar onderzoek ‘A Vector Autoregressive Approach to Better Understand Performance Dynamics in Soccer’.

Deel dit artikel: