Versterken biodiversiteit en toevoegen van meer groen bij bouw wordt verplicht in Groningen

Vanaf 2026 wordt bij alle nieuwe vergunningsaanvragen voor nieuw-, ver- en herbouw in de gemeente ook gekeken of aanvragers genoeg neststenen (voor vogels en vleermuizen), groene daken, klimplanten en bomen hebben aangebracht.

Het gemeentebestuur presenteerde vrijdagochtend een beleidskader die dit soort ‘natuurinclusieve’ maatregelen moet inbedden in de beleidsregels, naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren, D66 en GroenLinks van januari vorig jaar.

In het nieuwe beleidskader staan maatregelen die de biodiversiteit in de gemeente moeten versterken. Dat is bij woningbouw nog niet vanzelfsprekend, maar de gemeente ziet wel daarin wel veel kansen om de diversiteit aan soorten te verbeteren. “We zijn een gemeente met een hoge leefkwaliteit en biodiversiteit is daar onderdeel van”, aldus wethouder Roeland van der Schaaf. “Natuurinclusief bouwen zien we als een belangrijke bouwsteen om een duurzame, groene en klimaat adaptieve gemeente te zijn en waarmee we de biodiversiteit behouden en versterken.”

De beleidsregels die voort gaan vloeien uit het nieuwe beleidskader, gaan onderdeel uitmaken van het vergunningsverleningsproces. Elke nieuwe vergunning wordt getoetst op de aanwezigheid van natuur inclusieve maatregelen, doormiddel van puntensysteem De gemeente gaat de regels gefaseerd invoeren en richt zich in eerste instantie vooral nieuwbouwprojecten. Maar stap voor stap gaan de nieuwe beleidsregels voor de hele gemeente gelden, zowel voor nieuwbouw als verbouw en herontwikkeling van bestaande gebouwen.

Meer informatie over de veranderende regels voor natuurinclusief bouwen in Groningen zijn te vinden op de website van de gemeente. Het uitgebreide beleidskader met de nieuwe, voorgestelde regels is hier te vinden.

Deel dit artikel: