Groninger Belang: ‘Wat gaat de Lelylijn Groningen kosten?’

nieuws

Ervaring leert dat het bij nieuws over Groningen vanuit Den Haag van groot belang is om vinger aan de pols te houden, zo stelt de Statenfractie van Groninger Belang. Daarom wil de fractie nu alvast van het provinciebestuur weten hoeveel de provincie Groningen moet meebetalen aan de Lelylijn.

In het regeerakkoord van het nieuwe kabinet staat dat er drie miljard euro wordt gereserveerd voor de snellere treinverbinding tussen Noord-Nederland en de Randstad. De drie noordelijke provincies moeten dan wel zelf bijlappen, onder de noemer “medefinanciering” vanuit de regio.

De Lelylijn zal door Friesland lopen en eindigen met een relatief kort traject in Groningen. Drenthe maakt als provincie zelfs helemaal geen onderdeel uit van de treinverbinding. Groninger Belang wil daarom van het provinciebestuur weten hoeveel er dan geïnvesteerd moet worden vanuit het noorden en hoe deze  investering onderling verdeeld moet gaan worden.

Deel dit artikel: