Groninger Belang bezorgd over situatie Paddepoelsterbrug en Gerrit Krolbrug

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

De statenfractie van Groninger Belang wil van het college van Gedeputeerde Staten weten wat de provincie vindt van de situatie rond de Paddepoelsterbrug en Gerrit Krolbrug.

Volgens Groninger Belang zijn er veel zorgen over de voortgang en de plannen van Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen om de nieuwe Gerrit Krolbrug 4.70 meter hoog te maken, en over de situatie rond de Paddepoelsterbrug. Beide bruggen zijn door aanvaringen dermate ernstig beschadigd geraakt dat ze verwijderd moesten worden. De nieuwe bruggen worden pas over vier of vijf jaar opgeleverd. Groninger Belang vindt dit veel te lang duren, gezien het belang van de bruggen voor omwonenden.

De fractie maakt zich grote zorgen over de toegankelijkheid van de nieuwe Gerrit Krolbrug. Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen richten zich op een brughoogte van 4.70 meter. Dit vooral om de scheepvaart te bevorderen. Groninger Belang deelt de zorgen van omwonenden, die vinden dat die hoogte een barrière zal zijn voor fietsers, voetgangers en minder validen.

De fractie vindt het onverteerbaar dat er miljoenen worden uitgetrokken om het fietsnetwerk in de provincie Groningen te verbeteren, terwijl er in de stad zelf geen doorkomen aan is vanwege de kapotte bruggen. Ze vraagt daarom het provinciebestuur zich maximaal in te spannen om de problemen omtrent de bruggen weg te nemen. Groninger Belang denkt daarbij onder meer aan een lobby richting Den Haag om hiervoor extra (financiële) middelen vrij te maken, en het raadplegen ervaringsdeskundigen, om de bouwplannen van Rijkswaterstaat en de gemeente Groningen ten aanzien van de Gerrit Krolbrug te toetsen op toegankelijkheid.

Deel dit artikel: