Gemeente: “Heel vervelend dat rattenprobleem Hoogkerk nog niet opgelost is”

nieuws

Het Stadsbestuur noemt het heel vervelend dat bewoners in de Schoenerstraat in Hoogkerk nog steeds te kampen hebben met een rattenplaag. Maar volgens wethouder Glimina Chakor wordt er hard gewerkt aan een oplossing.

Chakor reageerde daarmee op vragen van de fractie van de SP. “Een maand geleden hebben we ook vragen gesteld over het rattenprobleem”, vertelt fractievoorzitter Jimmy Dijk. “Mensen in de Schoenerstraat wachten al 2,5 tot 3 jaar voor hun probleem serieus wordt genomen. Als fractie hadden we verwacht dat er in een maand al wat stappen genomen zouden zijn. Kijk naar de verkeersproblematiek in de Savornin Lohmanlaan waar binnen no-time parkeervakken werden aangelegd en bloembakken werden aangerukt, maar klaarblijkelijk zijn ratten in Hoogkerk iets minder belangrijk. Wij willen van de wethouder weten op welke termijn er iets gaat gebeuren, en wanneer er uitsluitsel gegeven gaat worden van de sloop of renovatie van de woningen in deze straat, want dit hangt samen met het rattenprobleem.”

Chakor: “Ongediertebestrijder is actief”
Wethouder Chakor: “De reactie dat er in Hoogkerk niets gebeurd is, die delen wij niet. Wij hebben wel degelijk actie ondernomen. Eind vorig jaar hebben we als gemeente in inspectie uit laten voeren. Dit adviesrapport is overhandigd aan woningcorporatie Wierden en Borgen om actie te ondernemen. In overleg met bewoners zijn schuilplekken inmiddels opgeruimd en op dit moment is een ongediertebestrijder actief. Deze aanpak is in lijn met het inspectierapport. Dat het probleem niet verholpen is, is heel vervelend.”

“Wij vinden ook dat dit probleem niet kan blijven bestaan en daarom gaan we heel concreet bespreken of de genomen maatregelen effectief zijn geweest of dat er extra maatregelen genomen moeten gaan worden. Wat betreft de vraag over nieuwbouw en renovatie. Het streven is om begin februari een ontwikkeldocument vast te stellen. De bedoeling is dat bewoners in het eerste kwartaal hierover geïnformeerd gaan worden.”

Deel dit artikel: