Ook bezwaren Vindicat en Drie Gezusters doen gemeenteraad niet wijken van herinrichting Markt

nieuws

Na de standplaatshouders en het Market Hotel hebben ook de bezwaren van De Drie Gezusters en Vindicat de gemeenteraad niet bewogen om de plannen voor de Grote Markt aan te passen. Het college mag de plannen voor het marktplein, inclusief de rij bomen en een nieuwe verdeling van de terrassen, dan ook doorzetten.

Woensdagavond sprongen onder andere de VVD, De Stadspartij, 100% Groningen en de PVV weer op de bres voor verschillende ondernemers rond het marktplein, die zich niet of slechts gedeeltelijk kunnen vinden in de plannen van het gemeentebestuur. Nadat vorige week al bekend werd dat enkele standplaatshouders (waaronder de poffertjeskraam en een bloemist) vrezen voor hun bestaan en het Market Hotel bang is voor schaduw op het terras door de bomenrij voor de oostwand van het plein, waren deze week de bezwaren van De Drie Gezusters en Vindicat het grootste onderwerp van gesprek.

Ook motie van afkeuring laat gemeenteraad niet wijken

Met name de Stadspartij maakte zich, bij monde van fractievoorzitter Amrut Sijbolts, sterk voor deze ondernemers. In zijn betoog stelde Sijbolts dat de bedrijven niet op tijd zijn ingelicht over de plannen en het verdienen om alsnog mee te kunnen denken. Maar de drie eerder genoemde fracties kregen weinig bijval, waarop de Stadspartij, 100% Groningen en de PVV een motie van afkeuring indienden tegen de gemeentelijke plannen voor de Grote Markt. Al snel werd duidelijk dat ook deze motie snel van tafel zou worden geveegd.

Zowel individueel als collectief contact geweest met ondernemers

Net als vorige week benadrukte wethouder Roeland van der Schaaf nadrukkelijk dat de ondernemers wel degelijk vooraf zijn geïnformeerd en hebben kunnen meepraten over de herinrichting van de Grote Markt. “We hebben zeker geluisterd en gepraat met alle betrokken ondernemers”, zo stelt de wethouder. “Zowel binnen de ondernemersvereniging als individueel. Het is dus niet zo dat zij niet wisten over de plannen.” Ook weerlegt Van der Schaaf de kritiek die de vier eerder genoemde raadsfracties uitten over de manier waarop de inspraak tegen de plannen is opgezet. Zowel de wethouder als de grote meerderheid van de gemeenteraad stelt dat de plannen juist voor een groot gedeelte voortkomen uit wensen van bewoners.

Standplaatshouders

Voor de tweede week op rij drukte Van der Schaaf de raad op het hart dat er de komende twee jaar een overgangsperiode komt voor de standplaatshouders, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe situatie. Ze krijgen een betere plek dan ze nu hebben, stelde de wethouder opnieuw. Van der Schaaf wil daarvoor zelfs een mediator inschakelen, ‘omdat het toch altijd spannend is tussen individuele ondernemers en de ‘grote gemeente’. “We hechten veel waarde aan deze ondernemers en ze blijven passen op de Grote Markt”, aldus de wethouder.

Deel dit artikel: